is / en / dk

16. Apríl 2018

Í Grunnskóla Seltjarnarness eru um 530 nemendur, en hann er rekinn á tveimur starfsstöðvum, í Mýrarhúsaskóla (1.-6. bekkur) og Valhúsaskóla (7.-10. bekkur). Í Skólaskjóli/frístund, lengdri viðveru fyrir nemendur í 1.-4. bekk eru um 160 nemendur. Við skólann starfa um 100 manns og hefur skólinn á að skipa reynslumiklu og hæfu starfsfólki. Skólinn starfar samkvæmt hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar-uppbyggingu sjálfsaga, agastefnu sem stuðlar að jákvæðum samskiptum, hvetur til sjálfstæðrar hugsunar og þroskar jákvætt gildismat. Einkunnarorð hans eru virðing – ábyrgð – vellíðan og er lögð áhersla á að þau einkenni skólastarfið. Skólinn er í miklu samstarfi við Tónlistarskóla Seltjarnarness, félagsmiðstöðina Selið og íþróttafélagið Gróttu.

Sérkennari

Menntunar og hæfniskröfur

• Menntun í sérkennslufræðum
• Reynsla af starfi í grunnskóla æskileg

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Kennarasamband Íslands.

Upplýsingar um starfið veitir Ólína Thoroddsen skólastjóri olina@grunnskoli.is í síma 5959200.
Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar undir Störf í boði.
Ráðið verður í stöðuna f.o.m 1. ágúst 2018. Umsóknarfrestur er t.o.m. 22. apríl 2018.


Umsjónarkennari

Menntunar og hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari
• Kennslureynsla í grunnskóla æskileg

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Kennarasamband Íslands.

Upplýsingar um starfið veitir Ólína Thoroddsen skólastjóri olina@grunnskoli.is í síma 5959200.
Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar undir Störf í boði.
Ráðið verður í stöðuna f.o.m 1. ágúst 2018. Umsóknarfrestur er t.o.m. 22. apríl 2018.
 

Tengt efni