is / en / dk

Hérna verða birtar atvinnuauglýsingar sem óskað er eftir að birtist á vef Kennarasambandi Íslands.

 

Fljótsdalshérað auglýsir stöðu skólastjóra við Tónlistarskólann á Egilsstöðum lausa til umsóknar frá og með 1. ágúst nk. Skólinn deilir húsnæði með Egilsstaðaskóla í nýrri og bjartri byggingu og mikið samstarf er milli skólanna auk þess sem mikið og gott samstarf er milli tónlistarskóla sveitarfélagsins. Mikil og almenn þátttaka er í tónlistarnámi á Fljótsdalshéraði og tónlistarskólar sveitarfélagsins eru öflugir bakhjarlar tónlistarlífs og menningarstarfs bæði í skólum sveitarfélagsins og samfélaginu almennt. Hæfniskröfur: Tónlistarkennaramenntun er skilyrði. Reynsla og/eða menntun á sviði stjórnunar. Færni í mannlegum samskiptum, metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni.   Upplýsingar veitir fræðslustjóri,...
Leikskóli Mýrdalshrepps í Vík í Mýrdal auglýsir lausar stöður 100% stöðu leikskólastjóra og 100% stöðu deildarstjóra. Leikskólinn í Vík er tveggja deilda leikskóli með um 30 börn á aldrinum 1-5 ára. Æskilegt er að deildarstjóri geti hafi störf sem fyrst en leikskólastjóri í síðasta lagi 1. nóvember 2016. Laun eru skv. kjarasamningum launanefndar sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands fyrir leikskóla. Í boði er gott leiguhúsnæði og 50% afsláttur af húsaleigu. Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Magnússon sveitarstjóri í síma 898 3340 eða á netfangið sveitarstjori@vik.is.  
Staða gítarkennara við Tónlistarskóla Bolungarvíkur er laus til umsóknar. Um er að ræða 40-50% stöðu. Viðkomandi þarf að hafa þekkingu og færni í klassiskum gítarleik, en þarf jafnframt að geta kennt rytmiskan gítarleik. Ætlunin er að geta boðið upp á fjölbreytt gítarnám og umsækjandi getur því haft bakgrunn í hvoru sem er. Kennarinn þarf að vera fær í mannlegum samskiptum, hafa ánægju af að vinna með börnum og vera áhugasamur. Tónlistarskóli Bolungarvíkur er rekinn af Bolungarvíkurkaupstað. Hann er í vönduðu nýuppgerðu húsnæði og vel búinn hljóðfærum og hefur jafnframt góðan aðgang að Félagsheimili Bolungarvíkur til tónleikahalds. Umsóknarfrestur er til 14. júni 2016. Nánari upplýsingar veitir Selvadore Rähni, skólastjóri tó...
Á vef Fjarðabyggðar eru eftirfarandi stöður auglýstar lausar: . . .   Nánari upplýsingar fást með því að smella á tenglana fyrir ofan eða á .  
Á leikskólanum Óskalandi, Hveragerði eru lausar stöður leikskólakennara, deildarstjóra, iðju - og/eða þroskaþjálfa. Stöðurnar eru lausar frá 14. júlí n.k. Leikskólinn er 4ra deilda skóli fyrir börn á aldrinum 16 mánaða til 6 ára. Leikskólinn starfar í anda Reggio Emilia. Leitað er að metnaðarfullum, skapandi og jákvæðum einstaklingum með góða hæfni í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þurfa að vera tilbúnir til að taka þátt í uppeldi og menntun barna í nánu samstarfi við stjórnendur og hafa góða íslenskukunnáttu. Fáist ekki menntaðir leikskólakennarar eða fólk með aðra uppeldismenntun og/eða reynslu kemur vel til greina að ráða leiðbeinendur tímabundið í lausar stöður. Umsóknarfrestur er til 10. júní n.k. Umsóknum skal skilað á...
Tónlistarskóli Grundarfjarðar auglýsir eftir tónlistarkennara til afleysingar í eitt ár Leitað er eftir kennara á eftirfarandi hljóðfæri: Gítar og rafbassa Trommur og slagverk Málmblásturshljóðfæri Umsóknarfrestur er til 23. maí. Umsækjandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst nk. Upplýsingar gefur Sigurður Gísli Guðjónsson, skólastjóri, sigurdur@gfb.is í síma 430 8550 og Linda María Nielsen,deildarstjóri, lindam@gfb.is í síma 430 8560.  
Aðstoðarskólastjóri: Staða aðstoðarskólastjóraTónlistarskóla Ísafjarðar er laus til umsóknar frá og með næsta skólaári. Um er að ræða 50% starf. Ráðið verður í stöðuna til árs með möguleika á endurráðningu. Við leitum að jákvæðum tónlistarmenntuðum einstaklingi sem hefur frumkvæði og færni í mannlegum samskiptum, skipulagshæfni og áhuga á skólaþróun. Góð tölvukunnátta skilyrði Gítarkennari Einnig er laust 100% starf gítarkennara við sama skóla. Gítarkennarinn þarf að hafa klassískan gítarleik á valdi sínu en einnig er æskilegt að geta kennt rytmískan gítarleik ásamt umsjón með samspili af fjölbreyttu tagi. Við leitum að skapandi og skipulögðum einstaklingi sem er fær um sjálfstæð vinnubrögð. Kennt er eftir aðalnámsskrá tónlistars...
Seyðisfjarðarskóli auglýsir eftir starfsfólki í eftirtalin störf. Til afleysingar vegna fæðingarorlofs: 100% starf umsjónarkennara á miðstigi. Í starfinu felst teymiskennsla í 4.-6. bekk í samstarfi við annan kennara. Næsta haust mun á miðstigi hefjast þátttaka í læsisverkefninu Orð af orði. Rúmlega 50% starf umsjónarkennara á yngsta stigi. Í starfinu felst m.a. teymiskennsla í 1.-3. bekk í samstarfi við annan kennara. Á yngsta stigi er m.a. unnið samkvæmt Byrjendalæsi. Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 4702320 og 8951316 eða í gegnum netfangið joga@skola.sfk.is Umsækjendur hefji störf í ágúst og skulu hafa leyfisbréf grunnskólakennara. Umsóknum skulu fylgja ferilskrá og nöfn tveggja umsagnaraðila. Þeim...
Leitað er að kennurum til sérkennslu á mið- og unglingastigi og umsjónarkennslu á yngsta- og miðstigi skólaárið 2016 - 2017 við Grunnskóla Reyðarfjarðar. Um 160 nemendur stunda nám við skólann sem staðsettur er í glæsilegu húsnæði með frábærri aðstöðu.   Menntunar- og hæfniskröfur fyrir sérkennslu á mið- og unglingastigi: Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla skilyrði. Menntun í sérkennslufræðum æskileg. Reynsla af sérkennslu æskileg. Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður. Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum. Góðir skipulagshæfileikar. Ábyrgð og stundvísi.   Menntunar- og hæfniskröfur fyrir umsjónarkennslu á yngsta- og miðstigi: Kennaramenntun og rét...
Umsjónarkennara vantar við Grunnskóla Eskifjarðar. Starfshlutfall er allt að 100%. Leitað er að kennara sem er reiðubúinn að ganga til liðs við öflugan hóp starfsfólks sem innir af hendi skemmtileg og krefjandi störf með nemendum skólans sem eru um 150 talsins í 1.- 10. bekk.   Menntunar- og hæfniskröfur: Leyfisbréf til kennslu á grunnskólastigi, starfsreynsla er æskileg. Góð hæfni til samskipta og samstarfs. Frumkvæði og faglegur metnaður. Ábyrgð í starfi og stundvísi. Skipulagshæfileikar.   Við skólann starfar samhentur hópur starfsfólks sem leggur metnað í góð samskipti og því gerum við kröfu til starfsmanna að þeir búi að ríkulegri samskiptahæfni. Laun samkvæmt kjarasamningum KÍ, ÞÍ o...