is / en / dk


Warning: getimagesize(images/Myndir_2/bakki-014.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/kiis/public_html/plugins/content/imgresizecache/resize.php on line 89

Warning: getimagesize(images/Myndir_2/bakki-014.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/kiis/public_html/plugins/content/imgresizecache/resize.php on line 89

Hérna verða birtar atvinnuauglýsingar sem óskað er eftir að birtist á vef Kennarasambandi Íslands.

 

Kirkjubæjarskóli á Síðu auglýsir eftir kennurum. Einkunnarorð skólans eru kærleikur, bjartsýni, samvinna.  Starfssvið sjónlist/hönnun og smíði sérkennsla Menntunar- og hæfniskröfur Kennsluréttindi Sérkennararéttindi Góðir skipulagshæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum Lausnamiðuð viðhorf og geta til sjálfstæðra vinnubragða Jákvæðni Upplýsingar veitir Kjartan Kjartansson, skólastjóri s: 865-7440. Nánari upplýsingar um skólann og Skaftárhrepp er að finna á og . Umsóknir má senda á netfang skólans, eða í pósti merktar, Kirkjubæjarskóli, Klausturvegi 4, 880 Kirkjubæjarklaustur, fyrir 7. maí nk.   
Heilsuleikskólinn Holtakot auglýsir eftir deildarstjóra í 100% starf. Leikskólinn er fjögurra deilda leikskóli þar sem lögð er áhersla á hreyfingu, listsköpun og hollt matarræði. Skólinn er Grænfánaskóli og starfar eftir "Uppeldi til ábyrgðar". Einkunnarorð skólans eru: Jákvæðni, virðing og öryggi. Áhersla er lögð á metnaðarfullt starf. Stefna leikskólans í starfsmannahaldi er að í skólanum starfi uppeldismenntaðir starfsmenn af báðum kynjum. Heimasíða leikskólans http://www.holtakot.is/ Leikskólar reknir af Garðabæ hafa til úthlutunar sérverkefnasjóð þar sem metnaðarfullir starfsmenn hafa tækifæri til að auka við laun sín. Helstu verkefni og ábyrgð: • Vinna að uppeldi og menntun barna • Vinna að faglegu starfi dei...
Heilsuleikskólinn Holtakot auglýsir eftir deildarstjóra í 100% starf. Leikskólinn er fjögurra deilda leikskóli þar sem lögð er áhersla á hreyfingu, listsköpun og hollt matarræði. Skólinn er Grænfánaskóli og starfar eftir "Uppeldi til ábyrgðar". Einkunnarorð skólans eru: Jákvæðni, virðing og öryggi. Áhersla er lögð á metnaðarfullt starf. Stefna leikskólans í starfsmannahaldi er að í skólanum starfi uppeldismenntaðir starfsmenn af báðum kynjum. Heimasíða leikskólans http://www.holtakot.is/ Leikskólar reknir af Garðabæ hafa til úthlutunar sérverkefnasjóð þar sem metnaðarfullir starfsmenn hafa tækifæri til að auka við laun sín. Helstur verkefni og ábyrgð: • Vinna að uppeldi og menntun barna • Vinna að faglegu starfi de...
Leitað er eftir drífandi og metnaðarfullum einstaklingum til starfa á Heilsuleikskólann Kærabæ sem er staðsettur á Kirkjubæjarklaustri. Kæribær er leikskóli með heilsdagsrými fyrir börn á aldrinum eins til sex ára. Umsóknarfrestur er til 01. júní 2018 Störfin sem um ræðir eru: • Deildarstjóri/staðgengill leikskólastjóra. 100 % starf. Starfið er laust 15. júlí 2018. • Deildarstjóri. 100 % starf. Starfið er laust 15. júlí 2018. • Leikskólakennari. 100 % starf. Starfið er laust 15. júlí 2018. Menntunar- og hæfniskröfur: • Leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari. • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg. • Hæfni í mannlegum samskiptum • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður...
Tónlistarskóli Seltjarnarness sinnir almennri tónlistarmenntun Seltirninga, með áherslu á grunn- og framhaldsskólaaldur. Um 250 nemendur stunda nám við skólann, sem býður upp á grunn-, mið- og framhaldsnám í hljóðfæraleik. Tónlistarskólinn er einn af burðarásum í menningarlífi Seltjarnarnesbæjar auk þess sem hann á í miklu samstarfi við leik- og grunnskóla bæjarins og íþróttafélagið Gróttu. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi til fiðlukennslu í hlutastarf frá haustinu 2018.  Menntunar- og hæfniskröfur: • Framhaldspróf í fiðluleik eða samsvarandi menntun • Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af kennslu  Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið. Launakjö...
Heilsuleikskólinn Bæjarból auglýsir eftir leikskólakennara, grunnskólakennara, uppeldis – og menntunarfræðingi eða starfsmanni með aðra hagnýta menntun til að bætast í okkar góða starfsmannahóp. Leikskólar reknir af Garðabæ hafa til úthlutunar sérverkefnasjóð þar sem metnaðarfullir starfsmenn hafa tækifæri til að auka við laun sín. Í Heilsuleikskólanum Bæjarbóli er lögð áhersla á hreyfingu, hreysti og útiveru. Einkunnarorð skólans eru: Leikgleði – Agi – Lífsleikni. Menntun, hæfni og reynsla: • Kennaramenntun, uppeldisfræðimenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi • Reynsla af starfi í leikskóla eða starfi með börnum er æskileg • Ánægja af því að starfa með börnum • Áhugi á heilsueflandi leiksk...
Í Grunnskóla Seltjarnarness eru um 530 nemendur, en hann er rekinn á tveimur starfsstöðvum, í Mýrarhúsaskóla (1.-6. bekkur) og Valhúsaskóla (7.-10. bekkur). Í Skólaskjóli/frístund, lengdri viðveru fyrir nemendur í 1.-4. bekk eru um 160 nemendur. Við skólann starfa um 100 manns og hefur skólinn á að skipa reynslumiklu og hæfu starfsfólki. Skólinn starfar samkvæmt hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar-uppbyggingu sjálfsaga, agastefnu sem stuðlar að jákvæðum samskiptum, hvetur til sjálfstæðrar hugsunar og þroskar jákvætt gildismat. Einkunnarorð hans eru virðing – ábyrgð – vellíðan og er lögð áhersla á að þau einkenni skólastarfið. Skólinn er í miklu samstarfi við Tónlistarskóla Seltjarnarness, félagsmiðstöðina Selið og íþróttafélagið Gróttu. ...
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa málmblásturskennara í allt að 10 klst. á viku á Selfossi frá hausti 2018. Kennt er samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskóla. Menntunar- og hæfniskröfur • Tónlistarkennaramenntun • Reynsla af tónlistarkennslu æskileg • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Upplýsingar gefa Helga Sighvatsdóttir skólastjóri í síma 861-9687 eða Jóhann Stefánsson aðstoðarskólastjóri í síma 864-1235. Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2018. Umsóknir sendist á netfang skólans . Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til og Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum landsins með starfsemi á 12 kennslustöðum í sýslunni. Fjöldi nemenda er um 600 og um 30 kennarar sta...
Eftirtaldar stöður við leikskóla Fjarðabyggðar eru lausar næsta skólaár: Leikskólinn Eyrarvellir Norðfirði: Deildarstjórar og leikskólakennarar. Leikskólinn Dalborg Eskifirði: Deildarstjórar og leikskólakennarar. Leikskólinn Lyngholt Reyðarfirði: Deildarstjórar og leikskólakennarar. Leikskólinn Kæribær Fáskrúðsfirði: Deildarstjórar og leikskólakennarar.   Leikskólar í Fjarðabyggð starfa í anda fjölgreindarkenningar Howards Gardners. Áhersla á læsi og stærðfræði hafa verið í starfi leikskólanna í vetur. Þá vinna allir skólar í Fjarðabyggð eftir uppeldi til ábyrgðar og ART.   Menntun, reynsla og hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun er áskilin. Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum. ...
Heilsuleikskólinn Heiðarsel í Reykjanesbæ auglýsir stöðu deildarstjóra lausa til umsóknar frá og með 8. ágúst 2018. Leikskólinn Heiðarsel er Heilsuleikskóli sem starfar eftir Heilsustefnunni. Áhersla er lögð á hreyfingu, næringu og listsköpun í leik og starfi. Aðrir áhersluþættir leikskólans eru málörvun/læsi, stærðfræði og tónlist. Menntun og hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun góð íslensku kunnátta áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum góðir skipulags- og stjórnunarhæfileikar jákvæðni, frumkvæði og góður samstarfsvilji færni í mannlegum samskiptum sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Helstu verkefni og ábyrgð: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lö...