is / en / dk

Hérna verða birtar atvinnuauglýsingar sem óskað er eftir að birtist á vef Kennarasambandi Íslands.

 

Leitað er eftir drífandi og metnaðarfullum einstaklingum til starfa á Heilsuleikskólann Kærabæ sem er staðsettur á Kirkjubæjarklaustri. Kæribær er einnar deildar leikskóli með heilsdagsrými fyrir börn á aldrinum eins til sex ára. Starfið sem um ræðir er 100 % starf og þarf viðkomandi að byrja sem fyrst.   Menntun og hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun. Hæfni í mannlegum samskiptum og frumkvæði í starfi. Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.   Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Umsóknum skal skilað til skólastjóra Heilsuleikskólans Kærabæjar á þar til gerðum umsóknareyðublöðum sem finna má á . Umsóknir má einnig s...
Garðaskóli í Garðabæ er unglingaskóli þar sem um 520 nemendur stunda nám í 8.-10. bekk. Starfsmenn eru rúmlega 60. Gildi skólans eru frelsi, ábyrgð, vellíðan og árangur. Í skólanum er lögð áhersla á að starfsfólk sérhæfi sig í vinnu með unglingum og kennslu faggreina. Skólabragur markast af hugmyndafræðinni Uppeldi til ábyrgðar og er í nánu samstarfi við félagsmiðstöðina Garðalund. Skólinn er í rótgrónu samstarfi við Fjölbrautaskólann í Garðabæ og fleiri aðila í nærsamfélaginu. Innan skólans er áhersla lögð á lýðræðisleg vinnubrögð og taka nemendur, forráðamenn og starfsfólk virkan þátt í að móta starfið og framtíðarsýn. Nánari upplýsingar um skólann má finna á heimasíðunni: www.gardaskoli.is. Starfssvið: Íþróttadeild Garðaskóla le...
Staða kennara við Grunnskóla Reyðarfjarðar er laus til umsóknar.Starfshlutfall er 100%. Aðallega er um að ræða enskukennslu í 5.-10. bekk.   Menntunar- og hæfniskröfur:  Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla skilyrði. Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður. Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum. Góðir skipulagshæfileikar. Ábyrgð og stundvísi. Um 175 nemendur stunda nám við skólann sem staðsettur er í glæsilegu húsnæði með frábærri aðstöðu. Laun eru samkvæmt kjarasamningum KÍ og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí 2017.  Umsækjendur af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar veita Ásta Ásgeirsdóttir skólast...
Heilsuleikskólinn Holtakot auglýsir eftir leikskólakennara eða starfsmanni með aðra uppeldismenntun. Leikskólinn er fjögurra deilda leikskóli þar sem lögð er áhersla á bóklegt nám gegnum hreyfingu og leik, listsköpun og hollt matarræði. Skólinn er Grænfánaskóli og starfar eftir „Uppeldi til ábyrgðar“. Einkunnarorð skólans eru: Jákvæðni, virðing og öryggi. Áhersla er lögð á metnaðarfullt starf. Stefna leikskólans í starfsmannahaldi er að í skólanum starfi uppeldismenntaðir starfsmenn af báðum kynjum. Helstur verkefni og ábyrgð: • Vinnur að uppeldi og menntun barna • vinnur að faglegu starfi deildar • Foreldrasamvinna Hæfniskröfur: • Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun sem nýtist í starfi • Reynsla ...
Í Hofsstaðaskóla eru um 550 nemendur í 1. - 7. bekk og þar starfa yfir 80 starfsmenn með það að markmiði að hlúa að nemendum bæði námslega og félagslega og koma til móts við áhuga þeirra og getu. Í skólanum fer fram fjölbreytt og metnaðarfullt starf sem er í stöðugri þróun. Áhersla er lögð á fjölbreytta kennsluhætti, skapandi starf og einstaklingsmiðað skólastarf í anda skólastefnu Garðabæjar. Kennsla í list- og verkgreinum, upplýsingatækni og nýsköpun skipar stóran sess í skólastarfinu. Vel er búið að nemendum og starfsmönnum og er öll aðstaða í skólanum til fyrirmyndar. Nánari upplýsingar um skólann má finna á heimasíðunni. Helstu verkefni og ábyrgð: • Að hafa umsjón með námshópi • Að vera leiðtogi í námi nemenda ...
Álftanesskóli óskar eftir að ráða grunnskólakennara til að kenna m.a. stærðfræði og ensku á elsta stigi Álftanesskóli er grunnskóli fyrir nemendur í 1.-10. bekk. Í skólanum eru 450 nemendur. Áhersla er lögð á metnaðarfullt starf, vellíðan nemenda og umhverfisvernd undir fjöðrum skólans sem eru: Vinátta – Vísindi - Listir og – allir eru einstakir. Álftanesskóli er Grænfánaskóli og starfar eftir hugmyndafræði og vinnuaðferðum Uppeldis til ábyrgðar- uppbygging sjálfsaga. Nokkur mikilvæg þróunarverkefni eru í vinnslu í skólanum sem styrkt eru af Þróunarsjóði grunnskóla Garðabæjar. Unnið hefur verið að þróun lestrarstefnu skólans og einnig er unnið að þróun fjölbreyttra kennsluhátta t.d. eftir vinnuaðferðum um „Vörður og vegvísir“. ...
Staða umsjónarkennara við er laus til umsóknar. Starfshlutfall er 100%. Um er að ræða umsjón á miðstig ásamt almennri bekkjarkennslu. Menntunar- og hæfniskröfur Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla skilyrði. Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður. Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum. Góðir skipulagshæfileikar. Ábyrgð og stundvísi. Um 175 nemendur stunda nám við skólann sem staðsettur er í glæsilegu húsnæði með frábærri aðstöðu. Laun eru samkvæmt kjarasamningum KÍ og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí 2017. Umsækjendur af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar veita Ásta Ásgeirsdóttir skólastjóri, og ...
75% staða náms- og starfsráðgjafa við Grunnskóla Eskifjarðar, Grunnskóla Reyðarfjarðar, Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar og Stöðvarfjarðarskóla er laus til umsóknar. Í skólunum eru u.þ.b. 400 nemendur á aldrinum 6-16 ára. Nánari upplýsingar um skólana er að finna á heimasíðu þeirra ,, og . Menntunar- og hæfniskröfur: • Hafa réttindi til að starfa við náms- og starfsráðgjöf. • Starfsreynsla æskileg. • Leiðtogahæfni, sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði í starfi. • Lipurð í samskiptum. Helstu verkefni eru: • Persónulegur og félagslegur stuðningur við nemendur þannig að þeir eigi auðveldara með að átta sig á eigin áhugamálum og hæfileikum og setja sér raunhæf markmið. • Leiðbeina nemendum um vinnubrögð í námi. • Veita nemend...
Leikskólinn Kæribær á Fáskrúðsfirði auglýsir lausar stöður leikskólakennara og deildarstjóra.  Hæfniskröfur:                                                                                    Leikskólakennaramenntun / eða sambærileg menntun. Færni í mannlegum samskiptum. Hugmyndaríkur, jákvæður og sveigjanlegur. Metnaðarfullur í starfi, hæfni og áhugi til að vinna í hóp. Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður. Jákvæðni og áhugasemi. Stundvísi. Tilbúinn að takast á við nýjar og fjölbreyttar áherslur í leikskólastarfi. Í Kærabæ eru 55 börn á aldrinum 1-6 ára. Einkunnarorð skólans eru Kunnátta, kærleikur og kæti. Skólar í Fjarðabyggð eru að innleiða Uppbyggingarstefnuna. Lögð er ...
Deildarstjóri óskast á heilsuleikskólann Bæjarból, sem stendur við hornið á Bæjarbraut og Krókamýri í Garðabæ. Heilsuleikskólinn Bæjarból er fimm deilda leikskóli þar sem lögð er áhersla á hreyfingu, hreysti og útiveru. Í starfsmannahópnum er lögð áhersla á góð samskipti og samvinnu. Gott samstarf er á milli yngri barna deilda og unnið verður með þróunarverkefni í málörvun næsta vetur.  Einkunnarorð skólans eru: Leikgleði – Sjálfsagi – Lífsleikni Helstur verkefni og ábyrgð: Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra Bera ábyrgð á stjórnun og skipulagningu deildarstarfsins Sjá um foreldrasamstarf Vera hluti af stjórnunarteymi leikskólans Hæfniskröfur: ...