is / en / dk

 

STJÓRN SJÚKRASJÓÐS:
Þórunn Óskarsdóttir Félag leikskólakennara  
Lilja Eyþórsdóttir Félag stjórnenda leikskóla lilja.eythorsdottir@reykjavik.is
Margrét Sigríður Þórisdóttir, ritari Félag grunnskólakennara margret@laekjarskoli.is
Þórhildur Elfarsdóttir Skólastjórafélag Íslands thorhildur@varmarskoli.is
Guðrún Angantýsdóttir Félag framhaldsskólakennara gudrun.angantysdottir@mk.is
Leifur Ingi Vilmundarson Félag stjórnenda í framhaldsskólum leifuriv@msund.is
Kristín Stefánsdóttir, formaður Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum kristin-stef@simnet.is
     
VARAMENN:    
Ingibjörg Kristleifsdóttir Félag stjórnenda leikskóla inga@ki.is
Sigrún Þorbergsdóttir Félag grunnskólakennara Netfang vantar
Hilmar Björgvinsson Skólastjórafélag Íslands hilmar@lindaskoli.is
Varamann vantar Félag framhaldsskólakennara  
Berglind Halla Jónsdóttir Félag stjórnenda í framhaldsskólum Netfang vantar
     

 

Hlutverk sjóðsins er skilgreint í reglum hans. Það er:

  1. að veita sjóðfélögum fjárhagsaðstoð vegna veikinda, slysa og dauðsfalla,
  2. að styðja sjóðfélaga vegna endurhæfingar eftir slys eða sjúkdóma,
  3. að styðja sjóðfélaga í fyrirbyggjandi aðgerðum sem snerta öryggi, heilsufar og heilbrigði þeirra.

Verkefni stjórnar Sjúkrasjóðs KÍ eru m.a. að:

  • setja úthlutunarreglur um greiðslur úr sjóðnum og endurskoðaða þær eigi sjaldnar en árlega. Úthlutunarreglur skulu hljóta staðfestingu stjórnar KÍ.
  • styðja við þá sjóðsfélaga sem mest þurfa á stuðningi að halda vegna langvarandi veikinda og óvæntra, meiriháttar heilbrigðisútgjalda.
  • veita sjóðfélögum kost á greiðslum vegna endurhæfingar og tiltekinna forvarna, einkum hjartaverndar og krabbameinsleitar. Greiddur er kostnaður vegna meðferðar eða aðgerða sem falla undir endurgreiðslukerfi Sjúkratrygginga.
  • leitast við að hækka styrki vegna tannlæknakostnaðar umfram almennar hækkanir á öðrum liðum, eftir því sem fjárhagur leyfir.
  • kanna þátttöku sjóðsins í ferða- og dvalarkostnaði sjóðsfélaga vegna læknisþjónustu.
  • fylgjast með starfsemi VIRK – starfsendurhæfingarsjóðs.

 

 

 

 

Tengt efni