is / en / dk

Hérna verða birtar atvinnuauglýsingar sem óskað er eftir að birtist á vef Kennarasambandi Íslands.

 

Lausar eru til umsóknar stöður leikskólakennara við Sólvelli í Neskaupstað, Dalborg á Eskifirði, Lyngholt á Reyðarfirði og Kærabæ á Fáskrúðsfirði. Leikskólar í Fjarðabyggð starfa í anda fjölgreindarkenningar Howards Gardners. Áhersla á læsi og stærðfræði hafa verið í starfi leikskólanna í vetur. Þá vinna allir skólar í Fjarðabyggð eftir uppeldi til ábyrgðar og ART.   Menntunar- og hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun eða sambærileg uppeldismenntun. Fáist ekki leikskólakennarar verða ráðnir inn leiðbeinendur. Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg. Jákvæðni og sveiganleiki í samskiptum. Metnaðarfullur í starfi, hæfni og áhugi til að vinna í hóp. Góð íslenskukunnátta áskilin...
Deildarstjóra vantar við leikskólana Dalborg og Lyngholt. Leikskólar í Fjarðabyggð starfa í anda fjölgreindarkenningar Howards Gardners. Áhersla á læsi og stærðfræði hefur verið í starfi leikskólanna í vetur. Þá vinna allir skólar í Fjarðabyggð eftir uppeldi til ábyrgðar og ART.   Menntunar- og hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun. Reynsla af stjórnun er æskileg. Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg. Jákvæðni og sveiganleiki í samskiptum. Metnaðarfullur í starfi, hæfni og áhugi til að vinna í hóp. Góð íslenskukunnátta áskilin. Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður. Ábyrgð og stundvísi.   Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um. Laun e...
Aðstoðarleikskólastjóra vantar við á Eskifirði. Staðan er laus frá 1. ágúst 2016. Dalborg er fjögurra deilda leikskóli á Eskifirði og nemendur eru rúmlega 70. Leikskólinn er staðsettur í eins kílómetra fjarlægð frá grunnskóla staðarins en þar er elsta deild skólans starfrækt, sem og tónlistarskóli og bókasafn. Í skólanum ríkir góður starfsandi og mikið og gott samstarf er á milli fræðslustofnana í Fjarðabyggð. Leikskólinn nýtir uppeldisaðferðirnar Uppeldi til ábyrgðar og ART og starfar í anda fjölgreindarkenningar Howards Gardners. Skólinn tekur virkan þátt í ýmsu þróunarstarfi með öðrum skólum í Fjarðabyggð svo sem bættum árangri í læsi og stærðfræði og verklegt er vitið. Nánari upplýsingar er að finna á .   Menntun og hæf...
Kennara vantar við . Um er að ræða a.m.k. 75% starf, sambland af sérkennslu og enskukennslu á unglingastigi. Starfið eru laust frá og með 1. ágúst.   Menntunar- og hæfniskröfur: Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla skilyrði. Góð hæfni í ensku og þekking á tungumálakennslu. Reynsla af sérkennslu æskileg. Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður. Góð hæfni í samskiptum. Góðir skipulagshæfileikar.   Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og SNS. Nánari upplýsingar veitir Eygló Aðalsteinsdóttir skólastjóri á eya@skolar.fjardabyggd.is eða í síma 475 9020. Umsóknarfrestur er til 22. maí. Umsækjendur af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. .  
Leikskólinn Heklukot á Hellu auglýsir lausar stöður: 50% staða aðstoðarleikskólastjóra. 50% staða sérkennara. 100% staða deildarstjóra til 1 árs vegna leyfis frá 8. ágúst 2016 til 8. ágúst 2017. 100% staða deildarstjóra frá 1. ágúst 2016. 100% stöður leikskólakennara.   Umsóknarfrestur er til 29. maí nk. Umsóknum skal skila ásamt ferilskrá og meðmælum á undir flipanum Um leikskólann og svo Starfsumsóknir. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Félags leikskólakennara og Félags stjórnenda í leikskólum við launanefnd sveitarfélaga. Fáist ekki leikskólakennarar er heimilt að ráða aðra í stöðurnar til eins árs. Í Heklukoti er leikskólakennurum boðið uppá aukinn undirbúningstíma, fá samtals 9 tíma ...
Í Tónskóla Austur-Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði eru 85 nemendur í einkatímum og er mikði lagt upp úr samspilshópum. Starfandi eru tvær lúðrasveitir, jassband og ýmsir smærri hópar. Kennt er eftir aðalnámskrá tónlistarskóla. Við skólann eru eftirtalin störf laus til umsóknar: Starf kennara í forskóla. Starf kennara í forskóla, þar sem 32% staða deildarstjóra fylgir. Píanókennara í 50-60% stöðu. Málmblásturskennara í 35-50% stöðu (einkatímar og lúðrasveit). Gítar- og trommukennari kemur einnig til greina í hlutastarf.   Einn og sami kennarinn getur auðveldlega náð 100% stöðu ef viðkomandi kennir fleiri en eitt fag. Nánari upplýsingar veitir Jóhann Morávek í síma 661 2879 eða á netfangið tonsk...
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar við Grunnskóla Hornafjarðar Staða smíðakennara Staða íþróttakennara Staða heimilisfræðikennara Staða námsráðgjafa 50% starf, hægt að fylla upp í 100 % stöðu með kennslu. Staða tónmenntakennara 30-50% staða. (Ath. í Tónskóla Hornafjarðar er einnig verið að auglýsa eftir kennara og hægt væri að fá fulla stöðu með því að blanda þessum tveimur stöðum saman. Frekari upplýsingar má fá í Tónskólanum tonskoli@hornafjordur.is, s. 470 8460).   Launakjör samkvæmt kjarasamningi KÍ og LS. Umsóknum um stöður skal skilað skriflega til skólastjóra fyrir 16. maí n.k. með upplýsingum um menntun, réttindi, starfsreynslu og meðmælendur. Nánari upplýsingar veita skólastj...
Leikskólinn Örk á Hvolsvelli auglýsir lausar stöður: 100% staða aðstoðarleikskólastjóra. 50% staða sérkennara. 100% staða deildarstjóra til 1 árs vegna leyfis frá 15. ágúst 2016 til 15. ágúst 2017. 100% staða deildarstjóra frá 1. september 2016. 100% stöður leikskólakennara.   Umsóknarfrestur er til 22. maí nk. Umsóknum skal skila ásamt ferilskrá og meðmælum á  undir flipanum Um leikskólann og svo Starfsumsóknir. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Félags leikskólakennara og Félags stjórnenda í leikskólum við launanefnd sveitarfélaga. Fáist ekki leikskólakennarar er heimilt að ráða aðra í stöðurnar til eins árs. Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Kristín Helgadóttir leikskólastjóri í ...
Deildarstjóra og leikskólakennara vantar til starfa í frá 9. ágúst. Laun eru samkvæmt kjarasamningum leikskólakennara og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Skólastjóri hefur heimild til að greiða tímabundin viðbótarlaun vegna sérstakrar hæfni, álags eða vinnuframlags. Leikskólinn er fimm deilda leikskóli fyrir börn frá 18. mánaða til 6 ára. Við erum „Skóli á grænni grein“ og vinnum eftir Uppbyggingarstefnunni - Uppeldi til ábyrgðar. Gleði, hlýja og virðing eru einkunnarorð skólans. Nánari upplýsingar um leikskólann er að finna á .   Hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun. Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg. Færni í samskiptum. Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður. S...
Á er laus 100% staða deildarstjóra frá 1. ágúst nk. og tvær 100% stöður leikskólakennara / leikskólaliða sem fyrst. Deildarstjóri og leikskólakennarar starfa eftir starfslýsingu í kjarasamningi FL, samkvæmt stefnu og skipulagi skólans undir stjórn leikskólastjóra. Araklettur er þriggja deilda skóli fyrir börn á áldrinum 14 mánaða til sex ára. Þar eru allt að 50 börn og 16 - 18 kennarar og starfsmenn. Lögð er áhersla á lífsmennt, umhverfismennt, læsi og hvetjandi málumhverfi. Leiðarljósi leikskólans eru; gleði, virðing og vinátta. Hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun, eða önnur menntun sem nýtist í starfi. Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg. Góð íslenskukunnátta. Færni í samskiptum. Frumkvæði í starf...