is / en / dk

08. Maí 2018

Leikskólarnir: Álfheimar, Árbær, Brimver/Æskukot, Hulduheimar og Jötunheimar auglýsa eftirfarandi stöður lausar til umsóknar:

Aðstoðarleikskólastjóri

Árbær auglýsir eftir aðstoðarleikskólastjóra í 100% starfshlutfall frá og með 9. ágúst 2018.
Menntun og hæfniskröfur:
• Leikskólakennararéttindi
• Reynsla og menntun í stjórnun æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni, frumkvæði, áhugasemi og góður samstarfsvilji
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti

Meginverkefni:
• Staðgengill leikskólastjóra
• Ber ásamt leikskólastjóra ábyrgð á rekstri leikskólans
• Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu skólastarfsins

Deildarstjórar
Brimver/Æskukot og Hulduheimar auglýsa eftir deildarstjórum í 100% starfshlutfall frá og með 9. ágúst 2018.

Menntun og hæfniskröfur:

• Leikskólakennararéttindi
• Góð íslensku kunnátta
• Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum
• Góðir skipulagshæfileikar
• Jákvæðni, frumkvæði og góður samstarfsvilji
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu Árborgar
• Tekur þátt í gerð skólanámskrár, ársáætlunar, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra.
• Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni
• Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á að miðla upplýsingum innan deildarinnar, milli deilda leikskólans og milli leikskólastjóra og deildarinnar.
• Ber ábyrgð á og stýrir deildarfundum og skipuleggur undirbúningstíma starfsfólks deildarinnar.
• Hefur umsjón með móttöku, þjálfun og leiðsögn nýrra starfsmanna deildarinnar.
• Fylgist með að deildin sé búin nauðsynlegum uppeldis- og kennslugögnum í samvinnu við leikskólastjóra.
• Ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og ársáætlun leikskólans á deildinni.
• Tryggir að sérhvert barn á deildinni fái kennslu, leiðsögn, umönnun og/eða sérkennslu eftir þörfum.
• Ber ábyrgð á að meðferðaráætlunum sérfræðinga vegna einstakra barna sé framfylgt.
• Skipuleggur samvinnu við foreldra/forráðamenn barnanna á deildinni s.s. aðlögun, dagleg samskipti og foreldraviðtöl.
• Ber ábyrgð á að foreldrar/forráðamenn fái upplýsingar um þroska og líðan barnsins og þá starfsemi er fram fer á deildinni og ekki varðar trúnað gagnvart öðrum börnum og foreldrum/forráðamönnum þeirra.
• Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.
• Ber ábyrgð á að leitað sé samþykkis foreldra/forráðamanna barns, áður en leitað er aðstoðar annarra sérfræðinga.
• Skipuleggur samvinnu við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum í samráði við leikskólastjóra.
• Situr starfsmannafundi, deildarstjórafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar starfsemi leikskólans.
• Sinnir þeim verkefnum er varða uppeldi og menntun barnanna og stjórnun deildarinnar sem yfirmaður felur honum.

Leikskólasérkennari
Álfheimar auglýsa eftir leikskólasérkennara í 100% starfshlutfall frá og með 9. ágúst 2018.
Menntun og hæfniskröfur:
• Leikskólakennararéttindi
• Góð íslensku kunnátta
• Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum
• Jákvæðni, frumkvæði og góður samstarfsvilji
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Skipuleggur sérkennslu á viðkomandi deild í samvinnu við deildarstjóra og sérkennslustjóra
• Leiðbeinir starfsfólki deildar hvað varðar kennslu barna sem þurfa sérkennslu
• Gerir skriflegar einstaklingsnámskrár fyrir börn sem þess þurfa
• Sér um að einstaklingsnámskrám sé framfylgt og þær endurmetnar í samráði við deildarstjóra og sérkennslustjóra.
• Veitir börnum sem þurfa á sérkennslu að halda sérstaka aðstoð og kennslu
• Vinnur í nánu samstarfi við foreldra, sérkennslustjóra og skólaþjónustu Árborgar

Leikskólakennarar
Álfheimar, Árbær, Brimver/Æskukot, Hulduheimar og Jötunheimar auglýsa eftir leikskólakennurum í 100% starfshlutfall frá og með 9. ágúst 2018.
Menntun og hæfniskröfur:
• Leikskólakennararéttindi
• Góð íslensku kunnátta
• Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum
• Jákvæðni, frumkvæði og góður samstarfsvilji
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu Árborgar.
• Vinnur að uppeldi og menntun barnanna. Fylgist vel með velferð þeirra og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar.
• Tekur þátt í gerð skólanámskrár, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra.
• Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn deildarstjóra.
• Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna.
• Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.
• Tekur þátt í samstarfi við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum í samráði við deildarstjóra.
• Situr starfsmannafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar starfsemi leikskólans.
• Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barnanna sem yfirmaður felur honum.

Matráður

Hulduheimar auglýsa eftir matráði í 100% starfshlutfall frá og með 9. ágúst 2018

Menntun og hæfniskröfur:

• Menntun og reynsla tengd matvælaiðnaði æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og áhugasemi
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Sér um innkaup og gerð matseðla
• Fer eftir fjárhagsáætlun hvað varðar matarinnkaup
• Viðhefur góða samvinnu við alla í leikskólanum
• Hefur næringu og hollustu matargerðar í huga í allri matseld
• Sækir endur- og símenntun til að fylgjast með nýjungum í starfi
• Hefur yfirumsjón með þvottahúsi
• Annast önnur þau verkefni sem yfirmaður felur honum

Störfin henta jafnt körlum sem konum og launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 15. maí 2018. 

Frekari upplýsingar veita:

Jóhanna Þórhallsdóttir leikskólastjóri Álfheima, sími: 480-3242, netfang johannath@arborg.is

Kristín Eiríksdóttir leikskólastjóri Árbæjar, sími: 480-3252, netfang: kristin@arborg.is

Sigríður Birna Birgisdóttir leikskólastjóri Brimvers/Æskukots, sími: 480-3272/480-3352, netfang: sigridurb@arborg.is

Kristrún Hafliðadóttir leikskólastjóri Hulduheima, sími 480 3282, netfang: kristrunh@arborg.is

Júlíana Tyrfingsdóttir leikskólastjóri Jötunheima, sími 480-6372, netfang: julianat@arborg.is


Hægt er að kynna sér starf hvers leikskóla á heimasíðum þeirra:
Álfheimar
Árbær
Brimver/Æskukot
Hulduheimar
Jötunheimar
 

Tengt efni