is / en / dk

 

FULLTRÚAR Í JAFNRÉTTISNEFND
Laufey Heimisdóttir Félag leikskólakennara laufey@hveragerdi.is
Kolbrún Guðmundsdóttir Félag grunnskólakennara kolbrun@sunnulaekjarskoli.is
Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, forkona Félag framhaldsskólakennara hannabjorg@bhs.is
Jónína Erna Arnardóttir Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum joninaea@toska.is
Ragnhildur Einarsdóttir Fulltrúi FSL, SÍ og FS ragnhildur@laekjarskoli.is
     
VARAMENN    
Margrét Þorvaldsdóttir Félag grunnskólakennara Netfang vantar
     

Hlutverk jafnréttisnefndar er að vera stjórn KÍ til ráðuneytis um jafnréttismál og gera tillögur til stjórnar um aðgerðir í jafnréttismálum.

Meðal verkefna jafnréttisnefndar er að:

  • endurskoða og þróa jafnréttisstefnu KÍ reglulega.
  • vinna umsagnir um frumvörp og önnur erindi þar sem óskað er eftir áliti KÍ um jafnréttismál.
  • hafa forgöngu um samstarf við jafnréttisnefndir annarra launþegasamtaka.
  • annast verkefni sem tengjast aðkomu KÍ að viðburðum sem tengjast jafnréttismálum.
  • skoða möguleikana á að gerð verði úttekt á launamun kynjanna meðal félagsfólks KÍ.
  • hvetja til að grunnþátturinn jafnrétti verði raungerður í íslensku menntakerfi og að kennaranemum og starfandi kennurum verði sköpuð tækifæri til menntunar um grunnþáttinn jafnrétti.
  • annast tilfallandi verkefni sem stjórn KÍ felur nefndinni og falla að verksviði hennar.

Nefndin leggur sig eftir samstarfi við siðaráð, vinnuumhverfisnefnd, skólamálaráð, fræðslunefnd KÍ og stjórnir og skólamálanefndir aðildarfélaga KÍ.  

Kynjabókhald KÍ 2018 er hér. 

 

 

 

 

 

 

Nefndir og ráð