is / en / dk


Warning: getimagesize(images/Myndir_2/bakki-014.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/kiis/public_html/plugins/content/imgresizecache/resize.php on line 89

Warning: getimagesize(images/Myndir_2/bakki-014.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/kiis/public_html/plugins/content/imgresizecache/resize.php on line 89
03. Apríl 2018

Heilsuleikskólinn Heiðarsel í Reykjanesbæ auglýsir stöðu deildarstjóra lausa til umsóknar frá og með 8. ágúst 2018. Leikskólinn Heiðarsel er Heilsuleikskóli sem starfar eftir Heilsustefnunni. Áhersla er lögð á hreyfingu, næringu og listsköpun í leik og starfi. Aðrir áhersluþættir leikskólans eru málörvun/læsi, stærðfræði og tónlist.

Menntun og hæfniskröfur:

 • Leikskólakennaramenntun
 • góð íslensku kunnátta
 • áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum
 • góðir skipulags- og stjórnunarhæfileikar
 • jákvæðni, frumkvæði og góður samstarfsvilji
 • færni í mannlegum samskiptum
 • sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu Reykjanesbæjar
 • Tekur þátt í gerð skólanámskrár, ársáætlunar, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra.
 • Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni
 • Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á að miðla upplýsingum innan deildarinnar, milli deilda leikskólans og milli leikskólastjóra og deildarinnar.
 • Ber ábyrgð á og stýrir deildarfundum og skipuleggur undirbúningstíma starfsfólks deildarinnar.
 • Hefur umsjón með móttöku, þjálfun og leiðsögn nýrra starfsmanna deildarinnar.
 • Fylgist með að deildin sé búin nauðsynlegum uppeldis- og kennslugögnum í samvinnu við leikskólastjóra.
 • Ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og ársáætlun leikskólans á deildinni.
 • Tryggir að sérhvert barn á deildinni fái kennslu, leiðsögn, umönnun og/eða sérkennslu eftir þörfum.
 • Ber ábyrgð á að meðferðaráætlunum sérfræðinga vegna einstakra barna sé framfylgt.
 • Skipuleggur samvinnu við foreldra/forráðamenn barnanna á deildinni s.s. aðlögun, dagleg samskipti og foreldraviðtöl.
 • Ber ábyrgð á að foreldrar/forráðamenn fái upplýsingar um þroska og líðan barnsins og þá starfsemi er fram fer á deildinni og ekki varðar trúnað gagnvart öðrum börnum og foreldrum/forráðamönnum þeirra.
 • Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.
 • Ber ábyrgð á að leitað sé samþykkis foreldra/forráðamanna barns, áður en leitað er aðstoðar annarra sérfræðinga.
 • Skipuleggur samvinnu við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum í samráði við leikskólastjóra.
 • Situr starfsmannafundi, deildarstjórafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar starfsemi leikskólans.
 • Sinnir þeim verkefnum er varða uppeldi og menntun barnanna og stjórnun deildarinnar sem yfirmaður felur honum.
   

Frekari upplýsingar:

 • Um er að ræða 100% starf
 • Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 8. ágúst 2018
 • Starfið hentar jafnt konum sem körlum.
 • Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2018

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar veitir Hanna Málmfríður Harðardóttir leikskólastjóri í síma 4203131. Sækja skal um starfið rafrænt á vef Reykjanesbæjar.

 

 

 

Tengt efni