is / en / dk

 

STJÓRN VINNUDEILUSJÓÐS:
Sverrir Jensson Dalsgaard Félag leikskólakennara  sverrird@yahoo.com
Vigdís Guðmundsdóttir Félag stjórnenda leikskóla bjortusalir8@hotmail.com
Hilmar Þór Sigurjónsson Félag grunnskólakennara hilmarsig@gardaskoli.is
Eyrún Halla Skúladóttir Skólastjórafélag Íslands eyrun@akureyri.is
Guðbjörn Björgólfsson, formaður Félag framhaldsskólakennara gudbjorn@ki.is
Erla S. Ragnarsdóttir Félag stjórnenda í framhaldsskólum Netfang vantar
Sigurgeir Sigmundsson Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum guitar@simnet.is
     
VARAMENN:    
Jón Ingi Gíslason Félag grunnskólakennara jon@ki.is
Jóna Vilhelmína Héðinsdóttir Félag stjórnenda í framhaldsskólum villa@mtr.is
Sigurður Þ. Ágústsson Skólastjórafélag Ísla siggi@hunathing.is
     
     

 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja félagsmenn þegar þeir eiga í vinnudeilum og greiða kostnað við vinnudeilur. Sjóðnum er heimilt að taka þátt í lögfræðikostnaði sem hlýst af ágreiningi um túlkun og framkvæmd kjarasamninga eða um sérkjör félagsmanna samkvæmt reglum sem sjóðstjórn setur. Heimilt er sjóðstjórn, með samþykki stjórnar KÍ, að styrkja önnur stéttarfélög sem eiga í vinnudeilum.

Verkefni vinnudeilusjóðs:

  • Meta hverju sinni hversu háa styrki skal veita til félagsmanna í vinnudeilum, hvenær styrkgreiðsla skal hefjast, greiðslutímabil og önnur skilyrði. Stjórn er heimilt að breyta upphæð styrks síðar ef hún telur ástæður og nauðsyn bera til.
  • Kynna úthlutunarreglur sjóðsins fyrir félagsmönnum eigi síðar en við upphaf vinnustöðvunar. Meginreglur um úthlutun úr sjóðnum skulu hljóta samþykki stjórnar KÍ.
  • Móta verklagsreglur um stuðning við aðildarfélög KÍ við samningsgerð þeirra. Reglur skulu hljóta samþykki stjórnar KÍ.
  • Taka þátt í störfum fjárvörsluráðs KÍ, sem er á hendi formanns sjóðsins.  

 

 

 

Nefndir og ráð