is / en / dk

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur sett í gang vinnu við endurskoðun aðalnámskrár grunnskóla. Send hefur verið könnun til allra grunnskóla landsins þar sem spurt er um innleiðingu núverandi aðalnámskrár og hvernig hún nýtist í hverjum skóla fyrir sig.  Samhliða spurningakönnuninni verða átta skólar, víðsvegar um landið, sóttir heim og tekin viðtöl við skólastjórnendur, kennara, nemendur og foreldra til að fá skýrari mynd af stöðunni.  „Ég hvet skólafólk til þess að taka virkan þátt í þessari könnun og miðla af reynslu sinni. Það er dýrmætt fyrir okkur að fá greinargóðar upplýsingar um hversu vel námsskráin nýtist í daglegu starfi, viðhorf skólasamfélagsins til þeirra áherslna sem þar er að finna og hvernig til tókst með inn...
Kennarasamband Íslands og Reykjavíkurborg hafa gert með sér samkomulag um að borgin láti KÍ í té launaupplýsingar um félagsmenn sambandsins. Samkomulag þetta var undirritað í lok árs 2018.  Tilgangur samkomulagsins er að gera aðilum þess kleift að fylgjast með launaþróun og framgangi kjarasamninga. Gert er ráð fyrir því að launagögnin séu að jafnaði afhent ársfjórðungslega tveimur mánuðum eftir að viðkomandi launatímabili líkur. Gögnin eru ópersónugreinanleg og ná aftur til ársins 2016. KÍ hefur leitað til fleiri sveitarfélaga um gerð samkomulags á sömu nótum. Þeirri málaleitan hefur þegar verið vel tekið í nokkrum sveitarfélögum.   
Könnun þar sem spurt var um atriði á borð við aukinn undirbúningstíma, tölvukost, styttingu vinnuviku, rými barna og ýmis hlunnindi, var framkvæmd nýverið á vegum skólamálanefndar Félags leikskólakennara. Skólamálanefnd FL kallaði formlega eftir þessum upplýsingum og var uppleggið að kanna hvað sveitarfélög eru að gera umfram kjarasamninga til að bæta starfsaðstæður og starfskjör leikskólakennara. Búið er að vinna úr svörum og má sjá niðurstöðurnar í meðfylgjandi skjali. Orðsporið 2019 - hvatningarverðlaun sem veitt voru á Degi leikskólans - voru veitt á grundvelli þessarar könnunar. Það var Seltjarnarnesbær sem hlaut verðlaunin fyrir að vera það sveitarfélag sem þótti hafa skarað fram úr við að bæta starfsaðstæður og starfskjör leik...
Félag grunnskólakennara stendur fyrir fundaherferð um land allt næstu daga, en kjarasamningar félagsins losna 30. júní nk. Markmið fundanna er að gefa félagsmönnum tækifæri til að koma skilaboðum beint til samninganefndar og standa vonir til þess að fundirnir nýtist vel í vinnu við gerð samningsmarkmiða.   Fundirnir verða tíu talsins á tíu dögum víðs vegar um landið, einn fundur fyrir hvert svæðafélag. Allir fundirnir hefjast kl. 15:00 og verða upplýsingar um húsnæði settar inn þegar nær dregur.   18. mars – KFR – Reykjavík - Norðlingaskóli 19. mars – KFV – Ísafjörður - Stjórnsýsluhúsið, 4. hæð 20. mars – KSNV – Skagafjörður - Árskóli 21. mars – BKNE – Akureyri - Síðuskóli 22. mars – KSA – Egilsstaðir - Egilsstaðaskól...
Frestur til senda inn umsögn vegna frumvarps til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla er liðinn. Alls barst 71 umsögn í  en hægt var að skila inn athugasemdum til miðnættis á föstudag.  Helstu breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru að gefið verður út eitt leyfisbréf til kennslu í leik-, grunn- og framhaldsskólum. Þá er í frumvarpinu gert ráð fyrir að lögfest verði „í fyrsta sinn ákvæði um hæfni, annars vegar almenna hæfni og hins vegar sértæka hæfni sem kennarar og skólastjórnendur þurfa að búa yfir tli að uppfylla markmið frumvarpsins," eins og segir orðrétt í greinargerð með frumvarpinu.  Kennarasamband Íslands skilaði umsögn um frumvarpið á föstudag. Félag ...
Launað starfsnám, námsstyrkur til nemenda og styrkir til starfandi kennara til náms í starfstengdri leiðsögn eru meðal aðgerða sem Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, kynnti í dag en þær eiga að taka á kennaraskorti í landinu.  Í fréttatilkynningu mennta- og menningarmálaráðuneytisins segir að frá og með næsta hausti bjóðist nemendum á lokaári meistaranáms til kennsluréttinda á leik- og grunnskólastigi launað starfsnám. Markmiðið með þeirri aðgerð er að hvetja nemendur til þess að klára nám sitt á tilsettum tíma og að þeir hefji störf sem fyrst að námi loknu. Starfsnámið skal vera í minnst 50% starfshlutfalli við leik- eða grunnskóla í eitt skólaár og fá nemendur greitt samkvæmt kjarasamningi. Nemendur á lokaár...
Fyrir neðan eru ábendingar vegna greiðslna úr eftirtöldum endurmenntunarsjóðum KÍ: Vísindasjóður Félags leikskólakennara og Félags stjórnenda leikskóla. Vonarsjóður Félags grunnskólakennara og Skólastjórafélags Íslands. Vísindasjóður Félags framhaldsskólakennara og Félags stjórnenda í framhaldsskólum. Starfsmenntunarsjóður Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum.   Launamiðar eru ekki sendir út til félagsmanna KÍ í almennum pósti heldur eru þeir eingöngu aðgengilegir í rafrænum skjölum í heimabanka. Fjárhæðin á launamiðanum vegna greiðslna frá KÍ er forskráð á tekjusíðu skattframtals 2019 (vegna 2018) undir lið 2.3 „Lífeyrisgreiðslur. Greiðslur frá Tryggingastofnun. Aðrar greiðslur, styrkir o.fl....
Frumvarpsdrög nýrra laga um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla eru nú aðgengileg í Samráðsgátt stjórnvalda. Tilgangur frumvarpsins er að gefa framvegis út eitt leyfisbréf til kennslu hérlendis í stað þriggja. Einnig stendur til að lögfesta ákvæði um hæfni sem kennarar þurfa að búa yfir til samræmis við þá ábyrgð sem felst í starfi þeirra.  Ragnar Þór Pétursson, formaður KÍ, skrifaði grein um málið þar sem hann hvatti félagsmenn til að kynna sér drögin og gera athugasemdir við efni þeirra. Hann fer ítarlega yfir upphaf málsins, söguna og fleira og segir í niðurlagi: „Ég held ég hafi gert grein fyrir helstu atriðum frumvarpsdraganna hér að ofan. Nú hvet ég kennara til að lesa frumv...
Félag leikskólakennara stendur fyrir kjarafundum í öllum svæðadeildum nú í febrúar og mars en fundirnir eru liður í undirbúningi kjarasamninga. Kjarasamningar FL renna út þann 30. júní nk. Félagsmenn eru hvattir til að mæta á fundina enda mikilvægt að raddir þeirra heyrist í þessari vinnu. Fundaplan: 26. febrúar í 2. deild. Kl. 17:00. Hörðuvallaskóli Kópavogi. 4. mars í 5. deild. Kl. 17:00. KK restaurant Sauðárkróki. 6. mars í 8. deild. Kl. 17:00. Hleðsluhöllinni/Iðu Selfossi 7. mars í 9. deild. Kl. 19:00. Leikskólinn Vesturberg Reykjanesbæ. 11. mars í 3. deild. Kl. 18:00. Leikskólinn Ugluklettur Borgarnesi 12. mars 4. deild. Kl. 17:30. Leikskólinn Sólborg Ísafirði. 13. mars 6. deild. Kl. 17:00. Brekkuskóli Akureyri. ...
Orlofssjóður KÍ opnar fyrir bókanir á sumarhúsum og íbúðum á Spáni næstkomandi mánudag, 18. febrúar. Hægt verður að bóka frá og með klukkan 18.00. Fyrstur kemur fyrstur fær. Allar upplýsingar um eignirnar má finna á Opnað verður fyrir bókanir innanlands í apríl eða sem hér segir: Þriðjudagur 2. apríl 2019 kl. 18:00 – þeir sem eiga 300 punkta eða fleiri Miðvikudagur 3. apríl 2019 kl. 18:00 – þeir sem eiga 100 punkta eða fleiri Fimmtudagur 4. apríl 2019 kl. 18:00 – þeir sem eiga 1 punkt eða fleiri Föstudagur 5. apríl 2019 kl. 18:00 – þeir sem eiga 0 til -23 punkta og FKE félagar sem eiga punkta Minnt er á aðra orlofskosti sem félagsmenn eru hvattir til að kynna sér: Útilegu-, Veiði- og Golfkort niðurgreidd af OKÍ....