is / en / dk

13. Júní 2018

Stjórn Félags framhaldsskólakennara skorar á mennta- og menningarmálaráðherra að útfæra þegar í stað 21. grein laga nr. 87/2008 sem fjalla um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla. Stjórn FF fer fram á að lagagreininni verði breytt þannig að hægt sé að veita kennurum með leyfisbréf til kennslu í framhaldsskóla jafnframt full réttindi til kennslu í 8. til 10. bekk grunnskólans. 

Stjórn FF telur jafnframt að veita eigi kennurum sem hafa leyfisbréf til kennslu í grunnskóla og hafa lokið að minnsta kosti 120 námseininga sérmenntun í kennslugrein á sérsviði sínu sambærilega heimild til kennslu í byrjunaráföngum framhaldsskóla. 

Guðríður Arnardóttir, formaður Félags framhaldsskólakennara, segir kennaraskort í grunnskólum landsins alvarlegan. „Á meðan fækkar stöðugildum framhaldsskólakennara vegna styttingar námstíma til stúdentsprófs. Vel menntaðir og reyndir framhaldsskólakennarar gætu því starfað við kennslu sinnar greinar í efstu bekkjum grunnskólanna. Í dag fá framhaldsskólakennarar ekki menntun sína metna að verðleikum og eru launasettir sem leiðbeinendur í komi þeir til starfa í grunnskólana.

Með því að útfæra leyfisbréf framhaldsskólakennara og veita þeim samhliða full réttindi til kennslu í efstu bekkjum grunnskólans er unnt að bjóða þeim sömu kjör og starfsöryggi grunnskólakennara og freista þess að laða þá til framtíðarstarfa. Það er brýnt að leita allra leiða til að vinna á kennaraskorti í grunnskólum landsins og styrkja innviði þeirra. Þar vegur þyngst að laða að fleiri hæfa og vel menntaða kennara til kennslu í grunnskólunum," segir Guðríður.  

 

Ályktunin í heild: 

Ályktun frá Stjórn Félags framhaldsskólakennara
Í lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn og framhaldsskóla nr. 87/2008, fjallar 21. grein laganna um leyfisbréf til kennslu þvert á skólastig. Þanng skal veita kennurum leyfisbréf til kennslu á aðliggjandi skólastigi, til viðbótar grunnleyfisbréfi að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Tafir hafa orðið á framkvæmdinni þrátt fyrir að nú séu 10 ár frá því að lögin tóku gildi.

Á grundvelli þessa skorar stjórn Félags framhaldsskólakennara á mennta- og menningarmálaráðherra að útfæra lagagreinina nú þegar og veita kennurum með leyfisbréf til kennslu í framhaldsskóla jafnframt full réttindi til kennslu í 8.-10. bekk grunnskóla.

Samhliða telur stjórn Félags framhaldsskólakennara eðlilegt að sambærileg heimild verði fyrir kennara með leyfisbréf sem grunnskólakennari og hafa lokið a.m.k. 120 námseininga sérmenntun í kennslugrein til kennslu á sérsviði sínu í byrjunaráföngum framhaldsskóla.

Fyrir hönd stjórnar Félags framhaldskólakennara,
Guðríður Arnardóttir, formaður Félags framhaldsskólakennara. 

 

Ályktunin í pdf. 

Tengt efni