is / en / dk

02. Mars 2018

Í Grunnskóla Seltjarnarness eru um 530 nemendur, en hann er rekinn á tveimur starfsstöðvum, í Mýrarhúsaskóla (1.-6. bekkur) og Valhúsaskóla (7.-10. bekkur). Í Skólaskjóli/frístund, lengdri viðveru fyrir nemendur í 1.-4. bekk eru um 160 nemendur. Við skólann starfa um 100 manns og hefur skólinn á að skipa reynslumiklu og hæfu starfsfólki. Skólinn starfar samkvæmt hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar - uppbyggingu sjálfsaga, agastefnu sem stuðlar að jákvæðum samskiptum, hvetur til sjálfstæðrar hugsunar og þroskar jákvætt gildismat. Einkunnarorð hans eru virðing - ábyrgð - vellíðan og er lögð áhersla á að þau einkenni skólastarfið. Skólinn er í miklu samstarfi við Tónlistarskóla Seltjarnarness, félagsmiðstöðina Selið og íþróttafélagið Gróttu.
 

Lausar stöður eru:

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Kennsluréttindi og kennslureynsla.
 • Framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og menntunarfræða, stjórnunar eða sambærilegum greinum er æskileg.
 • Reynsla af stjórnun og faglegri forystu.
 • Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum.
   

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi í stjórnunarteymi skólans. Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá ásamt greinargerð um ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi til starfans.

 

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
 • Kennslureynsla í íslensku í grunnskóla æskileg.

 

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Menntun og réttindi til íþrótta- og sundkennslu.
 • Reynsla af starfi í grunnskóla æskileg.
   

Í skólanum er góð aðstaða til íþrótta- og sundkennslu, öflugir og áhugasamir íþróttakennarar og nemendur sem almennt sýna hreyfingu áhuga.

 

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Kennsluréttindi og reynsla til myndmenntakennslu.
 • Reynsla af starfi í grunnskóla æskileg.

 

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Menntun í sérkennslufræðum.
 • Reynsla af starfi í grunnskóla æskileg.

 

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
 • Kennslureynsla í grunnskóla æskileg.

 

 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störfin. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Kennarasamband Íslands. Upplýsingar veitir Ólína Thoroddsen skólastjóri, netfang: olina@grunnskoli.is eða í síma 595 9200.

Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar undir http://www.seltjarnarnes.is og svo störf í boði.

Ráðið verður í stöðurnar f.o.m 1. ágúst 2018. Umsóknarfrestur er t.o.m. 11. mars 2018.

Á Seltjarnarnesi er lögð áhersla á að reka góða skóla þar sem boðið er upp á metnaðarfullt og framsækið skólastarf, sem byggir á góðu starfsumhverfi. Áhersla er lögð á að mæta þörfum nemenda og ýta undir hæfileika þeirra. Góð samskipti og samstarf starfsfólks, nemenda, foreldra og annarra samstarfsaðila er forsenda þess að vel takist til við að byggja upp gott og mannvænt samfélag. Lögð er áhersla á samvinnu milli skólanna, samfelldan skóladag nemenda og öruggt umhverfi.

 

Tengt efni