is / en / dk

16. Apríl 2018

Leikskóli Seltjarnarness er sameinuð fag- og rekstrareining með um 200 börnum. Í skólanum eru 10 deildir á þremur starfsstöðvum, Mánabrekku og Sólbrekku við Suðurströnd og Holti í Seltjarnarneskirkju. Í skólanum er lögð áhersla á að börn fái tækifæri til að hjálpa sér sjálf eftir því sem þroski þeirra og geta leyfir og þau styrkt til sjálfshjálpar í öllum þáttum daglegs lífs. Leikurinn er hornsteinn leikskólastarfsins því samkvæmt hugmyndafræði leikskóla lærir barn mest og best í leik og samskiptum við börn og fullorðna í frjóu og skapandi umhverfi.

Leikskólakennari, fullt starf

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun og starfsleyfi sem leikskólakennari eða önnur sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af starfi í leikskóla æskileg.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag. 

Upplýsingar um starfið veitir Soffía Guðmundsdóttir leikskólastjóri, soffia@nesid.is í síma 5959-280/290.
Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar undir Störf í boði.
Ráðið verður í stöðuna f.o.m 1. ágúst 2018. Umsóknarfrestur er t.o.m. 22. apríl 2018.
 

Tengt efni