is / en / dk

 

FULLTRÚAR Í KJÖRSTJÓRN
Lóa Björk Hallsdóttir Félag leikskólakennara loabhall@gmail.com
Björk Helle Lassen Félag grunnskólakennara Netfang vantar
Helga Sighvatsdóttir, ritari Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum helga@tonar.is
     
VARAMENN
Lóa Steinunn Kristjánsdóttir Félag framhaldsskólakennara loak@msund.is
Örn Halldórsson Fulltrúi FSL, SÍ og FS orn.halldorsson@reykjavik.is 
     

Hlutverk:

 1. Að stýra kosningu formanns og varaformanns.
 2. Að hafa yfirumsjón með fulltrúakjöri fyrir þing KÍ.
 3. Að undirbúa og stjórna allsherjaratkvæðagreiðslu um verkfallsboðun og kjarasamninga, skv. lögum nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna og lögum nr. 38/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur.
 4. Að undirbúa og stjórna öðrum atkvæðagreiðslum sem kveður á um í lögum KÍ eða sambandsstjórn felur kjörstjórn sérstaklega.

Kjörstjórn úrskurðar um úrslit í atkvæðagreiðslu, kjörskrárkærur, vafaatkvæði og önnur ágreiningsatriði sem upp kunna að koma í atkvæðagreiðslum sem hún sér um.  

Starfsmaður kjörstjórnar KÍ vinnur með kjörstjórn að framkvæmd atkvæðagreiðslna um kjör formanns KÍ, varaformanns KÍ, kjarasamninga aðildarfélaga KÍ og verkfallsboðanir. Starfsmaður starfar skv. starfslýsingu kjörstjórnar.
 

ALLSHERJARATKVÆÐAGREIÐSLA UM KJARASAMNINGA

Atkvæðisrétt hafa félagsmenn KÍ sem starfa hjá ríkinu eða sveitarfélögum landsins og uppfylla aðildarskilyrði viðkomandi félags. Til þessa hóps teljast líka þeir sem eru í fæðingarorlofi og greiða félagsgjöld til KÍ.
 

Þeir sem ekki hafa rétt til að taka þátt í kosningunni skv. 23. grein laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 eru:

 • félagsmenn í launalausu leyfi, þar sem þeir taka ekki laun samkvæmt kjarasamningi KÍ,
 • félagsmenn sem eru á sjúkradagpeningum, þar sem þeir taka ekki laun samkvæmt kjarasamningi KÍ,
 • félagsmenn sem eru ekki í starfi, en þiggja atvinnuleysisbætur, þar sem þeir taka ekki laun samkvæmt kjarasamningi KÍ,
 • félagsmenn sem hafa beina félagsaðild að KÍ, þar sem launagreiðandi semur ekki við KÍ, en kjarasamningar KÍ eru notaðir til viðmiðunar um launakjör starfsmanns. Sjá nánar á heimasíðu KÍ, reglur um félagsaðild,
 • starfsmenn KÍ, nema þeir séu með gildan ráðningarsamning við þann vinnuveitanda sem KÍ semur við í viðkomandi kjarasamningi og sú ráðning uppfylli aðildarskilyrði.
   

Hafa skal í huga að í atkvæðagreiðslu um kjarasamning þarf yfir 50% allra greiddra atkvæða til að fella kjarasamning. Auð atkvæði teljast með greiddum atkvæðum. Sjá nánar hér fyrir neðan um talningu auðra atkvæða.

 

ALLSHERJARATKVÆÐAGREIÐSLA UM VERKFALLSBOÐUN

Atkvæðisrétt hafa félagsmenn KÍ sem starfa hjá ríkinu eða sveitarfélögum landsins og uppfylla aðildarskilyrði viðkomandi félags. Til þessa hóps teljast líka þeir sem eru í launuðu veikindaleyfi.
 

Þeir sem ekki hafa rétt til að taka þátt í kosningunni eru:

 • félagsmenn í fæðingarorlofi sem fá eingöngu greitt úr fæðingarorlofssjóði,
 • félagsmenn í launalausu leyfi, þar sem þeir taka ekki laun samkvæmt kjarasamningi KÍ,
 • félagsmenn sem eru á sjúkradagpeningum, þar sem þeir taka ekki laun samkvæmt kjarasamningi KÍ,
 • félagsmenn sem eru ekki í starfi, en þiggja atvinnuleysisbætur, þar sem þeir taka ekki laun samkvæmt kjarasamningi KÍ,
 • félagsmenn sem hafa beina félagsaðild að KÍ, þar sem launagreiðandi semur ekki við KÍ, en kjarasamningar KÍ eru notaðir til viðmiðunar um launakjör starfsmanns. Sjá nánar á heimasíðu KÍ, reglur um félagsaðild,
 • starfsmenn KÍ, nema þeir séu með gildan ráðningarsamning við þann vinnuveitanda sem KÍ semur við í viðkomandi kjarasamningi og sú ráðning uppfylli aðildarskilyrði.
   

Hafa skal í huga að í atkvæðagreiðslu um verkfallsboðun þarf samkvæmt lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna helmingur félagsmanna að taka þátt og meirihluti þátttakenda að samþykkja (einfaldur meirihluti).

 

RAFRÆNAR KOSNINGAR

Kosning fer fram í rafrænu kosningakerfi KÍ og er leynileg.

Kosning um kjarasamninga: Kjörstjórn veitir upplýsingar um kjörsókn meðan á kosningu um kjarasamninga stendur. Starfsmaður kjörstjórnar sendir upplýsingar um hádegi alla virka daga, til formanns KÍ, formanns viðkomandi aðildarfélags og sviðsstjóra upplýsinga- og kynningarsviðs KÍ.

Kosning um formann og varaformann: Kjörstjórn veitir upplýsingar um kjörsókn meðan á kosningu stendur. Starfsmaður kjörstjórnar sendir upplýsingar um hádegi alla virka daga til sviðsstjóra upplýsinga- og kynningarsviðs KÍ. Starfsmaður kjörstjórnar sendir trúnaðarmönnum og félagsmönnum tölvupóst, þegar kosning er hálfnuð, til að minna á að kosningar standi yfir.

Að kosningu lokinni gengur kjörstjórn frá niðurstöðum. Starfsmaður kjörstjórnar upplýsir fyrst formann viðkomandi aðildarfélags KÍ og formann KÍ um niðurstöðu kosninga og síðan upplýsinga og kynningarsvið KÍ sem kemur upplýsingum til fjölmiðla.

Ofangreindar reglur gilda einnig um skóla eða vinnustaði sem semja sjálfir við sína starfsmenn, t.d. Verzlunarskóla Íslands, Tækniskólann, einkarekna grunnskóla og leikskóla.

Eyðing gagna: Kjörgögnum er eytt að þremur mánuðum liðnum í kosningakerfi. Kjörgögn eru varðveitt þennan tíma svo nýta megi upplýsingar um kjörskrá vegna umsókna um verkfallsbætur félagsmanna.

Félagaskipti eru ekki heimil meðan á kosningu stendur.

Lengd kosninga: Rafrænar atkvæðagreiðslur þurfa að standa yfir í a.m.k. þrjá virka daga.
 

Kjörstjórn KÍ, 7. maí 2018

Björk Helle Lassen
Lóa Björk Hallsdóttir
Helga Sighvatsdóttir

Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986.

23. gr. Ákvarðanir um samninga eða annað, er varðar kjör starfsmanna og fer eftir lögum þessum, verða aðeins teknar af þeim sem starfa hjá þeim vinnuveitanda eða vinnuveitendum sem samningurinn nær til.

Enginn starfsmaður má taka þátt í atkvæðagreiðslu eða ákvörðun um kjaramál nema í einu stéttarfélagi sem er samningsaðili samkvæmt lögum þessum.
 

Talning auðra atkvæða í atkvæðagreiðslu um kjarasamning.

Með vísan til dóms Félagsdóms nr. 5/1988 teljast auð atkvæði með greiddum atkvæðum. Yfir 50% allra greiddra atkvæða þarf til að fella kjarasamning. Það felur í sér að auð atkvæði jafngilda atkvæðum sem styðja kjarasamning.

 

 

Nefndir og ráð