is / en / dk

Á síðasta ári endurnýjuðu öll aðildarfélög Kennarasambandsins kjarasamninga sína. Það er vart ofsögum sagt að samningaviðræðurnar hafi gengið brösuglega. Sú staðreynd að fimm af sjö aðildarfélögum KÍ neyddust til að hóta eða beita verkfallsvopninu, sýnir það. Til upprifjunar þá voru félagsmenn Félags framhaldsskólakennara og Félags stjórnenda í framhaldsskólum í verkfalli drjúgan hluta marsmánaðar 2014. Í þeirri deilu náðust samningar í byrjun apríl. Félag grunnskólakennara fór í eins dags verkfall síðasta vor, en samningar náðust áður en verkfallið varð umfangsmeira. Félag leikskólakennara náði að semja þremur dögum fyrir boðað verkfall. Þá var komið að Félagi tónlistarskólakennara (sem í dag heitir Félag kennara- og stjórnenda í tónlis...
Í skólastefnu KÍ kemur fram að kennarar eiga að vera faglegir forystumenn í sínu starfi, þeir eru sérfræðingar á sviði menntamála sem kenna, miðla og virkja nemendur í þekkingarleit. Leikskólakennarar leiða faglegt starf í leikskólum. Þeir leggja línurnar, forgangsraða verkefnum og velja leiðir og verkefni sem skipta verulegu máli fyrir börnin og kennara sem fyrir eru í skólunum. Þeir vinna eftir Aðalnámskrá leikskóla, skólastefnu Kennarasambands Íslands, menntastefnum sveitarfélaga, skólanámskrám og deildarnámskrám svo eitthvað sé nefnt. Fjölbreytt verkefni En hvað gerir leikskólakennarann að fagmanni? Það er ótalmargt sem leikskólakennarar þurfa að hafa í huga og sinna á hverjum degi. Þeir þurfa til að mynda að hafa þarfir ól...
Vísbendingar eru um að stór hópur ungmenna geti ekki lesið sér til gagns við lok grunnskóla hafa komið mörgum á óvart og uppi eru ýmsar hugmyndir um hvað valdi því. Breytingar sem hafa átt sér stað í samfélaginu síðustu árin eru hugsanlega ein af orsökunum. Áður fyrr lögðu margir áherslu á að börn þeirra væru orðin læs áður en skólagangan hæfist. Foreldrar greiddu gjarna fyrir heimakennslu ef ekki gekk sem skyldi að kenna ungviðinu að lesa. Í þá daga var minni afþreying í boði og til dæmis ekki úr mörgu að velja þegar sjónvarpsefni var annars vegar né aðgangur að þeim heimi sem tölvur nútímans bjóða upp á. Sama gildir um íþrótta- og tómstundastarf sem er mun fjölbreyttara nú en á árum áður. Lestur á því í mikilli samkeppni við ýmiss ...
Vaxandi tekjumunur meðal þjóða heimsins hefur víðtæk áhrif á samfélag okkar og efnahag. Aukið misrétti veldur efnahagslegum samdrætti og helsta skýringin er sú að sá hluti samfélagsins sem stendur höllum fæti getur ekki fjárfest í menntun. Aðgerðir sem draga úr ójöfnuði skapa bæði réttlátara samfélag og sterkari efnahag. Þetta er meginniðurstaða í nýrri skýrslu frá OECD sem var birt 9. desember síðastliðinn. Vert er að hugleiða þetta vegna þess að ójöfnuður hefur gríðarleg áhrif á menntun og þar með lífsfkomu fólks. Efnahagslegur ójöfnuður er nú um stundir meiri en verið hefur í 30 ár í flestum ríkjum OECD. Auðugasti 10 % hluti samfélagsins fær 9,5 sinnum meira í sinn hlut en sá 10% hluti sem minnst hefur. Á níunda áratug síðustu a...
Nú hafa félagsmenn í Félagi framhaldsskólakennara, Félagi stjórnenda í framhaldsskólum og Félagi grunnskólakennara kosið um fyrirliggjandi vinnumat. Niðurstaða er að félagsmenn FG samþykktu vinnumatið og heldur því kjarasamningur þeirra með öllum launahækkunum sem um var samið. Samningurinn gildir út maí 2016. Félagsmenn KÍ í FF og FS sem starfa hjá ríkinu og Tækniskólanum höfnuðu nýju vinnumati en það var hins vegar samþykkt í Verslunarskólanum og Menntaskóla Borgarfjarðar. Þetta merkir að samningar FF og FS við ríkið og Tækniskólann eru nú lausir. Samninganefndir þessara aðila hafa þegar hist og farið yfir málið. Framundan er að gera nýja samninga og er stefnt að því að vinna við það hefjist svo fljótt sem auðið er. Orðræðan ...
Í aðdraganda kjarasamninga, efnahagsumhverfi og launaþróun Í febrúar sl. kom út skýrsla heildarsamtaka vinnumarkaðarins, Í aðdraganda kjarasamninga, efnahagsumhverfi og launaþróun. Markmiðið með útgáfunni er að gera upplýsingar um launaþróun liðinna ára og um helstu efnahagsstærðir öllum aðgengilegar. Helsta viðfangsefni þess hluta skýrslunnar sem fjallar um launaupplýsingar er greining á launaþróun stærstu launþegahópa landsins frá nóvember 2006 til september 2014. Félagsmönnum KÍ er í því samhengi skipt í tvo hópa. Annar hópurinn hefur ríkið sem sinn stærsta viðsemjanda (KÍ-ríki) en hinn hópurinn sveitarfélögin (KÍ-sv.fél.). Í fyrrnefnda hópnum eru því félagsmenn í Félagi framhaldsskólakennara og í Félagi stjórnenda í framhal...
Varla líður sá dagur að ekki sé hann kenndur við hagsmuni eða hugðarefni einhvers hóps í samfélaginu. Þykir mörgum nóg um og fæstir nenna að klæðast fjólubláu vegna dags himinsins eða tileinka sér boðskap dags þríhjólsins svo skálduð séu upp dæmi. Dagur leikskólans er þó uppáhaldsdagur margra og tugþúsundir Íslendinga, stórra og smárra, fagna honum með áþreifanlegum hætti um allt land. Tæp 20 þúsund leikskólabörn eiga væntanlega 40 þúsund foreldra og þar með 80 þúsund afa og ömmur og miðað við 2.5 barn á heimili þá erum við að tala um 30 þúsund systkini. Starfsmenn leikskólanna eru í rúmlega fimm þúsund stöðugildum og sveitarstjórnarfólkið sem allt brennur fyrir leikskólamálin á sínum stað hefur örugglega fagnað Degi leikskólans. ...
Nú í upphafi þorra óska ég ykkur öllum gleðilegs árs og vona að árið verði okkur gæfuríkt og til velfarnaðar. Það er hætta á að mánuðirnir framundan einkennist af óvissu og átökum á vinnumarkaði. Nánast allir kjarasamningar eru lausir eða við það að losna og margar stéttir horfa til þess að sækja sér verulegar kjarabætur eða leiðréttingar. Meðal annars er horft til nýgerðra kjarasamninga lækna í þessu sambandi, en samningar sem við kennarar gerðum í fyrra hafa einnig verið nefndir sem rök fyrir því að hægt sé að hækka laun ýmissa stétta langt umfram það sem stjórnvöld og atvinnurekendur segja að svigrúm sé til. Ljóst er að margar stéttir munu því ekki fá það sem þær sækjast eftir án átaka. Það gleymist alltof oft í þessari umræðu a...
Verkfallsbrot og viðurlög við þeim Samkvæmt lögum nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna er þeim sem verkfall beinist gegn óheimilt að stuðla að því að afstýra því með aðstoð einstakra félagsmanna þess félags sem að verkfallinu stendur. Framhaldsskólakennarar voru sem kunnugt er í þriggja vikna verkfalli á síðasta ári í aðdraganda kjarasamningsins þann 4. apríl og á þeim tíma var stéttinni óheimilt samkvæmt lögum að sinna verkum sem tengdust starfi þeirra og skyldum. Þar með talið voru ferðir með nemendur sem hafa færst mjög í vöxt á liðnum árum. Vitað er að nokkrir skólar voru með slíkar nemendaferðir fyrirhugaðar þetta vor, ýmist tengdar einstaka kennslugreinum eða sérstökum verkefnum. Í einhverjum tilfel...
Viðhorf kennara og skólastjórnenda til starfsaðstæðna og starfshátta OECD hefur tvívegis staðið fyrir alþjóðlegri rannsókn á viðhorfum kennara og skólastjórnenda til starfsaðstæðna sinna og starfshátta sem nefnist TALIS (Teaching and Learning International Survey). Fyrsta rannsókn af þessu tagi var lögð árið 2008 fyrir kennara og skólastjórnendur á unglingastigi grunnskóla í 24 löndum, og einnig hér á landi. Árið 2013 náði rannsóknin til 34 landa með áherslu á unglingastigið, og þá líka boðið upp á að leggja hana fyrir á yngsta og miðstigi grunnskóla og í framhaldsskólum. Hér tók rannsóknin til unglingastigs grunnskóla og framhaldsskóla. Niðurstöðurnar 2013 komu út í tveimur hlutum á síðasta ári, unglingastigið í júní og framha...