is / en / dk

Hérna verða birtar atvinnuauglýsingar sem óskað er eftir að birtist á vef Kennarasambandi Íslands.

 

Garðaskóli í Garðabæ er unglingaskóli þar sem um 500 nemendur stunda nám í 8.-10. bekk. Gildi skólans eru frelsi, ábyrgð, vellíðan og árangur. Í skólanum er lögð áhersla á að starfsfólk sérhæfi sig í vinnu með unglingum og kennslu faggreina. Skólabragur markast af hugmyndafræðinni Uppeldi til ábyrgðar og nánu samstarfi við félagsmiðstöðina Garðalund. Skólinn er í rótgrónu samstarfi við Fjölbrautaskólann í Garðabæ og kennir framhaldsskólaáfanga sem eru metnir til eininga í FG. Innan skólans er áhersla lögð á lýðræðisleg vinnubrögð og taka nemendur, forráðamenn og starfsfólk virkan þátt í að móta starfið og framtíðarsýn. Starfsfólk Garðaskóla hefur í gegnum árin tekið þátt í fjölbreyttum skólaþróunarverkefnum og alþjóðlegu samstarfi. Á næs...
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar í Garðabæ sem er sjötta fjölmennasta sveitarfélag landsins og þar starfa um 1000 manns. Garðabær rekur fjölmargar þjónustustofnanir og þar er lögð áhersla á að ráða þann hæfasta hverju sinni og viðhafa hverju sinni vandaða stjórnsýsluhætti við ráðningar. Ráðningu skal byggja á kröfu um menntun, reynslu, færni og hæfni í mannlegum samskiptum. {slider Leikskólinn Akrar - 100% starf} Leikskólinn Akrar auglýsir eftir leikskólakennurum eða öðrum uppeldismenntuðum starfsmönnum í 100% starf sem fyrst. Akrar er fjögra ára leikskóli í Akrahverfinu í Garðabæ. Í leikskólanum eru 96 börn. Grunngildi leikskólans eru: Virkni og vellíðan. Vellíðan barna er höfð í fyrirrúmi. Unnið er eftir uppeldiss...
Álftanesskóli auglýsir eftir íþróttakennara til starfa í 100% starf strax Álftanesskóli er grunnskóli fyrir nemendur í 1.-10. bekk. Í skólanum eru 450 nemendur. Áhersla er lögð á metnaðarfullt starf, vellíðan nemenda og umhverfisvernd undir fjöðrum skólans sem eru: Vinátta – Vísindi - Listir og – allir eru einstakir. Álftanesskóli er Grænfánaskóli og starfar eftir hugmyndafræði og vinnuaðferðum Uppeldis til ábyrgðar- uppbygging sjálfsaga. Unnið er að þróun lestrarstefnu skólans og einnig er unnið að þróun fjölbreyttra kennsluhátta. Menntun, reynsla og hæfni: Grunnskólakennari með leyfisbréf til kennslu í grunnskóla og með reynsla af kennslu í íþróttum og sundi Góð samskipta- og skipulagsfærni Áhugi á nýbreytni...
Heilsuleikskólinn Holtakot er fjögurra deilda leikskóli í Garðabæ staðsettur á Álftanesi í sannkallaðri náttúruparadís. Í leikskólanum eru um 70 börn og 20 metnaðarfullir starfsmenn sem vinna öflugt starf í faglegum og skemmtilegum skóla. Einkunnarorð skólans eru: Gleði, virðing og öryggi ásamt þessum fínu orðum Bangsímons: Þú ert hugrakkari en þig grunar, snjallari en þú heldur og sterkari en þér sýnist. Heilsuleikskólinn Holtakot er Grænfánaskóli og vinnur með uppeldisstefnuna „Uppeldi til ábyrgðar“. Hreyfing, hollt matarræði, læsi og sköpun skipar stóran sess í starfinu ásamt frjálsa leiknum. Um er að ræða 100% starf frá og með 1. desember 2016.   Menntun, hæfni og reynsla: Leikskólakennaramenntun eða önnur u...
Heilsuleikskólinn Kærubær auglýsir eftir deildarstjóra/staðgengli leikskólastjóra til starfa frá janúar 2017. Leitað er eftir drífandi og metnaðarfullum einstaklingum til starfa á Heilsuleikskólann Kærabæ sem er staðsettur á Kirkjubæjarklaustri. Heilsuleikskólinn er einnar deildar leikskóli með heilsdagsrými fyrir börn á aldrinum eins til sex ára.   Menntun og hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun. Hæfni í mannlegum samskiptum og frumkvæði í starfi. Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.   Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Umsóknarfrestur er til 15. desember n.k. Umsóknum skal skilað til skólastjóra Heilsuleiks...
Lækur er 6 deilda leikskóli, í skólanum eru 129 börn og 39 starfsmenn. Deildir skólans eru aldursskiptar, eldri börnin eru í Stóra-Læk og yngri börnin í Litla-Læk. Leikskólinn er staðsettur í Kópavogsdal, þar sem stutt er í góð og skemmtileg útivistarsvæði á öllum árstímum. Leikskólinn starfar í anda Hugsmíðahyggju. Í Læk aðhyllast kennarar nám án aðgreiningar og leggja áherslu á að styðja börnin þannig að þau geti notið leikskóladvalar sinnar. Sérkennslan er unnin í teymisvinnu. Einkunnarorð leikskólans eru sjálfræði, hlýja og virðing Ráðningartími og starfshlutafall Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall er 100%. Hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun eða önnur menntun sem nýtist ...
Álftanesskóli óskar að ráða umsjónarkennara vegna forfalla til kennslu á yngsta stigi skólans frá 7. nóvember 2016 – 28. febrúar 2017. Álftanesskóli er grunnskóli fyrir nemendur í 1.- 10. bekk. Í skólanum eru 450 nemendur. Áhersla er lögð á metnaðarfullt starf, vellíðan nemenda og umhverfisvernd undir fjöðrum skólans sem eru: Vinátta – Vísindi - Listir og – allir eru einstakir. Álftanesskóli er Grænfánaskóli og starfar eftir hugmyndafræði og vinnuaðferðum Uppeldis til ábyrgðar- uppbygging sjálfsaga. Unnið er að þróun lestrarstefnu skólans og einnig er unnið að þróun fjölbreyttra kennsluhátta t.d. eftir vinnuaðferðum um ,,Vörður og vegvísa“ í öllum árgöngum skólans. Menntun, reynsla og hæfni: Að vera umsjónarkennari í nám...
Heilsuleikskólinn Holtakot er fjögra deilda leikskóli staðsettur á Álftanesi í fallegu umhverfi. Áherslur leikskólans er Heilsustefnan, leikur að læra, og uppeldi til ábyrgðar. Leikskólinn er einnig að vinna með Grænfánann. Leitað er að einstaklingi sem er framsýnn í skólamálum og býr yfir hæfni í samskiptum. Helstu verkefni og ábyrgð: Taka þátt í mótun og uppbyggingu leikskólans Aðstoðarmaður leikskólastjóra og ber ásamt honum ábyrgð á rekstri leikskólans Staðgengill í fjarveru leikskólastjóra og starfar þá samkvæmt starfslýsingu hans Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins Sinnir þeim verkefnum sem varðar stjórnun leikskólans sem yfirmaður felu...
Krakkaborg er þriggja deilda leikskóli og að jafnaði dvelja þar um 40-45 börn frá 9 mánaða aldri. Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður mjög góður. Hér er góður starfsmannahópur, yndisleg börn og jákvæðir foreldrar. Umhverfi leikskólans bíður upp á óendanlega möguleika. Við erum að vinna að nýrri stefnu leikskólans, höfum sótt um Skóla á grænni grein og margt annað skemmtilegt er framundan. Ef þú ert leikskólakennari sem vilt vera virkur hluti liðsheildar, jákvæður og skapandi þá ættirðu ekki að hika. Við erum falin perla rétt fyrir utan Selfoss. Hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun Góð færni í mannlegum samskiptum Áhugi og metnaður fyrir faglegu leikskólastarfi Skipulagshæfni Frumkvæð...
Heilsuleikskólinn Holtakot er fjögurra deilda leikskóli í Garðabæ staðsettur á Álftanesi í sannkallaðri náttúruparadís. Í leikskólanum eru um 70 börn og 20 metnaðarfullir starfsmenn sem vinna öflugt starf í faglegum og skemmtilegum skóla. Einkunnarorð skólans eru: Gleði, virðing og öryggi ásamt þessum fínu orðum Bangsímons: Þú ert hugrakkari en þig grunar, snjallari en þú heldur og sterkari en þér sýnist. Heilsuleikskólinn Holtakot er Grænfánaskóli og vinnur með uppeldisstefnuna „Uppeldi til ábyrgðar“. Hreyfing, hollt matarræði, læsi og sköpun skipar stóran sess í starfinu ásamt frjálsa leiknum. Um er að ræða 100% starf frá og með 1. desember 2016. Menntun, hæfni og reynsla: Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeld...