is / en / dk

 

 

Fylgigögn með kjarasamningi

Launaröðun

Gildandi launatafla

 

LAUNATAFLA 4-A
Leikskólastjórar og aðstoðarleikskólastjórar

Gildir frá 1. júní 2018 til 31. júlí 2019


Starfsheiti

Fjöldi barna
Stjórnunarstundir
á viku
Launa-
flokkur

Laun
      135

509.644

      136 516.857
      137 524.178
      138 531.607
Aðstoðarleikskólastjóri 2 34 - 53 2 klst. 139 539.151
Aðstoðarleikskólastjóri 3 54 - 73 6 klst. 140 546.806
Leikskólastjóri 1
Aðstoðarleikskólastjóri 4
<33
74 - 93

12 klst. 

141

554.576
Aðstoðarleikskólastjóri 5 94 -118 16 klst. 142 562.463
Leikskólastjóri 2 34-53   143 570.466
Aðstoðarleikskólastjóri 6 119 -150 20 klst. 144 578.591
Aðstoðarleikskólastjóri 7 151-180 30 klst. 145 586.840
Aðstoðarleikskólastjóri 8 181-210 36 klst. 146 595.210
Aðstoðarleikskólastjóri 9 211- 240 40 klst. 147 603.706
Leikskólastjóri 3
Aðstoðarleikskólastjóri 10

54-73
240>

40 klst. 148

612.329

      149 621.084
      150 629.968
      151 638.985
      152 648.138
      153 657.429
Leikskólastjóri 4 74-93   154 666.857
      155 676.429
      156 686.143
      157 696.003
      158 706.010
Leikskólastjóri 5 94-118   159 716.171
      160 726.480
Leikskólastjóri 6 119 - 150   161 736.947
      162 747.567
Leikskólastjóri 7 151-180   163 758.349
      164 769.293
Leikskólastjóri 8 181-210   165 780.402
      166 791.674
Leikskólastjóri 9 211-240   167 803.119
      168 814.731
Leikskólastjóri 10 240>   169 826.522
      170 838.488
      171 850.646
      172 862.981
      173 875.494
      174 888.189
      175 901.067
      176 914.133
      177 927.389
      178 940.836
      179 954.478
      180 968.317
      181 982.357
      182 996.603
      183 1.011.052
      184 1.025.712
      185 1.040.586
      186 1.055.673
      187 1.070.982
      188 1.086.509
      189 1.102.264
      190 1.118.246
         
 

Launaröðun sérfræðinga á skólaskrifstofum

 

LAUNATAFLA 4-B
Sérfræðingar á skólaskrifstofum
Gildir frá 1. júní 2018 til 31. mars 2019
Launaflokkur Laun
125 426.842
126 432.826
127 438.905
128 445.072
129 451.332
130 457.685
131 464.137
132 470.681
133 477.326
134 484.070
135 490.915
136 497.862
137 504.915
138 512.071
139 519.337
140 526.710
141 534.197
142 541.792
143 549.502
144 557.329
145 565.274
146 573.337
147 581.520
148 589.827
149 598.260
150 606.817
151 615.504
152 624.321
153 633.270
154 642.350
155 651.571
156 660.927
157 670.426
158 680.066
159 689.852
160 699.782
161 709.864
162 720.094
163 730.480
164 741.024
165 751.723
166 762.581
167 773.605
168 784.791
169 796.148
170 807.675
171 819.385
172 831.268
173 843.320
174 855.550
175 867.954
176 880.539
177 893.307
178 906.260
179 919.400
180 932.731
181 946.257
182 959.977
183 973.897
184 988.018
185 1.002.345
186 1.016.879
187 1.031.624
188 1.046.582
189 1.061.757
190 1.077.154
   

 

Starfslýsingar

Starfslýsingar úr kjarasamningi aðila

Næsti yfirmaður: Leikskólafulltrúi eða framkvæmdastjóri málaflokksins.

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Meginverkefni
Stjórnun og skipulagning:

 • Stjórnar daglegri starfsemi leikskólans, ber ábyrgð á gerð námskrár, ársáætlunar, ársskýrslu og mati á starfsemi leikskólans og skilar til rekstraraðila.
 • Ber rekstrarlega ábyrgð á að rekstur leikskólans sé innan ramma fjárhagsáætlunar.
 • Hefur eftirlit með húsnæði, leikvelli, áhöldum og leiktækjum og ber ábyrgð á að eðlilegt viðhald og endurnýjun fari fram.
 • Ber ábyrgð á að í leikskólanum séu til staðar nauðsynleg uppeldis- og kennslugögn.
 • Ber ábyrgð á að undirbúningstímar starfsmanna séu notaðir til skipulags á leikskólastarfinu.
 • Sér um ráðningu starfsmanna, gerð ráðningarsamninga, vinnuskýrslna, skipulag vinnutíma starfsmanna og vinnutilhögun í samráði við rekstraraðila.
 • Ber ábyrgð á móttöku, þjálfun og leiðsögn nýrra starfsmanna.
 • Sér um miðlun upplýsinga til deildarstjóra og rekstraraðila.
 • Annast gerð starfsmannaáætlunar, skipuleggur og stjórnar starfsmannafundum og ber ábyrgð á að þeir séu haldnir.
 • Tekur starfsviðtöl og gerir símenntunaráætlun leikskólans.
 • Sér um innritun barna í leikskólann í samvinnu við rekstraraðila.

Uppeldi og menntun:

 • Er faglegur leiðtogi og ber að kynna sér nýjungar í starfi og miðla þekkingu til starfsmanna.
 • Ber ábyrgð á að unnið sé eftir aðalnámskrá leikskóla og skólanámskrá leikskólans, að áætlanir þar um séu gerðar og reglulegt mat fari fram.
 • Deilir verkefnum og ábyrgð til starfsmanna í samræmi við skólanámskrá.

Foreldrasamstarf:

 • Boðar foreldra/forráðamenn nýrra barna í viðtal þar sem veittar eru upplýsingar um starfsemina og fær nauðsynlegar upplýsingar um barnið.
 • Ber ábyrgð á samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna og að þeir fái upplýsingar um starfsemi leikskólans.
 • Skipuleggur og stjórnar foreldrafundum og ber ábyrgð á að þeir séu haldnir.

Annað: 

 • Tekur þátt í samráðsfundum með rekstraraðilum og öðrum leikskólastjórum. 
 • Ber ábyrgð á samvinnu við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum. 
 • Sér til þess að leitað sé aðstoðar sérfræðinga og ber ábyrgð á því að gefinn sé skriflegur vitnisburður um stöðu og þroska barns sé þess óskað. 
 • Ber að stuðla að samstarfi við viðkomandi grunnskóla. 
 • Sinnir þeim verkefnum er varðar stjórnun leikskólans sem yfirmaður felur honum. 

Næsti yfirmaður: Leikskólastjóri.

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Meginverkefni
Stjórnun og skipulagning:

 • Er aðstoðarmaður leikskólastjóra og ber ásamt honum ábyrgð á rekstri leikskólans.
 • Er staðgengill í fjarveru leikskólastjóra og starfar þá samkvæmt starfslýsingu hans.
 • Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins.
 • Heimilt er að aðstoðarleikskólastjóri starfi ekki sem deildarstjóri.
 • Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins og ef hann starfar jafnframt sem deildarstjóri fer hann þá eftir starfslýsingu hans.

Uppeldi og menntun:

 • Ber ásamt leikskólastjóra ábyrgð á að unnið sé eftir aðalnámskrá leikskóla og skólanámskrá leikskólans, að áætlanir þar um séu gerðar og reglulegt mat fari fram.
 • Foreldrasamstarf:
 • Sér um samskipti og samvinnu við foreldra í samráði við leikskólastjóra.
 • Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.

Annað:

 • Situr starfsmannafundi, deildarstjórafundi og aðra fundi er leikskólastjóri segir til um og varðar starfsemi leikskólans.
 • Sinnir að öðru leyti þeim verkefnum er varðar stjórnun leikskólans sem yfirmaður felur honum.

Næsti yfirmaður: Leikskólafulltrúi/deildarstjóri ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, lögum um málefni fatlaðra, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Meginverkefni:

 • Annast faglega ráðgjöf og stuðning við foreldra, leikskólastjóra og aðra starfsmenn leikskóla vegna barna er njóta sérfræðiaðstoðar eða sérkennslu og fylgir greiningu eftir ef þurfa þykir.
 • Tekur þátt í greiningu og ráðleggur starfsmönnum leikskóla um gerð verkefna og einstaklingsnámskráa fyrir hvert barn með hliðsjón af greiningu á fötlun þess í samvinnu við aðra er að málinu koma.
 • Fylgist með að einstaklingsáætlunum sé fylgt eftir og leiðbeinir starfsmönnum leikskóla.
 • Veitir ráðgjöf vegna uppeldisumhverfis leikskóla og stuðlar að því að hjálpartæki og leiktæki við hæfi séu til staðar.
 • Fylgist með og miðlar nýjungum varðandi málefni barna sem þurfa á sérfræðiaðstoð og sérkennslu að halda til yfirmanns og starfsmanna leikskóla og tekur þátt í að móta fræðslu fyrir starfsmenn.
 • Vinnur skýrslur varðandi börn sem þurfa á sérfræðiaðstoð og sérkennslu að halda í samráði við yfirmann og starfsmenn leikskóla.

Annað:

 • Hefur samráð við þá aðila sem tengjast börnum sem þurfa sérkennslu í leikskóla.
 • Situr fundi þar sem fjallað er um málefni barna sem þurfa sérkennslu í leikskólum samkvæmt boðun yfirmanns eða hlutaðeigandi aðila.
 • Sinnir öðrum þeim verkefnum er varða sérkennslu sem yfirmaður felur honum. 

Næsti yfirmaður: Félagsmálastjóri eða viðkomandi deildarstjóri/sviðsstjóri.

Starfssvið: Annars vegar umsjón með daggæslu barna í heimahúsum skv. lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum. Hins vegar umsjón með starfsemi gæsluleikvalla.

Meginverkefni:

 • Sér um daglega verkstjórn á daggæsludeild.
 • Ber ábyrgð á umsjón og eftirliti með daggæslu barna í heimahúsum.
 • Hefur yfirumsjón með umsóknum, leyfisveitingum og endurnýjun leyfa fyrir daggæslu barna í heimahúsum.
 • Ber ábyrgð á upplýsingagjöf og ráðgjöf til dagmæðra og foreldra vegna daggæslu barna í heimahúsum.
 • Ber ábyrgð á skráningu barna vegna daggæslu barna í heimahúsum.
 • Hefur yfirumsjón með niðurgreiðslum vegna barna í daggæslu í heimahúsum.
 • Hefur yfirumsjón og eftirlit með starfsemi gæsluvalla.
 • Ber ábyrgð á að starfsmönnum gæsluvalla og foreldrum barna sé veitt ráðgjöf vegna starfsemi þeirra.
 • Heldur fundi með starfsmönnum leikvalla þegar þurfa þykir.
 • Sér um rekstur, innkaup og ráðgjöf er varðar leikfangasafn.
 • Annast skýrslugerð skv. nánari ákvörðun yfirmanns.

Annað:

 • Vinnur önnur þau störf er varða málaflokkinn sem yfirmaður felur honum.  

Næsti yfirmaður: Leikskólafulltrúi/deildarstjóri leikskóladeildar.

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Meginverkefni

 • Er leikskólastjórum og öðrum starfsmönnum leikskóla til ráðgjafar um fagleg málefni, skipulag leikskóla og uppeldis- og menntastarf í leikskólum.
 • Fylgist með uppeldis- og menntastarfi og aðbúnaði í leikskólum og leiðbeinir í samráði við yfirmann, ef ástæða er til.
 • Veitir ráðgjöf vegna foreldrasamstarfs í leikskólum og sér um samskipti vegna mála sem upp kunna að koma milli foreldra og leikskóla.
 • Er ráðgefandi varðandi starfsmannamál og aðstoðar við lausn á málum ef á þarf að halda.
 • Er ráðgefandi í sérverkefnum, þróunarverkefnum og nýbreytnistarfi og miðlar þekkingu og nýjungum á sviði leikskólafræða.
 • Veitir fræðslu og stuðlar að samstarfi og upplýsingamiðlun til leikskóla og á milli leikskóla.
 • Hefur umsjón með fagbókasafni, hugmyndabanka og öflun gagna varðandi ýmis leikskólamál.

Annað:

 • Hefur samstarf við þá aðila er þurfa þykir varðandi leikskólana.
 • Vinnur önnur verkefni er varða leikskólamál sem yfirmaður felur honum. 

Næsti yfirmaður: Leikskólafulltrúi/deildarstjóri leikskóladeildar.

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, lögum um málefnifatlaðra, öðrum lögum sem við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Megin verkefni:

 • Hefur yfirumsjón og eftirlit með sérkennslu í leikskólum.
 • Ber ábyrgð á ráðgjöf, fræðslu og eftirfylgd vegna barna er njóta sérfræðiaðstoðar eða sérkennslu í leikskólum.
 • Vinnur að greiningu og sér til þess að viðkomandi barni sé vísað í nánara mat ef þurfa þykir.
 • Styður við og veitir ráðgjöf við gerð áætlana með hliðsjón af greiningu í samvinnu við foreldra/forráðamenn barnanna og starfsmenn leikskóla og ber ábyrgð á að endurmat sé gert.
 • Fylgist með verkefnum annarra sérfræðinga sem koma að greiningarvinnu vegna barna og vísar málum til þeirra í samræmi við þarfir viðkomandi.
 • Vinnur skráningar/skýrslur og sendir tilvísanir til sérfræðinga í samráði við foreldra/forráðamenn barnanna og starfsmenn leikskóla.
 • Hefur yfirumsjón með úthlutun sérkennslutíma til leikskóla og tekur þátt í gerð fjárhagsáætlunar vegna sérkennslu í samráði við yfirmann.
 • Miðlar til starfsmanna leikskóla nýjungum varðandi sérkennslu og skipuleggur fræðslu.
 • Gerir stefnumarkandi tillögur um nýjungar í sérkennslumálum til yfirmanns.
 • Hefur yfirumsjón með rekstri sérkennslusafns og annast ráðgjöf við úthlutun.

Annað:

 • Hefur samstarf við þá aðila er þurfa þykir varðandi sérkennslu í leikskólum.
 • Miðlar í samráði við foreldra upplýsingum um börn sem hafa fengið sérkennslu í leikskóla til þeirra sem málið varðar.
 • Vinnur önnur verkefni er varða sérkennslumál sem yfirmaður felur honum.

Næsti yfirmaður: Bæjar-/sveitarstjóri eða sviðsstjóri.

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Meginverkefni:

 • Hefur yfirumsjón og eftirlit með faglegu starfi leikskóla.
 • Er tengiliður á milli leikskóla og rekstraraðila.
 • Situr fundi í þeirri nefnd sem um málaflokkinn fjallar.
 • Er leikskólastjórum og starfsmönnum leikskóla til ráðgjafar um fagleg og rekstrarleg málefni.
 • Gerir stefnumarkandi tillögur um nýjungar í leikskólastarfi til rekstraraðila.
 • Er rekstraraðilum til ráðuneytis við breytingar og nýframkvæmdir við leikskóla.
 • Miðlar til starfsmanna leikskóla nýjungum á sviði leikskólastarfs.
 • Heldur fundi með leikskólastjórum og stuðlar að samstarfi þeirra á milli.
 • Vinnur sameiginlega ársskýrslu leikskóla og skilar til rekstraraðila.
 • Hefur yfirumsjón með innritun barna í leikskólum í samvinnu við viðkomandi leikskólastjóra samkvæmt innritunarreglum.

Annað:

 • Hefur samstarf við þá aðila er þurfa þykir varðandi leikskóla.
 • Vinnur önnur verkefni er varða leikskólamál sem rekstraraðili felur honum.

Næsti yfirmaður: Bæjar-/sveitarstjóri eða sviðsstjóri.

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Meginverkefni:

 • Hefur yfirumsjón og eftirlit með faglegu starfi og rekstri leikskóla.
 • Er tengiliður á milli leikskóla og rekstraraðila með setu í þeirri stjórnarnefnd sem um málaflokkinn fjallar og framfylgir samþykktum rekstraraðila um málefni leikskóla.
 • Er talsmaður málaflokksins út á við.
 • Er leikskólastjórum og starfsmönnum leikskóla til ráðgjafar um fagleg og rekstrarleg málefni.
 • Vinnur að gerð fjárhagsáætlana ásamt leikskólastjórum í samvinnu við rekstraraðila og ber ábyrgð á að hún sé haldin.
 • Gerir stefnumarkandi tillögur um nýjungar í leikskólastarfi til rekstraraðila.
 • Er rekstraraðilum til ráðuneytis við breytingar og nýframkvæmdir við leikskóla.
 • Miðlar til starfsmanna leikskóla nýjungum á sviði leikskólastarfs.
 • Heldur fundi með leikskólastjórum og stuðlar að samstarfi þeirra á milli.
 • Vinnur sameiginlega ársskýrslu leikskóla og skilar til rekstraraðila.
 • Hefur yfirumsjón með innritun barna í leikskólum í samvinnu við viðkomandi leikskólastjóra samkvæmt innritunarreglum.

Annað:

 • Hefur samstarf við þá aðila er þurfa þykir varðandi leikskóla.
 • Vinnur önnur verkefni er varða leikskólamál sem rekstraraðili felur honum.  

Viðbótarlaunaflokkar stjórnendur

Viðbótarlaunaflokkar vegna framhaldsnáms, samreksturs skóla og stjórnunarreynslu

Framhaldsnám   Grein 10.4 í kjarasamningi FSL um framhaldsnám  
60 ECTS einingar 2 lfl. Hverjar 60 ECTS einingar hækka röðun um 2 launaflokka.   
2 Bed/BA/BS 2 lfl. Hafi leikskólakennari Bed/BA/BS í öðrum greinum en leikskólafræðum raðast hann 2 launaflokkum ofar.  
Meistarapróf 6 lfl. Hafi leikskólakennari meistarapróf raðast hann 6 launaflokkum ofar.  
Doktorspróf 12 lfl. Hafi leikskólakennari doktorspróf raðast hann 12 launaflokkum ofar.  
Samrekstur skóla   Samkomulag um laun í samreknum skólum  
1-30 börn 6 lfl. Laun leikskólastjóra hækka um 6 launaflokka vegna samreksturs skóla og miðast röðun við 30 grunnskólabörn eða færri.  
31 og fleiri 8 lfl. Laun leikskólastjóra hækka um 8 launaflokka vegna samreksturs skóla og miðast röðun við fleiri en 31 grunnskólabarn.  
  4 lfl. Samrekstur leikskóla og tónlistarskóla gefur 4 launaflokka  
Stjórnunarreynsla              Grein 1.4.6 í kjarasamningi   
Eftir 5 ár 2 lfl. Fimm ára stjórnunarreynsla í grunn-, leik- eða framhaldsskóla gefur tvo launaflokka.   
Eftir 10 ár 2 lfl.  Tíu ára stjórnunarreynsla í grunn-, leik- eða framhaldsskóla gefur samtals fjóra launaflokka.  
EFtir 15 ár 2 lfl. Fimmtán ára stjórnunarreynsla í grunn-, leik- eða framhaldsskóla gefur samtals sex launaflokka.  

Viðbótarlaunaflokkar sérfræðingar

Viðbótalaunaflokkar fyrir sérfræðinga

Viðbótarmenntun   Grein 10.4.2   Viðbótarlaunaflokkar sérfræðinga á skólaskrifstofu vegna prófa  
60 ein. diplóma 2 lfl. Hafi sérfræðingur á skólaskrifstofu lokið formlegu 60 ECTS eininga prófi (diplóma) á háskólastigi, sem tengist starfi, hækkar um tvo launaflokka. Viðbótarmenntun vegna diplómaprófs samkvæmt ofangreindu er mest metin til tveggja launaflokka.  
Master 4 lfl. Hafi sérfræðingur á skólaskrifstofu lokið meistaraprófi á háskólastigi, sem tengist starfi, hækkar hann um fjóra launaflokka til viðbótar. Viðbótarmenntun vegna diplóma og meistaraprófs er mest metin til sex launaflokka. Einingar eru aldrei tvítaldar.  
Doktorspróf 6 lfl. Hafi sérfræðingur á skólaskrifstofu lokið doktorsprófi, sem tengist starfi, hækkar hann um sex launaflokka til viðbótar.  
Starfsreynsla   Grein 1.4.7   Viðbótarlaunaflokkar vegna starfsreynslu sérfræðinga á skólaskrifstofu  
Eftir 5 ár 2 lfl. Hafi sérfræðingur á skólaskrifstofu 5 ára starfsreynslu sem sérfræðingur á skólaskrifstofu og/eða reynslu sem stjórnandi í grunn-, leik- eða framhaldsskóla hjá ríki eða sveitarfélagi raðast hann tveimur launaflokkum hærra en ella væri.  
Eftir 10 ár 2 lfl. Eftir 10 ára starfsreynslu sem sérfræðingur á skólaskrifstofu og/eða stjórnandi í grunn-, leik- eða framhaldsskóla hjá ríki eða sveitarfélagi bætast tveir launaflokkar við.  
Eftir 15 ár 2 lfl. EFtir 15 ára starfsreynslu sem sérfræðingur á skólaskrifstofu og/eða reynslu sem stjórnandi í grunn-, leik- eða framhaldsskóla hjá ríki eða sveitarfélagi bætast tveir launaflokkar við.  
Hækkun samkvæmt grein 1.4.7 getur mest numið 6 launaflokkum og skal hækkun taka gildi næstu mánaðarmót eftir að starfsmaður skilar gögnum frá fyrri vinnuveitendum um starfsreynslu sína.
       

 

 

 

 

Tengt efni