is / en / dk

19. Febrúar 2018

Urriðaholtsskóli er nýr leik- og grunnskóli í Garðabæ fyrir nemendur á aldrinum 1-15 ára og mun leikskóladeild taka til starfa í byrjun árs 2018. Við auglýsum eftir deildarstjórum á leikskólastig til að taka þátt í að móta og byggja upp nýtt skólasamfélag. Samstarf verður einkennandi fyrir alla starfshætti bæði á meðal nemenda og starfsmanna svo og milli skólastiga.

Í Garðabæ er lögð rík áhersla á sjálfstæði skóla, fjölbreytni og valfrelsi sem felst meðal annars í því að foreldrar hafa fullt frelsi um val á skóla fyrir börn sín. Leik- og grunnskólar Garðabæjar skapa sér sérstöðu í áherslum sínum til að koma sem best til móts við fjölbreyttar þarfir nemenda og verður það verkefni starfsmanna að koma að stefnumótun skólans. Þá styrkir Garðabær og styður við þróunarverkefni og sérverkefni innan hvers skóla.

Helstu verkefni:
• Vinnur að uppeldi og menntun barna
• Að stýra daglegu fagstarfi deildar og skipulagi
• Vinnur að áætlanagerð og mati á námi barna og starfi leikskólans
• Foreldrasamstarf

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Ánægja af því að starfa með börnum
• Reynsla af skólastarfi eða öðru starfi með börnum æskileg
• Sjálfstæði, sveigjanleiki, frumkvæði og góð samskiptahæfni

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2018. Gert er ráð fyrir að ráðningar taki gildi sem fyrst en einnig er um samkomulag varðandi upphaf ráðningar að ræða.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Þorgerður Anna Arnardóttir skólastjóri Urriðaholtsskóla, s. 5258500/6219505, netfang thorgerdurar@urridaholtsskoli.is. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands eða annara stéttarfélaga.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is. Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.
  

Tengt efni