is / en / dk

Hérna verða birtar atvinnuauglýsingar sem óskað er eftir að birtist á vef Kennarasambandi Íslands.

 

Lausar eru stöður leikskólakennara við leikskólann Heklukot á Hellu. Leitað er að fagmenntuðum jákvæðum kennurum (eða öðru uppeldismenntuðu fólki), körlum eða konum, með góða samskiptahæfni, sem eru tilbúnir að vinna að uppeldi og menntun barna á leikskólaaldri í samræmi við námsskrá, starfslýsingar og í nánu sambandi við stjórnendur leikskólans. Hæfni:  Leikskólakennaramenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi. Góð færni í mannlegum samskiptum. Góð íslenskukunnátta. Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Stundvísi, áreiðanleiki, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð. Við hvetjum karla jafnt sem konur að sækja um hjá okkur. ATH að í Heklukoti er leikskólakennurum boðið uppá au...
Reyðarfjörður: Leikskólakennari Leikskólinn Lyngholt auglýsir eftir leikskólakennara til starfa. Leikskólinn er fimm deilda leikskóli fyrir börn frá eins árs aldri. Við erum „Grænfána skóli“ og vinnum eftir uppbyggingarstefnunni Uppeldi til ábyrgðar. Umsækjandi þarf að geta hafið störf 1 janúar 2017. Um er að ræða 100% starf. Menntun, reynsla og hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun áskilin Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum Frumkvæði og faglegur metnaður Hæfni og áhugi á að vinna í hóp Reynsla af starfi með börnum Ábyrgð og stundvísi Góð íslenskukunnátta Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um. Umsóknarfrestur er til 15. desember 2016. Nánari upplýsinga...
Hofsstaðaskóli auglýsir eftir umsjónarkennara í 6. bekk vegna forfalla frá 1. febrúar 2017. Í Hofsstaðaskóla eru 530 nemendur í 1.-7. bekk og þar starfa um 80 starfsmenn með það að markmiði að hlúa að nemendum bæði námslega og félagslega og koma til móts við áhuga þeirra og getu. Umsækjandi um starfið þarf að geta kennt ensku og stærðfræði auk almennrar bekkjarkennslu. Í skólanum fer fram fjölbreytt og metnaðarfullt starf sem er í stöðugri þróun. Áhersla er lögð á fjölbreytta kennsluhætti, skapandi starf og einstaklingsmiðað skólastarf í anda skólastefnu Garðabæjar. Kennsla í list- og verkgreinum, upplýsingatækni og nýsköpun skipar stóran sess í skólastarfinu. Helstu verkefni og ábyrgð: Hafa umsjón með námshópi ...
Á Seyðisfirði eru í boði störf í Seyðisfjarðarskóla, fyrir fólk sem hefur metnað og áhuga á að starfa í jákvæðu skólasamfélagi Við ætlum að ráða: Stjórnanda í listadeild Seyðisfjarðarskóla/ tónskólann, fullt starf Aðstoð í móttökueldhús leikskóladeildar, hlutastarf Leikskólakennara, fullt starf Stuðningsaðila með nemanda/í bekk Áhugasamir geta skoðað nánari lýsingu starfanna á nýju heimasíðu kaupstaðarins www.sfk.is. Umsóknarfrestir um miðjan mánuðinn eða næstu mánaðamót.  
Leikskólakennari sem hefur umhyggju, ríka þolinmæði áhuga á hreyfingu og næringu óskast á leikskólann Sunnuhvol. Leikskólinn Sunnuhvoll er tveggja deilda ungbarnaskóli sem leggur áherslu á hollan mat, hreyfingu og andlegt jafnvægi bæði hjá börnum og starfsfólki. Við leggjum mikið upp úr góðum samskiptum, snyrtimennsku, notalegu andrúmslofti og hlýlegu umhverfi. Ert þú til í að gera skólann okkar enn betri? Hringdu eða komdu í heimsókn, við munum taka vel á móti þér. Sjá nánar hvað starfið bíður upp á í myndbandi á . Menntun, hæfni og reynsla Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun sem nýtist í starfi Áhugasöm/samur um hreyfingu Reynsla af starfi á ungbarnaleikskóla Þolinmæði, jákvæðni, s...
Eftirtaldar kennarastöður við Egilsstaðaskóla eru lausar til umsóknar: Íþróttakennsla 100% starf frá 1. janúar 2017. Meðal kennslugreina eru sund og íþróttir. Um er að ræða tímabundna ráðningu. Kennsla nemenda með íslensku sem annað tungumál 50% starf frá 1. janúar 2017. Egilsstaðaskóli er 356 nemenda grunnskóli. Í skólanum er rík samvinnuhefð meðal starfsfólks og vinna allir kennarar saman í teymum. Áherslur í skólastarfinu eru auk teymiskennslu, á virka nemendur og list og verkgreinar. Umsóknarfrestur er til 14.desember 2016. Umsóknum ásamt ferilskrá skal skila í tölvupósti til skólastjóra ruth@egilsstadir.is Nánari upplýsingar veita Ruth Magnúsdóttir, skólastjóri ( ruth@egilsstadir.is ) Sigurbjörg Hvönn Kristjá...
Garðaskóli í Garðabæ er unglingaskóli þar sem um 500 nemendur stunda nám í 8.-10. bekk. Gildi skólans eru frelsi, ábyrgð, vellíðan og árangur. Í skólanum er lögð áhersla á að starfsfólk sérhæfi sig í vinnu með unglingum og kennslu faggreina. Skólabragur markast af hugmyndafræðinni Uppeldi til ábyrgðar og nánu samstarfi við félagsmiðstöðina Garðalund. Skólinn er í rótgrónu samstarfi við Fjölbrautaskólann í Garðabæ og kennir framhaldsskólaáfanga sem eru metnir til eininga í FG. Innan skólans er áhersla lögð á lýðræðisleg vinnubrögð og taka nemendur, forráðamenn og starfsfólk virkan þátt í að móta starfið og framtíðarsýn. Starfsfólk Garðaskóla hefur í gegnum árin tekið þátt í fjölbreyttum skólaþróunarverkefnum og alþjóðlegu samstarfi. Á næs...
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar í Garðabæ sem er sjötta fjölmennasta sveitarfélag landsins og þar starfa um 1000 manns. Garðabær rekur fjölmargar þjónustustofnanir og þar er lögð áhersla á að ráða þann hæfasta hverju sinni og viðhafa hverju sinni vandaða stjórnsýsluhætti við ráðningar. Ráðningu skal byggja á kröfu um menntun, reynslu, færni og hæfni í mannlegum samskiptum. {slider Leikskólinn Akrar - 100% starf} Leikskólinn Akrar auglýsir eftir leikskólakennurum eða öðrum uppeldismenntuðum starfsmönnum í 100% starf sem fyrst. Akrar er fjögra ára leikskóli í Akrahverfinu í Garðabæ. Í leikskólanum eru 96 börn. Grunngildi leikskólans eru: Virkni og vellíðan. Vellíðan barna er höfð í fyrirrúmi. Unnið er eftir uppeldiss...
Álftanesskóli auglýsir eftir íþróttakennara til starfa í 100% starf strax Álftanesskóli er grunnskóli fyrir nemendur í 1.-10. bekk. Í skólanum eru 450 nemendur. Áhersla er lögð á metnaðarfullt starf, vellíðan nemenda og umhverfisvernd undir fjöðrum skólans sem eru: Vinátta – Vísindi - Listir og – allir eru einstakir. Álftanesskóli er Grænfánaskóli og starfar eftir hugmyndafræði og vinnuaðferðum Uppeldis til ábyrgðar- uppbygging sjálfsaga. Unnið er að þróun lestrarstefnu skólans og einnig er unnið að þróun fjölbreyttra kennsluhátta. Menntun, reynsla og hæfni: Grunnskólakennari með leyfisbréf til kennslu í grunnskóla og með reynsla af kennslu í íþróttum og sundi Góð samskipta- og skipulagsfærni Áhugi á nýbreytni...
Heilsuleikskólinn Holtakot er fjögurra deilda leikskóli í Garðabæ staðsettur á Álftanesi í sannkallaðri náttúruparadís. Í leikskólanum eru um 70 börn og 20 metnaðarfullir starfsmenn sem vinna öflugt starf í faglegum og skemmtilegum skóla. Einkunnarorð skólans eru: Gleði, virðing og öryggi ásamt þessum fínu orðum Bangsímons: Þú ert hugrakkari en þig grunar, snjallari en þú heldur og sterkari en þér sýnist. Heilsuleikskólinn Holtakot er Grænfánaskóli og vinnur með uppeldisstefnuna „Uppeldi til ábyrgðar“. Hreyfing, hollt matarræði, læsi og sköpun skipar stóran sess í starfinu ásamt frjálsa leiknum. Um er að ræða 100% starf frá og með 1. desember 2016.   Menntun, hæfni og reynsla: Leikskólakennaramenntun eða önnur u...