is / en / dk

09. október 2019

Samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda skilaði á dögunum tillögum til Lilju Alfreðsdóttur mennta- og menningarmálaráðherra um framtíðarsýn fyrir starfsþróun kennara. Tillögur þessar eru nýmæli þar sem ekki hefur legið fyrir sameiginleg framtíðarsýn á málefni starfsþróunar t.d. milli ólíkra skólastiga og rekstraraðila skóla. 

Fulltrúar Kennarasambands Íslands, Sambands íslenskra sveitarfélaga, kennaramenntunarstofnana og mennta- og menningarmálaráðuneytis áttu sæti í ráðinu. Anna María Gunnarsdóttir, varaformaður KÍ og Þorsteinn Sæberg, formaður Skólastjórafélags Íslands voru fulltrúar KÍ í stýrihóp ráðsins.

Anna María Gunnarsdóttir fagnar þessari sameiginlegu framtíðarsýn um starfsþróun kennara:  „Þær tillögur sem þarna eru verða vonandi til hagsbóta fyrir skólaþróun á öllum skólastigum. Sérstaklega er það jákvætt að ákvæði um starfsþróun verður sett í lög og tryggt að skólar hafi greiðan aðgang að ráðgjöf og stuðningi fyrir kennara og stjórnendur. Ég hef þó áhyggjur af því að stefnumótunin verði ekki skuldbindandi og hefði því viljað sjá tillögurnar kostnaðarmetnar en fjármögnun er grundvallaratriði þess að tillögurnar verði að veruleika. Ég bind vonir við orð ráðherra um að tillögurnar verði teknar inn í nýja menntastefnu mennta- og menningarmálaráðuneytisins“.

Helstu tillögur ráðsins eru: 

  • Ákvæði um starfsþróun í lög: Sett verði í lög ákvæði um starfsþróun kennara og skólastjórnenda leik-, grunn-, framhalds- og tónlistarskóla, með áherslu á að starfsþróun sé hluti af starfi þeirra. Ávallt verði hugað að starfsþróun í tengslum við innleiðingu stefnu í menntamálum og breytingar á henni.
  • Áherslur samræmdar skólastefnu: Sveitarfélög, mennta- og menningarmálaráðuneyti og aðrir rekstraraðilar skóla leggi áherslu á að stefna þeirra um starfsþróun verði hluti af skólastefnu hvers leik-, grunn- framhalds- og tónlistarskóla.
  • Menntamálastofnun: Boðið verði upp á tækifæri til starfsþróunar í tengslum við verkefni Menntamálastofnunar og kannanir á hennar vegum. Stofnunin útfæri möguleika til starfsþróunar í samstarfi við háskóla, sveitarfélög og aðra aðila eftir því sem við á.
  • Háskólastigið: Samstarf og ráðgjöf um starfsþróun kennara og skólastjórnenda verði skilgreind sem hluti af starfskyldum háskólakennara sem mennta kennara og skólastjórnendur.
  • Ráðgjöf og stuðningur: Tryggt verði að skólar hafi greiðan aðgang að ráðgjöf og stuðningi til starfsþróunar fyrir kennara og skólastjórnendur. Við skipulag og útfærslu verði stutt við faglegt samstarf og sérstaklega hugað að tengslum við aðrar menntastofnanir.
  • Endurskoðun fjármögnunar: Fjármögnun starfsþróunar kennara og skólastjórnenda verði endurskoðuð með það að markmiði að jafna aðgengi allra kennara og skóla að fjármagni og starfsþróunartækifærum.

 

Skýrsla samstarfshópsins.

Frétt á vef Stjórnarráðs Íslands.

 

 

 

Tengt efni