is / en / dk

Hérna verða birtar atvinnuauglýsingar sem óskað er eftir að birtist á vef Kennarasambandi Íslands.

 

Leikskólinn Kirkjuból er þriggja deilda leikskóli, staðsettur nálægt miðbæ Garðabæjar í fallegu og fjölbreyttu umhverfi. Áherslur leikskólans eru á sköpun og lífsleikni ásamt náttúru og umhverfi. Leikskólinn starfar í anda fjölgreindakenningar Howards Gardner ásamt því að vinna með vináttuverkefni, Lubbi finnur málbein, Numicon og fleira. Einkunnarorð leikskólans eru: Virðing - Vinátta - Væntumþykja. Heimasíða leikskólans er: .  Leikskólar reknir af Garðabæ hafa til úthlutunar sérverkefnasjóð þar sem metnaðarfullir starfsmenn hafa tækifæri til að auka við laun sín. Rúmlega 40% starfsmanna á Kirkjubóli eru fagmenntaðir og viljum við gjarnan auka fjölda þeirra í starfsmannahópnum. Við leitum að stundvísum, skipulögðum,...
Hofsstaðaskóli auglýsir eftir umsjónarkennara í teymiskennslu í 2. bekk vegna forfalla. Staðan er laus nú þegar eða eftir samkomulagi. Í Hofsstaðaskóla eru um 555 nemendur í 1. - 7. bekk og þar starfa um 100 starfsmenn með það að markmiði að hlúa að nemendum bæði námslega og félagslega og koma til móts við áhuga þeirra og getu. Í skólanum fer fram fjölbreytt og metnaðarfullt starf sem er í stöðugri þróun. Áhersla er lögð á fjölbreytta kennsluhætti, skapandi starf og einstaklingsmiðað skólastarf í anda skólastefnu Garðabæjar. Kennsla í list- og verkgreinum, upplýsingatækni og nýsköpun skipar stóran sess í skólastarfinu. Helstu verkefni og ábyrgð: Að hafa umsjón með námshópi í teymiskennslu Að standa vörð um nám ...
  Eftirfarandi störf eru laus í leik- og grunnskólum Garðabæjar: {slider Leikskólinn Akrar óskar eftir leikskólakennara til starfa} Leikskólinn Akrar auglýsir eftir leikskólakennara í 100% starf sem fyrst. Akrar er fimm ára leikskóli í Akrahverfinu í Garðabæ. Í leikskólanum eru 96 börn. Grunngildi leikskólans eru: Virkni og vellíðan. Vellíðan barna er höfð í fyrirrúmi og starfið skipulagt út frá þátttöku og virkni barnanna. Sköpun, læsi og einingakubbar skipa stóran sess í leikskólanum. Unnið er að innleiðingu Uppbyggingarstefnunnar. Lifandi vinnustaður með skemmtilegu og hressu starfsfólki í fararbroddi.   Menntun, reynsla og hæfni: Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun. Reynsla af starfi ...
Leikskólinn Dalborg auglýsir eftir tveimur leikskólakennurum til starfa. Leikskólinn er fjögurra deilda leikskóli fyrir börn frá eins árs aldri. Við erum skóli á grænni grein og vinnum eftir uppbyggingarstefnunni Uppeldi til ábyrgðar. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Um er að ræða 100% starf. Menntun, reynsla og hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun áskilin Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum Frumkvæði og faglegur metnaður Hæfni og áhugi á að vinna í hóp Reynsla af starfi með börnum Ábyrgð og stundvísi Góð íslenskukunnátta Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um.  Umsóknarfrestur er til 10.október Nánari upplýsingar gefur Þórdís Mjöll Benediktsdótti...
Krakkaborg er þriggja deilda leikskóli og að jafnaði dvelja þar um 40-45 börn frá 9 mánaða aldri. Okkur vantar deildarstjóra á miðdeildina okkar en þar dvelja 15 börn á aldrinum 2-4 ára. Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður mjög góður. Hér er góður starfsmannahópur, yndisleg börn og jákvæðir foreldrar. Umhverfi leikskólans bíður upp á óendanlega möguleika. Ef þú ert leikskólakennari sem vilt vera virkur hluti liðsheildar, jákvæður og skapandi þá ættirðu ekki að hika. Við erum falin perla rétt fyrir utan Selfoss. Hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Metnaður og áhugi fyrir faglegu leikskólastarfi Frumkvæði og jákvæðni Sjálf...
Leikskólinn Akrar auglýsir eftir leikskólakennara í 100% starf sem fyrst. Akrar er fimm ára leikskóli í Akrahverfinu í Garðabæ. Í leikskólanum eru 96 börn. Grunngildi leikskólans eru: Virkni og vellíðan. Vellíðan barna er höfð í fyrirrúmi og starfið skipulagt út frá þátttöku og virkni barnanna. Sköpun, læsi og einingakubbar skipa stóran sess í leikskólanum. Unnið er að innleiðingu Uppbyggingarstefnunnar. Lifandi vinnustaður með skemmtilegu og hressu starfsfólki í fararbroddi. Menntun, reynsla og hæfni: Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun Reynsla af starfi með börnum Færni í samskiptum Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Góð íslenskuk...
Leikskólakennari sem hefur umhyggju, ríka þolinmæði, áhuga á hreyfingu, næringu og heilbrigðum lífstíl óskast á leikskólann Sunnuhvol. Leikskólinn Sunnuhvoll er tveggja deilda ungbarnaskóli sem leggur áherslu á hollan mat, hreyfingu og andlegt jafnvægi bæði hjá börnum og starfsfólki. Við leggjum mikið upp úr góðum samskiptum, snyrtimennsku, notalegu andrúmslofti og hlýlegu umhverfi. Til að sjá hvað starfið bíður uppá er myndband á  sem gott að er að skoða.   Menntun, hæfni og reynsla: Leikskólakennaramenntun eða önnur menntum sem nýtist. Reynsla af leikskólastarfi. Áhugasöm/samur um hreyfingu ungra barna. Áhuga á að tengja tónlist við hreyfingu. Reynsla af starfi á ungbarnaleikskóla er kostur. ...
Hofsstaðaskóli auglýsir eftir umsjónarkennara í teymiskennslu í 2. bekk vegna forfalla. Staðan er laus nú þegar eða eftir samkomulagi. Í Hofsstaðaskóla eru 555 nemendur í 1.-7. bekk og þar starfa um 100 starfsmenn með það að markmiði að hlúa að nemendum bæði námslega og félagslega og koma til móts við áhuga þeirra og getu. Í skólanum fer fram fjölbreytt og metnaðarfullt starf sem er í stöðugri þróun. Áhersla er lögð á fjölbreytta kennsluhætti, skapandi starf og einstaklingsmiðað skólastarf í anda skólastefnu Garðabæjar. Kennsla í list- og verkgreinum, upplýsingatækni og nýsköpun skipar stóran sess í skólastarfinu.   Helstu verkefni og ábyrgð: Umsjón með námshópi í teymiskennslu. Standa vörð um nám og velferð nemen...
Deildarstjóri óskast á heilsuleikskólann Bæjarból, sem stendur við hornið á Bæjarbraut og Krókamýri í Garðabæ. Heilsuleikskólinn Bæjarból er fimm deilda leikskóli þar sem lögð er áhersla á hreyfingu, hreysti og útiveru. Leikskólinn hefur fengið þróunarstyrk til að vinna að heilsueflingu í vetur. Í starfsmannahópnum er lögð áhersla á góð samskipti og samvinnu. Einkunnarorð skólans eru: Leikgleði - Sjálfsagi - Lífsleikni.   Helstur verkefni og ábyrgð: Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra. Bera ábyrgð á stjórnun og skipulagningu deildarstarfsins. Sjá um foreldrasamstarf. Vera hluti af stjórnunarteymi leikskólans.   Hæfniskröfur: Leikskólakennarame...
Heilsuleikskólinn Holtakot auglýsir eftir leikskólakennara til starfa. Leikskólinn er fjögurra deilda leikskóli þar sem lögð er áhersla á bóklegt nám gegnum hreyfingu og leik, listsköpun og hollt matarræði. Skólinn er Grænfánaskóli og starfar eftir „Uppeldi til ábyrgðar“. Einkunnarorð skólans eru: Jákvæðni, virðing og öryggi. Áhersla er lögð á metnaðarfullt starf. Stefna leikskólans í starfsmannahaldi er að í skólanum starfi uppeldismenntaðir starfsmenn af báðum kynjum. Helstur verkefni og ábyrgð: • Vinnur að uppeldi og menntun barna • vinnur að faglegu starfi deildar • Foreldrasamvinna Hæfniskröfur: • Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun sem nýtist í starfi • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum...