is / en / dk

Hérna verða birtar atvinnuauglýsingar sem óskað er eftir að birtist á vef Kennarasambandi Íslands.

 

Á leikskólanum Óskalandi, Hveragerði eru lausar stöður leikskólakennara, deildarstjóra, iðju - og/eða þroskaþjálfa. Stöðurnar eru lausar frá 14. júlí n.k. Leikskólinn er 4ra deilda skóli fyrir börn á aldrinum 16 mánaða til 6 ára. Leikskólinn starfar í anda Reggio Emilia. Leitað er að metnaðarfullum, skapandi og jákvæðum einstaklingum með góða hæfni í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þurfa að vera tilbúnir til að taka þátt í uppeldi og menntun barna í nánu samstarfi við stjórnendur og hafa góða íslenskukunnáttu. Fáist ekki menntaðir leikskólakennarar eða fólk með aðra uppeldismenntun og/eða reynslu kemur vel til greina að ráða leiðbeinendur tímabundið í lausar stöður. Umsóknarfrestur er til 10. júní n.k. Umsóknum skal skilað á...
Tónlistarskóli Grundarfjarðar auglýsir eftir tónlistarkennara til afleysingar í eitt ár Leitað er eftir kennara á eftirfarandi hljóðfæri: Gítar og rafbassa Trommur og slagverk Málmblásturshljóðfæri Umsóknarfrestur er til 23. maí. Umsækjandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst nk. Upplýsingar gefur Sigurður Gísli Guðjónsson, skólastjóri, sigurdur@gfb.is í síma 430 8550 og Linda María Nielsen,deildarstjóri, lindam@gfb.is í síma 430 8560.  
Aðstoðarskólastjóri: Staða aðstoðarskólastjóraTónlistarskóla Ísafjarðar er laus til umsóknar frá og með næsta skólaári. Um er að ræða 50% starf. Ráðið verður í stöðuna til árs með möguleika á endurráðningu. Við leitum að jákvæðum tónlistarmenntuðum einstaklingi sem hefur frumkvæði og færni í mannlegum samskiptum, skipulagshæfni og áhuga á skólaþróun. Góð tölvukunnátta skilyrði Gítarkennari Einnig er laust 100% starf gítarkennara við sama skóla. Gítarkennarinn þarf að hafa klassískan gítarleik á valdi sínu en einnig er æskilegt að geta kennt rytmískan gítarleik ásamt umsjón með samspili af fjölbreyttu tagi. Við leitum að skapandi og skipulögðum einstaklingi sem er fær um sjálfstæð vinnubrögð. Kennt er eftir aðalnámsskrá tónlistars...
Seyðisfjarðarskóli auglýsir eftir starfsfólki í eftirtalin störf. Til afleysingar vegna fæðingarorlofs: 100% starf umsjónarkennara á miðstigi. Í starfinu felst teymiskennsla í 4.-6. bekk í samstarfi við annan kennara. Næsta haust mun á miðstigi hefjast þátttaka í læsisverkefninu Orð af orði. Rúmlega 50% starf umsjónarkennara á yngsta stigi. Í starfinu felst m.a. teymiskennsla í 1.-3. bekk í samstarfi við annan kennara. Á yngsta stigi er m.a. unnið samkvæmt Byrjendalæsi. Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 4702320 og 8951316 eða í gegnum netfangið joga@skola.sfk.is Umsækjendur hefji störf í ágúst og skulu hafa leyfisbréf grunnskólakennara. Umsóknum skulu fylgja ferilskrá og nöfn tveggja umsagnaraðila. Þeim...
Leitað er að kennurum til sérkennslu á mið- og unglingastigi og umsjónarkennslu á yngsta- og miðstigi skólaárið 2016 - 2017 við Grunnskóla Reyðarfjarðar. Um 160 nemendur stunda nám við skólann sem staðsettur er í glæsilegu húsnæði með frábærri aðstöðu.   Menntunar- og hæfniskröfur fyrir sérkennslu á mið- og unglingastigi: Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla skilyrði. Menntun í sérkennslufræðum æskileg. Reynsla af sérkennslu æskileg. Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður. Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum. Góðir skipulagshæfileikar. Ábyrgð og stundvísi.   Menntunar- og hæfniskröfur fyrir umsjónarkennslu á yngsta- og miðstigi: Kennaramenntun og rét...
Umsjónarkennara vantar við Grunnskóla Eskifjarðar. Starfshlutfall er allt að 100%. Leitað er að kennara sem er reiðubúinn að ganga til liðs við öflugan hóp starfsfólks sem innir af hendi skemmtileg og krefjandi störf með nemendum skólans sem eru um 150 talsins í 1.- 10. bekk.   Menntunar- og hæfniskröfur: Leyfisbréf til kennslu á grunnskólastigi, starfsreynsla er æskileg. Góð hæfni til samskipta og samstarfs. Frumkvæði og faglegur metnaður. Ábyrgð í starfi og stundvísi. Skipulagshæfileikar.   Við skólann starfar samhentur hópur starfsfólks sem leggur metnað í góð samskipti og því gerum við kröfu til starfsmanna að þeir búi að ríkulegri samskiptahæfni. Laun samkvæmt kjarasamningum KÍ, ÞÍ o...
Lausar eru til umsóknar stöður leikskólakennara við Sólvelli í Neskaupstað, Dalborg á Eskifirði, Lyngholt á Reyðarfirði og Kærabæ á Fáskrúðsfirði. Leikskólar í Fjarðabyggð starfa í anda fjölgreindarkenningar Howards Gardners. Áhersla á læsi og stærðfræði hafa verið í starfi leikskólanna í vetur. Þá vinna allir skólar í Fjarðabyggð eftir uppeldi til ábyrgðar og ART.   Menntunar- og hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun eða sambærileg uppeldismenntun. Fáist ekki leikskólakennarar verða ráðnir inn leiðbeinendur. Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg. Jákvæðni og sveiganleiki í samskiptum. Metnaðarfullur í starfi, hæfni og áhugi til að vinna í hóp. Góð íslenskukunnátta áskilin...
Deildarstjóra vantar við leikskólana Dalborg og Lyngholt. Leikskólar í Fjarðabyggð starfa í anda fjölgreindarkenningar Howards Gardners. Áhersla á læsi og stærðfræði hefur verið í starfi leikskólanna í vetur. Þá vinna allir skólar í Fjarðabyggð eftir uppeldi til ábyrgðar og ART.   Menntunar- og hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun. Reynsla af stjórnun er æskileg. Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg. Jákvæðni og sveiganleiki í samskiptum. Metnaðarfullur í starfi, hæfni og áhugi til að vinna í hóp. Góð íslenskukunnátta áskilin. Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður. Ábyrgð og stundvísi.   Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um. Laun e...
Aðstoðarleikskólastjóra vantar við á Eskifirði. Staðan er laus frá 1. ágúst 2016. Dalborg er fjögurra deilda leikskóli á Eskifirði og nemendur eru rúmlega 70. Leikskólinn er staðsettur í eins kílómetra fjarlægð frá grunnskóla staðarins en þar er elsta deild skólans starfrækt, sem og tónlistarskóli og bókasafn. Í skólanum ríkir góður starfsandi og mikið og gott samstarf er á milli fræðslustofnana í Fjarðabyggð. Leikskólinn nýtir uppeldisaðferðirnar Uppeldi til ábyrgðar og ART og starfar í anda fjölgreindarkenningar Howards Gardners. Skólinn tekur virkan þátt í ýmsu þróunarstarfi með öðrum skólum í Fjarðabyggð svo sem bættum árangri í læsi og stærðfræði og verklegt er vitið. Nánari upplýsingar er að finna á .   Menntun og hæf...
Kennara vantar við . Um er að ræða a.m.k. 75% starf, sambland af sérkennslu og enskukennslu á unglingastigi. Starfið eru laust frá og með 1. ágúst.   Menntunar- og hæfniskröfur: Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla skilyrði. Góð hæfni í ensku og þekking á tungumálakennslu. Reynsla af sérkennslu æskileg. Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður. Góð hæfni í samskiptum. Góðir skipulagshæfileikar.   Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og SNS. Nánari upplýsingar veitir Eygló Aðalsteinsdóttir skólastjóri á eya@skolar.fjardabyggd.is eða í síma 475 9020. Umsóknarfrestur er til 22. maí. Umsækjendur af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. .