is / en / dk

Hérna verða birtar atvinnuauglýsingar sem óskað er eftir að birtist á vef Kennarasambandi Íslands.

 

Flataskóli auglýsir eftir tónmenntakennara og kórstjóra í 100% stöðu frá og með 1.ágúst 2018. Flataskóli í Garðabæ er barnaskóli þar sem rúmlega 500 börn stunda nám frá 4 ára til 12 ára. Í skólanum vinna allir starfsmenn að því að byggja upp skólastarf sem einkennist af metnaði, vellíðan og öflugri menntun. Þar ríkir góður starfsandi og aðstaða er góð. Skólinn nýtir spjaldtölvur í skólastarfinu auk notkunar á öðrum tækni- og tölvubúnaði. Í Flataskóla er rík hefð fyrir tónlistarkennslu og allur aðbúnaður eins og best verður á kosið. Helstu verkefni og ábyrgð: • Að kenna tónmennt og sjá um morgunsamveru nemenda • Að stýra kór skólans • Að taka þátt í þróun skólastarfsins með samstarfsmönnum Hæfniskröfur: • Leyfisbréf ti...
Leikskólinn Kirkjuból er þriggja deilda leikskóli, staðsettur nálægt miðbæ Garðabæjar í fallegu og fjölbreyttu umhverfi. Áherslur leikskólans eru á sköpun og lífsleikni ásamt náttúru og umhverfi. Leikskólinn starfar í anda fjölgreindakenningar Howards Gardner ásamt því að vinna með vináttuverkefni, Lubbi finnur málbein, Numicon og fleira. Einkunnarorð leikskólans eru: Virðing - Vinátta - Væntumþykja. Heimasíða leikskólans er: .  Leikskólar reknir af Garðabæ hafa til úthlutunar sérverkefna- og þróunarsjóð þar sem metnaðarfullir starfsmenn hafa tækifæri til að auka við laun sín. Rúmlega 40% starfsmanna á Kirkjubóli eru fagmenntaðir og viljum við gjarnan auka fjölda þeirra í starfsmannahópnum. Við leitum að stundvísum, á...
Leikskólinn Gefnarborg í Garði auglýsir eftir leikskólakennara/þroskaþjálfara.  Gefnarborg er einkarekinn fjögurra deilda leikskóli í Garðinum. Í Gefnarborg er unnið metnaðarfullt starf með áherslu á virðingu og jákvæðni, samskipti, læsi, fjölmenningu og umhverfismennt.  Flottur, samhentur hópur starfar í leikskólanum og vel tekið á móti nýju starfsfólki. Umhverfið í kringum Gefnarborg er einstakt, með fjölbreyttum og fallegum náttúruperlum sem bjóða upp á fjölbreytta kennslu.  Leikskólastjóri er Ingibjörg Jónsdóttir, og vefslóð er.   
Urriðaholtsskóli er nýr samrekinn leik- og grunnskóli í Garðabæ fyrir nemendur á aldrinum 1-16 ára. Leikskóladeild skólans tekur til starfa í mars 2018. Auglýst er eftir áhugasömum leikskólakennurum til að taka þátt í að móta og byggja upp nýtt skólasamfélag. Samstarf verður einkennandi fyrir alla starfshætti bæði á meðal nemenda og starfsmanna, svo og milli skólastiga. Helstu verkefni: Vinnur að uppeldi og menntun barna Vinnur að faglegu starfi og samvinnu innan skólans Foreldrasamstarf Menntunar- og hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun Ánægja af því að starfa með börnum Reynsla af skólastarfi eða öðru starfi með börnum æskileg Sjálfstæði, sveigjanleiki, frumkvæði og góð samskipta...
Lundaból auglýsir eftir leikskólakennara eða öðrum uppeldismenntuðum starfsmanni til starfa. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Lundaból er þriggja deilda leikskóli staðsettur í fallegu íbúahverfi í Garðabæ. Í Lundabóli viljum við búa börnunum hlýlegt, öruggt og þroskavænlegt umhverfi. Lögð er áhersla á jákvæð samskipti, umburðarlyndi og virðingu. Jafnframt læra börnin lýðræðisleg vinnubrögð, jákvæðan aga og festu. Ásamt því að virða umhverfi sitt og náttúruna. Í Lundabóli er mikið af fagfólki og stöðugt starfsmannahald. Við tökum vel á móti nýju starfsfólki og leggjum áherslu á að umhverfið einkennist af gleði, virðingu og samvinnu. Í Lundabóli er góður starfsandi og gott að vera. Starfssvið: • Vinnur að...
Waldorfskólinn Lækjarbotnum auglýsir eftir náms- og starfsráðgjafa í hlutastarf.  Skólinn er staðsettur 10 km fyrir austan Árbæ í yndislegri náttúru sem hefur skapandi og nærandi áhrif á nemendur og starfsfólk skólans. Náms- og starfsráðgjafi kemur til okkar 2 daga í mánuði að jafnaði, vinnutími er mjög sveigjanlegur. Helstu verkefni: að aðstoða nemendur sem eru að ljúka 10. bekk við val og umsókn um framhaldsskóla, að taka þátt í forvarnarverkefnum skólans, að vera trúnaðarmaður og talsmaður nemenda. Allar nánari upplýsingar er hægt að nálgast hjá  eða í síma 587-4499 hjá Írisi eða Inger.   
auglýsir eftir leikskólasérkennara/þroskaþjálfa í 100% starfshlutfall frá og með 2. janúar 2018. Helstu verkefni og ábyrgð: • að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólasérkennara • veita nemendum stuðning í daglegu starfi leikskólans • að skipuleggja og halda utan um sérkennslu nemenda Hæfniskröfur: • leikskólakennaramenntun/þroskaþjálfamenntun • reynsla af starfi með börnum • færni í mannlegum samskiptum • sjálfstæð vinnubrögð • jákvæðni og áhugasemi • færni til að tjá sig í ræðu og riti Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 12. desember 2017. Störfin henta jafnt konum sem körlum. Nánari ...
starfar eftir aðalnámsskrá leikskóla og kennsluaðferðum Leikur að læra. Leikskólinn stefnir á að verða einn af LAL-skólum landsins og í haust hófst innleiðingarár í samstarfi við forsvarsmenn LAL-teymisins. Lögð er áhersla á vinnu með málörvun, læsi og hreyfingu og einkunnarorð skólans eru umhyggja, leikur og öryggi. Í haust flutti leikskólinn Undraland í Hveragerði í nýtt og stærra húsnæði. Húsið er 6 deilda skóli en í janúar 2018 verðum við með 5 deildir starfandi og þar dvelja börn á aldrinum 12 mánaða til 5 ára á aldursskiptum deildum. Frá og með 1. janúar 2018 óskum við eftir að ráða leikskólakennara í lausar stöður. Um er að ræða stöður með 100% starfshlutfall. Helstu verkefni og ábyrgð: Leikskólakennari: Vinnur sa...
Tónlistarskólinn í Grindavík auglýsir eftir fiðlukennara í hlutastarf frá og með 1. janúar 2018. Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist fyrir 12. desember til Renötu Ivan, aðstoðarskólastjóra tónlistarskólans á netfangið .  Nánari upplýsingar um starfið gefur aðstoðarskólastjóri í síma 420-1138 eða í gegn um netfangið .  
Álftanesskóli óskar eftir umsjónarkennara á yngsta stigi frá 1. janúar 2018 Álftanesskóli er grunnskóli fyrir nemendur í 1. - 10. bekk. Í skólanum eru 450 nemendur. Áhersla er lögð á metnaðarfullt starf, vellíðan nemenda og umhverfisvernd undir fjöðrum skólans sem eru: Vinátta – Vísindi - Listir og – allir eru einstakir. Álftanesskóli er Grænfánaskóli og starfar eftir hugmyndafræði og vinnuaðferðum Uppeldis til ábyrgðar- uppbygging sjálfsaga. Nokkur mikilvæg þróunarverkefni eru í vinnslu í skólanum sem styrkt eru af Þróunarsjóði grunnskóla Garðabæjar. Unnið hefur verið að þróun lestrarstefnu skólans og einnig er unnið að þróun fjölbreyttra kennsluhátta t.d. eftir vinnuaðferðum um ,,Vörður og vegvísir“. Helstu verkefni og ábyrgð ...