is / en / dk

Hérna verða birtar atvinnuauglýsingar sem óskað er eftir að birtist á vef Kennarasambandi Íslands.

 

Leikskólinn Sólvellir í Grundarfirði auglýsir eftir leikskólakennara í 100% stöðu á deild, með möguleika á deildarstjórastöðu um áramót. Einnig vantar aðstoðarmanneskju í eldhús í 100% stöðu. Nánari upplýsingar gefa leikskólastjórar í síma 438 6645.
Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir laust til umsóknar starf leikskólastjóra við sameinaðar leikskóla á Höfn. Ákveðið hefur verið að sameina tvo leikskóla undir eitt þak.  
á Eskifirði auglýsir lausa til umsóknar stöðu sérkennara. Um 100% starfshlutfall er að ræða eða lægra eftir samkomulagi. Dalborg er fjögurra deilda leikskóli á Eskifirði og eru nemendur rúmlega 70 talsins. Leikskólinn er staðsettur í eins kílómetra fjarlægð frá grunnskóla staðarins, en þar er elsta deild skólans starfrækt, sem og tónlistarskóli og bókasafn. Ríkir góður starfsandi í skólanum og er samstarf mikið og gott á milli menntastofnana sveitarfélagsins. Helstu verkefni Hefur yfirumsjón með gerð verkefna og ber ábyrgð á gerð einstaklingsnámskráa fyrir börn sem njóta sérkennslu Veitir foreldrum barna sem njóta sérkennslu, stuðning, fræðslu og ráðgjöf Sinnir þeim verkefnum er varða sérkennslu sem yfirmaður ...
Laus er staða aðstoðarskólastjóra í leikskólanum  – sem mun leysa skólastjóra af í desember 2016 til vors 2017 v/fæðingarorlofs) Dalborg er fjögurra deilda leikskóli á Eskifirði og nemendur eru rúmlega 70. Leikskólinn er staðsettur í eins kílómetra fjarlægð frá grunnskóla staðarins en þar er elsta deild skólans starfrækt, sem og tónlistarskóli og bókasafn. Í skólanum ríkir góður starfsandi og mikið og gott samstarf er á milli stofnana. Menntunar- og hæfniskröfur Umsækjandi skal hafa leyfisbréf til kennslu í leikskóla Reynsla af stjórnun og viðbótarmenntun er æskileg Færni í mannlegum samskiptum, frumkvæði í starfi og faglegur metnaður Leikskólinn nýtir uppeldisaðferðirnar Uppeldi til ábyrgðar og ART og ...
Lundaból er þriggja deilda leikskóli staðsettur í fallegu íbúahverfi í Garðabæ. Í Lundabóli viljum við búa börnunum hlýlegt, öruggt og þroskavænlegt umhverfi. Lögð er áhersla á jákvæð samskipti, umburðarlyndi og virðingu. Jafnframt læra börnin lýðræðisleg vinnubrögð, jákvæðan aga og festu. Ásamt því að virða umhverfi sitt og náttúruna. Í Lundabóli er mikið af fagfólki og stöðugt starfsmannahald. Við tökum vel á móti nýju starfsfólki og leggjum áherslu á að umhverfið einkennist af gleði, virðingu og samvinnu. Í Lundabóli er góður starfsandi og gott að vera. Starfssvið: Vinnur að uppeldi og menntun barna. Fylgist með velferð og þroska barna. Tekur þátt í samvinnu m.a. skipulagningu starfs, þróunarvinnu og gerð s...
Heilsuleikskólinn Árbær auglýsir eftir deildarstjóra vegna afleysinga í fæðingarorlofi. Um er að ræða 100% stöðu. Á heimasíðu Árbæjar má sjá upplýsingar um leikskólann og starfsgrundvöll hans á Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn til að taka þátt og leiða áfram gott faglegt starf í leikskólanum. Helstu verkefni og ábyrgð deildarstjóra: Meginverkefni: Vinnur samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra að uppeldi og menntun leikskólabarna. Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfs undir stjórn leikskólastjóra. Menntun og færnikröfur: Leikskólakennararéttindi áskilin Jákvæðni, frumkvæði og samstarfsvilji Færni í mannlegum samskiptum Áhugi, reynsla og hæfni í star...
Eftirtalin störf í leik- og grunnskólum Garðabæjar eru laus til umsóknar: {slider Leikskólinn Kirkjuból – aðstoðarleikskólastjóri} Leikskólinn Kirkjuból er þriggja deilda leikskóli, staðsettur nálægt miðbæ Garðabæjar í fallegu og fjölbreyttu umhverfi. Áherslur leikskólans eru á sköpun og lífsleikni ásamt náttúru og umhverfi. Leikskólinn er með Grænfánann og starfar í anda fjölgreindakenningar Howards Gardner.  Leitað er að einstaklingi sem er framsýnn í skólamálum og býr yfir hæfni í samskiptum. Helstu verkefni og ábyrgð: Taka þátt í mótun og uppbyggingu leikskólans Er aðstoðarmaður leikskólastjóra og ber ásamt honum ábyrgð á rekstri leikskólans Er staðgengill í fjarveru leikskólastjóra og starfar ...
Leikskólarnir og á Selfossi óska eftir aðstoðarleikskólastjórum frá og með 1. september 2016. Meginverkefni: Staðgengill leikskólastjóra Ber ásamt leikskólastjóra ábyrgð á rekstri leikskólans Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu skólastarfsins Hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun Reynsla og menntun í stjórnun æskileg Færni í mannlegum samskiptum Jákvæðni og áhugasemi Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Góð íslenskukunnátta Færni í ræðu og riti Upplýsingar um Hulduheima veitir Kristrún Hafliðadóttir, sími 480 3282 og . Áhugasamir geta sent umsóknir á netfang hennar og/eða í pósti merktum leikskólinn Hulduheimar v/aðsto...
Í Leikskólann Laugalandi vantar okkur leikskólakennara eða annað uppeldismenntað fólk – karla sem konur. Leitað er eftir áhugasömum, metnaðarfullum starfsmönnum sem hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum og eru tilbúnir til að vinna eftir sérstökum áherslum skólans. Helstu áherslur í starfi eru m.a. traust og góð umönnun og vellíðan barnanna. ART þjálfun (þjálfun í félagsfærni, reiðistjórnun og siðferði), upplýsingatækni, útikennsla og fjölbreyttar vinnustundir sem stjórnast ekki af „klukkunni“ heldur af áhuga barnanna, leik og hæfni hverju sinni. Mikil og góð samvinna er við grunnskólann sem er undir sama þaki og leikskólinn. Í leikskólanum er leikskólakennurum boðið uppá aukinn undirbúningstíma. Fá samtals 9 tíma m.v. 100% starf....
Fljótsdalshérað auglýsir stöðu skólastjóra við Tónlistarskólann á Egilsstöðum lausa til umsóknar frá og með 1. ágúst nk. Skólinn deilir húsnæði með Egilsstaðaskóla í nýrri og bjartri byggingu og mikið samstarf er milli skólanna auk þess sem mikið og gott samstarf er milli tónlistarskóla sveitarfélagsins. Mikil og almenn þátttaka er í tónlistarnámi á Fljótsdalshéraði og tónlistarskólar sveitarfélagsins eru öflugir bakhjarlar tónlistarlífs og menningarstarfs bæði í skólum sveitarfélagsins og samfélaginu almennt. Hæfniskröfur: Tónlistarkennaramenntun er skilyrði. Reynsla og/eða menntun á sviði stjórnunar. Færni í mannlegum samskiptum, metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni.   Upplýsingar veitir fræðslustjóri,...