is / en / dk

 

Hægt er að sækja um styrki í A deild Vísindasjóðs FF og FS frá 15. september til 15. nóvember. 

Hámarksstyrkur er 84.000 kr. miðað við 100% starf.  Styrkurinn er hlutfallslegur, þ.e. upphæð miðast við starfshlutfall sjóðsfélaga og lengd starfstíma.  

Styrkhæft í A deild

Ekki styrkhæft í A deild

Áskrift að tímaritum og vefritum tengdum starfi Áskrift að dagblöðum
Bækur og tímarit tengd námi og starfi  Geislaspilarar, Kindle lestæki
Námskeiðsgjöld og skólaheimsóknir innanlands Internetáskrift, netáskrift
Rafbækur Spjaldtölvur/margmiðlunartæki, tölvur
Ráðstefnur innanlands Myndbandsupptökutæki og myndavélar
Rekstrartengd útgjöld við prentara, flakkari Prentarar og skannar
Skráningargjöld í háskóla Íþróttafatnaður, líkamsrækt
Tölvuhugbúnaður tengdur starfi félagsmanna Viðgerðir og varahlutir í tölvur og önnur tæki

 

Umsóknum skal skilað í síðasta lagi 15. nóvember ár hvert. Útgjöld sem lögð eru til grundvallar umsókn í A deild skulu hafa fallið til 1. desember ár hvert eða síðar. 

Félagsmenn í FF og FS öðlast rétt til úthlutunar úr B deild eftir 6 mánaða iðgjaldagreiðslur og miðast styrkupphæð við starfshlutfall og lengd starfstíma. Skila þarf inn frumriti reikninga og/eða kvittunum fyrir greiðslum.

Heildarupphæð allra styrkja er 500.000 kr. á fjögurra ára tímabili. Styrkir til mismunandi verkefna eru bundnir við ákveðnar fjárhæðir innan þess ramma:

Styrkhæft í B deild Hámarksupphæð styrks Skilyrði greiðslu
Námskeið, ráðstefnur og skólagjöld í útlöndum 250.000 kr. annað hvert ár Staðfesting á þátttöku og kvittanir fyrir útlögðum kostnaði. Með ráðstefnuumsókn þarf að fylgja dagskrá og kostnaðaráætlun.
Nám á háskólastigi samhliða starfi 5.000 kr. fyrir hverja staðna einingu Staðfesting frá skóla. Hámark 60 ECTS (60*5.000=300.000).
Skólaheimsókn utanlands 100.000 kr. annað hvert ár Sótt um fyrirfram.  Staðfesting frá a.m.k. 2 skólum og kvittanir fyrir kostnaði.
Námsorlof í útlöndum - heilt ár 400.000 kr. Staðfesting á námsleyfi og skólavist.
Námsorlof á Íslandi - heilt ár 300.000 kr. Staðfesting á námsleyfi og skólavist.
Fagsýningar 80.000 kr. annað hvert ár Kvittanir og aðgangspassi.

Umsóknarfrestur vegna ofantalinna styrkja í B deild: 15. janúar, 15. mars, 15. maí, 15. september og 15. nóvember og eru styrkirnir greiddir út eins fljótt og kostur er. 

Námskeiðs- og ráðstefnukostnaður er styrkhæfur sem og ferða- og gistikostnaður.  

Réttindanám, þ.e. nám sem þarf til að ljúka lágmarksprófgráðu sem gefur kennsluréttindi, telst ekki endur- eða viðbótarmenntun og er því ekki styrkhæft í B deild sjóðsins.  

Kvittanir mega ekki vera eldri en 12 mánaða og er miðað við almanaksár.

Fyrirspurnir eða fylgiskjöl sendist á visffogfs@ki.is og athugið að hafa umsóknarnúmer (ef við á) í efnislínu (subject). Ef fylgiskjöl eru send bréfleiðis þá er heimilisfangið:

Vísindasjóður FF og FS
Laufásvegi 81
101 Reykjavík

 

ÍTAREFNI
Download this file (VIS_FFogFS_Adeild_frettabref2017_a_vef_040917_uppfaert.pdf)A deild 2017-pdf90 kB[0]
Download this file (VIS_FFogFS_frettabref2017_Bdeild.pdf)B deild 2017-pdf297 kB[1]

Um sjóðinn

Námskeið, ráðstefnur, skólagjöld, bækur, framhaldsn&aacut...
Umsóknir og úthlutunarreglur. Hverjir eiga rétt? Umsóknir á M&...
Stjórn sjóðsins, netfang, markmið.