is / en / dk

Dagur leikskólans verður haldinn hátíðlegur í leikskólum landsins þriðjudaginn 6. febrúar. Þetta er í tólfta skipti sem haldið er upp á daginn en sjötti febrúar er merkilegur dagur í leikskólasögu þjóðarinnar því á þessum degi árið 1950 stofnuðu frumkvöðlar leikskólakennara fyrstu samtök sín. Leikskólakennarar, stjórnendur leikskólanna og starfsfólk er hvatt til að halda upp á daginn með einhverjum hætti. Margir leikskólar hafa opið hús og eða vekja athygli á frábæru starfi leikskólanna með öðrum hætti. Allir sem koma að málefnum leikskólans á einn eða annan hátt, eru hvattir til að halda Degi leikskólans á lofti og fylgjast vel með starfsemi leikskólanna þennan dag. Auk þess sem leikskólar um allt land gera starf sitt sýnilegt. ...
  Svæðistónleikum Nótunnar 2019 er lokið. Fram undan er sjálf lokahátíðin sem fer fram í Hofi á Akureyri 6. apríl næstkomandi.  Nótan hefur verið árlegur viðburður síðan árið 2010 og er ætlað að vera vekja athygli á starfi tónlistarskólanna og um leið veita tónlistarnemendum viðurkenningu fyrir afrakstur vinnu sinnar. Þátttakendur í Nótunni eru á öllum aldri, á öllum stigum tónlistarnáms og koma hvaðanæva af landinu. Svæðistónleikar Nótunnar 2019 verða haldnir á eftirtöldum stöðum og dögum: Kraginn, Suðurland og Suðurnes Salnum í Kópavogi – fóru fram laugardaginn 16. mars 2019.  Um liðna helgi:  Norðurland / Austurland Eskifjarðarkirkju – laugardaginn 23. mars Vesturland / Vestfirðir ...
Stórauka þarf aðsókn í kennaranám og kynnti menntamálaráðherra tillögur þar að lútandi í ríkisstjórn fyrir jólin. Vonir standa til að stjórnvöld geti kynnt úrbætur á þessu ári og hrint þeim í framkvæmd. Helstu tillögur eru að starfsnám á vettvangi verði launað, leiðsögn nýliða verði efld á öllum skólastigum og að útskrifuðum kennurum með sérhæfingu í starfstengdri leiðsögn verði fjölgað.  Þessar tillögur og fleiri eru mikilvæg skref til að efla starfsumhverfi kennara en ráðherra bendir einnig á í grein í Morgunblaðinu í dag, 2. janúar, að brýnt sé að þjóðarsátt verði um starfskjör kennara og skólastjórnenda. Það sé forsenda þess að Ísland verði með framúrskarandi menntakerfi, segir ráðherra.  Á þingi KÍ vorið 2018 kom fram í máli...
Skrifstofa Kennarasambandsins verður lokuð á aðfangadag og milli jóla og nýárs. Þá er athygli félagsmanna vakin á því að á morgun, föstudaginn 21. desember, verður Kennarahúsinu lokað klukkan 12.  Opnum aftur á nýju ári, klukkan 9.00, miðvikudaginn 2. janúar 2018.    Frá Orlofssjóði: Orlofssjóður verður með símavakt 27. og 28. desember frá 9 til 12. Síminn er 595 1111 (veljið 2). Tölvupóstum sem berast á verður svarað fyrrnefnda daga.  Utan þessara daga eru leigjendur beðnir að hringja í umsjónarmenn ef um neyðartilfelli er að ræða. Símanúmer umsjónarmanna er að finna á samningi.           
Vitundarvakning VIRK hófst nýverið með auglýsingum sem vekja eiga athygli á forvarnarverkefni sem nú er unnið að innan VIRK. Markmiðið er að sporna við brotthvarfi af vinnumarkaði vegna heilsubrests. Við lifum í samfélagi þar sem sífellt fleiri virðast heltast úr lestinni vegna tímabundinna eða langvarandi veikinda. Svo virðist sem hluti af þessum veikindum sé til kominn vegna langvarandi álags bæði í starfi og einkalífi. Auk vitundarvakningarinnar og vefsíðunnar er einnig verið að undirbúa rannsókn á vegum VIRK. Rannsóknin miðar að því að einangra breytur sem hafa áhrif á endurkomu til vinnu eftir veikindafjarveru með það að leiðarljósi að hægt væri að nýta niðurstöðurnar til að fyrirbyggja brotthvarf af vinnumarkaði.   ...
Kennarasamband Íslands styrkir Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) um 350 þúsund krónur. Kennarasambandið hefur ekki sent jólakort um langt árabil en þess í stað látið fé af hendi rakna til stofnana, samtaka og félagasamtaka sem vinna að velferð barna og ungmenna.  Ragnar Þór Pétursson, formaður KÍ, og Anna María Gunnarsdóttir, varaformaður KÍ, heimsóttu BUGL fyrr í dag. Helga Jörgensdóttir, hjúkrunardeildarstjóri á göngudeild, og Soffía Erla Einarsdóttir verkefnastjóri kynntu starfsemi BUGL fyrir fulltrúum KÍ.  Á BUGL er tekið á móti börnum og unglingum sem eiga við geðheilsuvanda að stríða. Veitt er sérhæfð þverfagleg þjónusta sem tekur mið af þörfum barna og fjölskyldna þeirra. Það er von Kennarasambandsins að ...
Sprotasjóður auglýsti um helgina eftir umsóknum um styrki úr Sprotasjóði leik-, grunn- og framhaldsskóla vegna næsta skólaárs. Áherslusviðin eru þrjú og ber þar fyrst að nefna eflingu íslenskrar tungu, þá lærdómssamfélag í samvinnu innan eða milli kerfa og að lokum færni til framtíðar.  Kennarasamband Íslands fagnar þessum áherslum og þá sérstaklega að verkefni sem styrkja tungumálið, efla orðaforða og hugtakaskilning séu á listanum. Þær áherslur eru í takti við viljayfirlýsingu Kennarasambandsins og fleiri aðila í haust um að staðið verði að vitundarvakningu um mikilvægi íslensks máls.  Anna María Gunnarsdóttir, varaformaður KÍ, á sæti í stjórn Sprotasjóðs og hún er að vonum ánægð með vinnu sjóðsins: „Ég fagna áherslum Sprotasjó...
Gatnamótum Gömlu Hringbrautar og Laufásvegur hefur verið lokað tímabundið vegna framkvæmda við nýjan Landspítala. Þetta hefur í för með sér að félagsmenn, sem eru vanir að aka eftir Gömlu Hringbraut þurfa að taka krók – best er að beygja upp Njarðargötu og aka síðan Laufásveg í átt að Kennarahúsinu.  Þessi lokun mun standa til jóla. Frekari lokanir verða á nýju ári og verða þær kynntar þegar að þeim kemur. 
Þátttaka í netkönnun þar sem spurt var um vef Kennarasambandsins var afar góð en um 1.500 félagsmenn tóku þátt. Netkönnunin var send til allra félagsmanna KÍ í tölvupósti. Unnið er að endurbótum á vef sambandsins og því var leitað til félagsmanna um viðhorf þeirra til vefsins og óskað eftir ábendingum um það sem betur má fara. Markmiðið með endurbótum á vefnum er einfalt; að veita félagsmönnum KÍ enn betri þjónustu en áður.  Um 500 svör bárust við opnum spurningum en það þykir mikið í könnun af þessu tagi. Svör félagsmanna eru mikilvægur hluti í undirbúningsferlinu og verður næstu vikurnar unnið úr því efni sem varð til í könnuninni.  Kennarasamband Íslands sendir öllum þeim sem gáfu sér tíma til að taka þátt í könnuninni bes...
Kennarafélög Kvennaskólans og Fjölbrautaskólans í Garðabæ mótmæla harðlega hugmyndum um að gefið verði út leyfisbréf til kennara óháð skólastigum. Í ályktun Kennarafélags FG kemur fram að stjórnvöld og yfirvöld menntamála þurfi miklu frekar að horfa til annarra þátta í menntakerfi landsins, með það að markmiði að bæta menntun á Íslandi. Kennarafélag Kvennaskólans segir að með hugmyndunum um eitt leyfisbréf sé vegið að sérþekkingu kennara og sérhæfingu á hverju skólastigi. Auk þess eru hagsmunir nemenda ekki hafðir að leiðarljósi. Kennarafélagið mælist til þess að efni kennaramenntunarlaga um heimild kennara til að kenna í samræmi við menntun sína á aðliggjandi skólastigi komist í framkvæmd. Ályktun Kennarafélags Fjölbrautaskólans í G...