is / en / dk


Warning: getimagesize(images/Myndir_2/bakki-014.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/kiis/public_html/plugins/content/imgresizecache/resize.php on line 89

Warning: getimagesize(images/Myndir_2/bakki-014.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/kiis/public_html/plugins/content/imgresizecache/resize.php on line 89

Hérna verða birtar atvinnuauglýsingar sem óskað er eftir að birtist á vef Kennarasambandi Íslands.

 

Tónlistarskóli Seltjarnarness sinnir almennri tónlistarmenntun Seltirninga, með áherslu á grunn- og framhaldsskólaaldur. Um 250 nemendur stunda nám við skólann, sem býður upp á grunn-, mið- og framhaldsnám í hljóðfæraleik. Tónlistarskólinn er einn af burðarásum í menningarlífi Seltjarnarnesbæjar auk þess sem hann á í miklu samstarfi við leik- og grunnskóla bæjarins og íþróttafélagið Gróttu. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi til fiðlukennslu í hlutastarf frá haustinu 2018.  Menntunar- og hæfniskröfur: • Framhaldspróf í fiðluleik eða samsvarandi menntun • Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af kennslu  Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið. Launakjö...
Í Grunnskóla Seltjarnarness eru um 530 nemendur, en hann er rekinn á tveimur starfsstöðvum, í Mýrarhúsaskóla (1.-6. bekkur) og Valhúsaskóla (7.-10. bekkur). Í Skólaskjóli/frístund, lengdri viðveru fyrir nemendur í 1.-4. bekk eru um 160 nemendur. Við skólann starfa um 100 manns og hefur skólinn á að skipa reynslumiklu og hæfu starfsfólki. Skólinn starfar samkvæmt hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar-uppbyggingu sjálfsaga, agastefnu sem stuðlar að jákvæðum samskiptum, hvetur til sjálfstæðrar hugsunar og þroskar jákvætt gildismat. Einkunnarorð hans eru virðing – ábyrgð – vellíðan og er lögð áhersla á að þau einkenni skólastarfið. Skólinn er í miklu samstarfi við Tónlistarskóla Seltjarnarness, félagsmiðstöðina Selið og íþróttafélagið Gróttu. ...
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa málmblásturskennara í allt að 10 klst. á viku á Selfossi frá hausti 2018. Kennt er samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskóla. Menntunar- og hæfniskröfur • Tónlistarkennaramenntun • Reynsla af tónlistarkennslu æskileg • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Upplýsingar gefa Helga Sighvatsdóttir skólastjóri í síma 861-9687 eða Jóhann Stefánsson aðstoðarskólastjóri í síma 864-1235. Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2018. Umsóknir sendist á netfang skólans . Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til og Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum landsins með starfsemi á 12 kennslustöðum í sýslunni. Fjöldi nemenda er um 600 og um 30 kennarar sta...
Eftirtaldar stöður við leikskóla Fjarðabyggðar eru lausar næsta skólaár: Leikskólinn Eyrarvellir Norðfirði: Deildarstjórar og leikskólakennarar. Leikskólinn Dalborg Eskifirði: Deildarstjórar og leikskólakennarar. Leikskólinn Lyngholt Reyðarfirði: Deildarstjórar og leikskólakennarar. Leikskólinn Kæribær Fáskrúðsfirði: Deildarstjórar og leikskólakennarar.   Leikskólar í Fjarðabyggð starfa í anda fjölgreindarkenningar Howards Gardners. Áhersla á læsi og stærðfræði hafa verið í starfi leikskólanna í vetur. Þá vinna allir skólar í Fjarðabyggð eftir uppeldi til ábyrgðar og ART.   Menntun, reynsla og hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun er áskilin. Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum. ...
Heilsuleikskólinn Heiðarsel í Reykjanesbæ auglýsir stöðu deildarstjóra lausa til umsóknar frá og með 8. ágúst 2018. Leikskólinn Heiðarsel er Heilsuleikskóli sem starfar eftir Heilsustefnunni. Áhersla er lögð á hreyfingu, næringu og listsköpun í leik og starfi. Aðrir áhersluþættir leikskólans eru málörvun/læsi, stærðfræði og tónlist. Menntun og hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun góð íslensku kunnátta áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum góðir skipulags- og stjórnunarhæfileikar jákvæðni, frumkvæði og góður samstarfsvilji færni í mannlegum samskiptum sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Helstu verkefni og ábyrgð: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lö...
Garðaskóli í Garðabæ er unglingaskóli þar sem um 530 nemendur stunda nám í 8.-10. bekk. Nemendum er að fjölga í skólanum og því þurfum við að fá fleiri góða kennara til liðs við okkur. Gildi skólans eru frelsi, ábyrgð, vellíðan og árangur. Í skólanum er lögð áhersla á að starfsfólk sérhæfi sig í vinnu með unglingum og kennslu faggreina. Skólabragur markast af hugmyndafræðinni Uppeldi til ábyrgðar og nánu samstarfi við félagsmiðstöðina Garðalund. Skólinn er í rótgrónu samstarfi við Fjölbrautaskólann í Garðabæ og kennir framhaldsskólaáfanga sem eru metnir til eininga í FG. Innan skólans er áhersla lögð á lýðræðisleg vinnubrögð og taka nemendur, forráðamenn og starfsfólk virkan þátt í að móta starfið og framtíðarsýn. Starfsfólk Garð...
Heiluleikskólinn Holtakot óskar eftir deildarstjóra og leikskólakennara í 100% stöður. Leikskólinn er fjögurra deilda leikskóli þar sem lögð er áhersla á hreyfingu, listsköpun og hollt matarræði. Skólinn er Grænfánaskóli og starfar eftir „Uppeldi til ábyrgðar“. Einkunnarorð skólans eru: Jákvæðni, virðing og öryggi. Áhersla er lögð á metnaðarfullt starf. Stefna leikskólans í starfsmannahaldi er að í skólanum starfi uppeldismenntaðir starfsmenn af báðum kynjum. Leikskólar reknir af Garðabæ hafa til úthlutunar sérverkefnasjóð þar sem metnaðarfullir starfsmenn hafa tækifæri til að auka við laun sín.   AUGLÝST ER EFTIR: {slider Deildarstjóra} Helstu verkefni og ábyrgð Vinnur að uppeldi og menntun barna. Vi...
Hólabrekkuskóli auglýsir starf kennara við heimilisfræðikennslu. Um er að ræða 100% ótímabundið starf frá 1. ágúst 2018. Einnig eru lausar til umsóknar stöður kennara á yngsta stigi, miðstigi og unglingastigi. Mikil gróska einkennir skólaþróun í Hólabrekkuskóla og er áhersla lögð á skapandi starf með fjölbreyttum kennsluháttum og uppbyggileg og gefandi samskipti. Skólinn tekur þátt í Breiðholtsverkefnum Læsi allra mál og Heilsueflandi Breiðholt, einnig er hann þátttakandi í evrópsku samstarfi. Hólabrekkuskóli er heildstæður grunnskóli frá 1. - 10. bekk með um 500 nemendur og 70 starfsmenn. Leiðarljós skólans er virðing, gleði og umhyggja. Ef þú ert framsækinn kennari og hefur brennandi áhuga á námi og kennslu þá viljum við í Hóla...
Tónlistarskóli Eskifjarðar og Reyðarfjarðar leitar að píanókennara til starfa frá og með næsta skólaári í 100% stöðu. Fjórir kennarar starfa við skólann og er aðstaða til kennslu mjög góð. Nemendur sækja kennslu á skólatíma grunnskóla. Um 120 nemendur eru í tónlistarnámi hjá okkur og kennt er á tveimur stöðum. Kjör eru samkvæmt kjarasamningum KÍ og FÍH við Launanefnd sveitarfélaga. Nánari upplýsingar veitir Gillian Haworth, skólastjóri Tónlistarskólans í síma 8659168, eða með tölvupósti: toner@fjardabyggd.is Sótt er rafrænt um starfið á ráðningarvef Fjarðabyggðar -.  
Álftanesskóli er grunnskóli fyrir nemendur í 1.-10. bekk. Í skólanum eru 420 nemendur. Áhersla er lögð á metnaðarfullt starf, vellíðan nemenda og umhverfisvernd undir fjöðrum skólans sem eru: Vinátta – Vísindi - Listir og – allir eru einstakir. Álftanesskóli er Grænfánaskóli og starfar eftir hugmyndafræði og vinnuaðferðum Uppeldis til ábyrgðar- uppbygging sjálfsaga. Nokkur mikilvæg þróunarverkefni eru í vinnslu í skólanum sem styrkt eru af Þróunarsjóði grunnskóla Garðabæjar. Unnið hefur verið að þróun lestrarstefnu skólans og einnig er unnið að þróun fjölbreyttra kennsluhátta t.d. eftir vinnuaðferðum um ,,Vörður og vegvísir“.  Helstu verkefni og ábyrgð • Að vera umsjónarkennari í námshópi á elsta stigi • Kennslugreinar m.a. s...