is / en / dk

 

 

Launatöflur

LAUNATAFLA B
Leikskólakennarar
Gildir frá 1. júní 2018 til 30. júní 2019
Starfsheiti Menntunarkröfur Lfl. Laun
Aðstoðarleikskólakennari IV 226 384.069
Aðstoðarleikskólakennari með sérkennslu/ verkefnastjórn/sérgreinastjórn IV 227 393.929
Aðstoðarleikskólakennari með deildarstjórn IV 228 404.080
Háskólamenntaður starfsmaður með B.ed. próf í leikskólakennarafræðum II 228 404.080
Háskólamenntaður sérkennari / verkefnastjóri / sérgreinastjóri með B.ed í
leikskólakennarafræðum/aðstoðarleikskólakennari með sérkennslustjórn
II 229 414.541
Háskólamenntaður deildarstjóri með B.ed. próf í leikskólakennarafræðum II 230 425.316
Háskólamenntaður sérkennslustjóri / deildarstjóri
staðgengill leikskólastjóra með B.ed í leikskólakennarafræðum
II 231 436.411
    232 447.839
Leikskólakennari I 233 459.609
Leikskólasérkennari / Leikskólakennari, umsjón með þjálfun í grunnskóla /
Verkefnastjóri / Sérgreinastjóri / Leikskólakennari með umsjón heilsdagsskóla
(allt að 60 nemendur)
I 234 471.735
Deildarstjóri / Leikskólakennari með umsjón heilsdagsskóla (fleiri en 60 nemendur) I 235 484.225
Sérkennslustjóri / Deildarstjóri staðgengill leikskólastjóra I 236 497.087
    237 510.338 
    238 523.982
    239 538.037
    240 552.515
    241 567.429
    242 582.785
    243 598.606
    244 614.902
    245 631.685
    246 648.974
    247 666.778
    248 685.117
    249 704.007
    250 723.463

LAUNATAFLA C
Háskólamenntaðir starfsmenn
Gildir frá 1. júní 2018 til 30. júní 2019
Starfsheiti og menntunarkröfur Lfl. <34 ára frá 35 ára frá 40 ára
  103 327.258 335.395 343.779
  104 331.326 339.587 348.094
  105 335.455 343.839 352.474
  106 339.648 348.156 356.921
  107 343.904 352.540 361.435
  108 348.223 356.986 366.017
  109 352.604 361.500 370.665
  110 357.051 366.083 375.386
Háskólamenntaður starfsmaður B (III) 111 361.568 370.733 380.174
  112 366.151 375.454 385.038
Háskólamenntaður starfsmaður A (II) / sérkennari B (III)  113 370.804 380.246 389.973
  114 375.525 385.109 394.979
Háskólamenntaður sérkennari A (II) 115 380.316 390.045 400.412
  116

385.181

395.055 405.971
  117 390.118 400.495 411.613
Háskólamenntaður deildarstjóri B / verkefnastjóri B /
sérgreinastjóri B (III)
118 395.129 406.056 417.337
  119 400.576 411.697 423.150
Háskólamenntaður deildarstjóri A / verkefnastjóri A /
sérgreinastjóri A (II) / Sérkennslustjóri B (III)
120 406.136 417.423 429.049
  121 411.780 423.236 435.037
Háskólamenntaður sérkennslustjóri A (II) 122 417.510 429.138 441.114
  123 423.323 435.126 447.283
  124 429.223 441.204 453.545
  125 435.216 447.375 459.900
  126 441.293 453.637 466.347
  127 447.467 459.993 472.896
  128 453.729 466.444 479.542
  129 460.089 472.993 486.285
  130 466.538 479.639 493.133
  131 473.090 486.387 500.081
  132 479.739 493.233 507.134
  133 486.485 500.183 514.294
  134 493.334 507.238 521.560
  135 500.287 514.397 528.934
 
 

Leikskólakennarar:

Leikskólakennarar taka laun samkvæmt launatöflu A-5
 
Starfsheiti Menntunar-
kröfur
Lfl.
Aðstoðarleikskólakennari IV 226
Aðstoðarleikskólakennari með sérkennslu / verkefnastjórn /sérgreinastjórn IV 227
Aðstoðarleikskólakennari með deildarstjórn IV 228
Háskólamenntaður starfsmaður með B.ed. próf í leikskólakennarafræðum II 229
Aðstoðarleikskólakennari með sérkennslustjórn IV 229
Háskólamenntaður sérkennari með B.ed í leikskólakennarafræðum II 229
Háskólamenntaður verkefnastjóri með B.ed í leikskólakennarafræðum II 229
Háskólamenntaður sérgreinastjóri með B.ed í leikskólakennarafræðum II 229
Háskólamenntaður deildarstjóri með B.ed. próf í leikskólakennarafræðum II 231
Háskólamenntaður sérkennslustjóri með B.ed í leikskólakennarafræðum II 231
Háskólamenntaður deildarstjóri staðgengill leikskólastjóra með B.ed í
leikskólakennarafræðum
II 231
Leikskólakennari I 233
Leikskólasérkennari / Leikskólakennari, umsjón með þjálfun í grunnskóla /
Verkefnastjóri / Sérgreinastjóri / Leikskólakennari með umsjón heilsdagsskóla
(allt að 60 nemendur)
I 234
Deildarstjóri / Leikskólakennari með umsjón heilsdagsskóla (fleiri en 60 nemendur) I 235
Sérkennslustjóri /Deildarstjóri staðgengill leikskólastjóra I 236

Aðrir háskólamenntaðir starfsmenn leikskóla

Leiðbeinendur í leikskóla taka laun samkvæmt launatöflu 3-B
 

Starfsheiti
Menntunar-
kröfur

Lfl.
Háskólamenntaður starfsmaður B III 111
Háskólamenntaður starfsmaður A II 113
Háskólamenntaður sérkennari B III 113
Háskólamenntaður sérkennari A II 115
Háskólamenntaður deildarstjóri B / verkefnastjóri B / sérgreinastjóri B  III 118
Háskólamenntaður deildarstjóri A / verkefnastjóri A / sérgreinastjóri A II 120
Háskólamenntaður sérkennslustjóri B III 120
Háskólamenntaður sérkennslustjóri A II 122
 
 

Kröfur um menntun / réttindi  
Leyfisbréf leikskólakennara , sbr. lög nr. 87/2008, II. kafli, 3. grein I
BEd, BA í uppeldisgreinum, öðrum en leikskólakennarafræðum eða leyfisbréf til kennslu í grunn- eða framhaldsskóla. Bed í leikskóla- eða grunnskólakennarafræðum frá 2012 eða síðar og hafa ekki leyfisbréf til kennslu á leikskólastigi II
BA, BS í öðrum greinum III
Dipl. (120 ECTS eininga) nám í leikskólakennarafræðum frá viðurkenndum háskóla / Eldra Dipl. (90 ECTS eininga) nám í leikskólakennarafræðum frá viðurkenndum háskóla IV
 

 

 

 

Starfslýsingar

Starfslýsingar samkvæmt kjarasamningi FL og Sambands íslenskra sveitarfélaga

Næsti yfirmaður: Deildarstjóri

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Meginverkefni: Uppeldi og menntun: Tekur þátt í uppeldi og menntun barnanna eftir því skipulagi sem yfirmaður ákveður.

Stjórnun og skipulagning: Vinnur samkvæmt því skipulagi sem deildarstjóri og leikskólastjóri ákveða.

Foreldrasamvinna: Vinnur í samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna undir stjórn deildarstjóra. Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.

Annað: Situr starfsmannafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar starfsemi leikskólans. Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barnanna sem yfirmaður felur honum.

Næsti yfirmaður: Deildarstjóri

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Meginverkefni
Uppeldi og menntun: Vinnur að uppeldi og menntun barnanna. Fylgist vel með velferð þeirra og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar.

Stjórnun og skipulagning:

 • Tekur þátt í gerð skólanámskrár, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra.
 • Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn deildarstjóra.

Foreldrasamvinna:

 • Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna.
 • Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.

Annað:

 • Tekur þátt í samstarfi við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum í samráði við deildarstjóra.
 • Situr starfsmannafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar starfsemi leikskólans.
 • Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barnanna sem yfirmaður felur honum.

Næsti yfirmaður: Deildarstjóri

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, lögum um málefni fatlaðra, öðrum lögum sem við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Megin verkefni
Stjórnun og skipulagning:

 • Skipuleggur sérkennslu á viðkomandi deild í samvinnu við deildarstjóra og sérkennslustjóra og leiðbeinir starfsfólki deildarinnar þannig að starfsfólkið taki þátt í kennslu barna sem þurfa sérkennslu.
 • Gerir skriflegar einstaklingsnámskrár fyrir hvert barn sem nýtur sérkennslu á deildinni í samráði við deildarstjóra og sérkennslustjóra.
 • Sér um að einstaklingsnámskrám sé framfylgt og þær endurmetnar í samráði við deildarstjóra og sérkennslustjóra.

Uppeldi og menntun:

 • Veitir börnum sem þurfa á sérkennslu að halda sérstaka aðstoð og kennslu.
 • Gætir þess að barn sem nýtur sérkennslu einangrist ekki heldur sé hluti af hópnum og eigi hlutdeild í leikskólastarfinu.

Foreldrasamvinna:

 • Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barna sem njóta sérkennslu á deildinni og situr fundi og viðtöl með þeim.
 • Situr foreldrafundi sem haldnir eru á vegum leikskólans.

Annað:

 • Ber að hafa náið samstarf við sérkennslustjóra og sérkennsluráðgjafa vegna barna sem njóta sérkennslu á deildinni.
 • Situr fundi þar sem fjallað er um málefni barna sem þurfa sérfræðiaðstoð eða sérkennslu á deildinni samkvæmt boðun yfirmanns eða hlutaðeigandi aðila.
 • Situr starfsmannafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varða starfsemi leikskólans.
 • Sinnir þeim verkefnum er varða sérkennslu sem yfirmaður felur honum.

Næsti yfirmaður: Leikskólastjóri.

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Megin verkefni
Stjórnun og skipulagning:

 • Tekur þátt í gerð skólanámskrár, ársáætlunar, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra.
 • Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni
 • Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á að miðla upplýsingum innan deildarinnar, milli deilda leikskólans og milli leikskólastjóra og deildarinnar.
 • Ber ábyrgð á og stýrir deildarfundum og skipuleggur undirbúningstíma starfsfólks deildarinnar.
 • Hefur umsjón með móttöku, þjálfun og leiðsögn nýrra starfsmanna deildarinnar.
 • Fylgist með að deildin sé búin nauðsynlegum uppeldis- og kennslugögnum í samvinnu við leikskólastjóra.

Uppeldi og menntun:

 • Ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og ársáætlun leikskólans á deildinni.
 • Tryggir að sérhvert barn á deildinni fái kennslu, leiðsögn, umönnun og/eða sérkennslu eftir þörfum.
 • Ber ábyrgð á að meðferðaráætlunum sérfræðinga vegna einstakra barna sé framfylgt.

Foreldrasamvinna:

 • Skipuleggur samvinnu við foreldra/forráðamenn barnanna á deildinni s.s. aðlögun, dagleg samskipti og foreldraviðtöl.
 • Ber ábyrgð á að foreldrar/forráðamenn fái upplýsingar um þroska og líðan barnsins og þá starfsemi er fram fer á deildinni og ekki varðar trúnað gagnvart öðrum börnum og foreldrum/forráðamönnum þeirra.
 • Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.
 • Ber ábyrgð á að leitað sé samþykkis foreldra/forráðamanna barns, áður en leitað er aðstoðar annarra sérfræðinga.

Annað:

 • Skipuleggur samvinnu við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum í samráði við leikskólastjóra.
 • Situr starfsmannafundi, deildarstjórafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar starfsemi leikskólans.
 • Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barnanna og stjórnun deildarinnar sem yfirmaður felur honum.

Næsti yfirmaður: Leikskólastjóri eða yfirmaður stofnunar.

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Meginverkefni

 • Skipuleggur og stýrir viðkomandi verkefni í samráði við leikskólastjóra/yfirmann stofnunar.
 • Er tengiliður við þá aðila sem tengjast verkefninu innan leikskólans/stofnunar sem utan.
 • Sér um að gera áætlanir, mat og skýrslugerð sem tengist verkefninu.
 • Annast leiðbeiningu og ráðgjöf til þeirra sem í hlut eiga.

Annað:

 • Tekur þátt í samstarfi við aðrar stofnanir og aðila sem tengjast verkefninu í samráði við leikskólastjóra/yfirmann stofnunar.
 • Situr starfsmannafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar viðkomandi verkefni.
 • Staða verkefnastjóra er alltaf tímabundin.
 • Staða verkefnastjóra getur verið allt frá því að vera starf með öðru starfi (lítið verkefni) upp í að vera fullt starf.

Næsti yfirmaður: Leikskólastjóri eða yfirmaður stofnunnar.

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitafélags.

Meginverkefni:

 • Skipuleggur og stýrir verkefnum sem tengjast markmiðum hvers leikskóla.
 • Er tengiliður við þá aðila sem tengjast verkefninu innan leikskólans/stofnunnar sem utan.
 • Sér um að gera áætlun, mat og skýrslugerð sem tengist verkefninu. Annast leiðbeiningu og ráðgjöf til þeirra sem í hlut eiga.

Annað:

 • Tekur þátt í samstarfi við aðrar stofnanir og aðila sem tengjast verkefninu í samráði.
 • við leikskólastjóra/yfirmenn stofnunar.
 • Situr starfsmannafundi og aðra fundi sem yfirmaður segir til um og varðar viðkomandi verkefni.

Næsti yfirmaður: Leikskólastjóri.

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, lögum um málefni fatlaðra, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Megin verkefni
Stjórnun og skipulagning:

 • Ber ábyrgð á og stjórnar skipulagningu, framkvæmd og endurmati sérkennslunnar í leikskólanum ásamt leikskólastjóra.
 • Er faglegur umsjónarmaður sérkennslu í leikskólum, annast frumgreiningu og ráðgjöf til annarra starfsmanna leikskóla
 • Ber ábyrgð á miðlun upplýsinga milli sérkennsluráðgjafa/sérkennslufulltrúa leikskóla og starfsmanna leikskólans.
 • Hefur umsjón með uppeldis- og námsgögnum leikskólans sem tengjast sérkennslu.

Uppeldi og menntun:

 • Ber ábyrgð á að börnum sem njóta sérkennslu í leikskólanum sé boðið upp á þroskavænleg verkefni.
 • Hefur yfirumsjón með gerð verkefna og ber ábyrgð á gerð einstaklingsnámskráa fyrir börn sem njóta sérkennslu.
 • Hefur yfirumsjón með að áherslum um kennslu annarra sérfræðinga sé framfylgt í leikskólanum og að skýrslur séu gerðar.

Foreldrasamvinna:

 • Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barna sem njóta sérkennslu í leikskólanum og situr fundi og viðtöl með þeim.
 • Veitir foreldrum/forráðamönnum barna sem njóta sérkennslu stuðning, fræðslu og ráðgjöf.
 • Situr foreldrafundi sem haldnir eru á vegum leikskólans.

Annað:

 • Ber að hafa náið samstarf við sérkennsluráðgjafa og aðra sérfræðinga sem tengjast leikskólanum vegna barna sem njóta sérkennslu.
 • Situr fundi þar sem fjallað er um málefni barna sem þurfa sérfræðiaðstoð eða sérkennslu í leikskólum samkvæmt boðun yfirmanns eða hlutaðeigandi aðila.
 • Situr starfsmannafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varða starfsemi leikskólans.
 • Sinnir þeim verkefnum er varða sérkennslu sem yfirmaður felur honum.

Nám og símenntun

Viðbótarlaunaflokkar vegna náms og símenntunar

Framhaldsnám   Grein 10.4.1
60 ECTS einingar 1 lfl. Hafi starfsmaður lokið formlegu 60 ECTS eininga prófi (diplóma) á háskólastigi, sem nýtist í starfi, hækkar hann um einn launaflokk.

Tvölfalt Bed/BA/BS               

Med/MS/MA                    

2 lfl.

Hafi leikskólakennari tvöfalt Bed/BA/BS próf eða Med/MS/MA próf, raðast hann tveimur launaflokkum hærra en ella. Viðbótarmenntun vegna diplóma og meistaraprófs er mest metin til þriggja launaflokka. Einingar eru aldrei tvítaldar.

Doktorspróf 3 lfl. Hafi leikskólakennari doktorspróf raðast hann þrem launaflokkum hærra en starfsmaður með meistarapróf.


„Launabreytingar vegna framhaldsnáms gilda frá næstu mánaðamótum þess mánaðar er starfsmaður skilar inn gögnum frá viðkomandi menntastofnun til vinnuveitenda er sýni að námi sé lokið.

Mat á framhaldsnámi félagsmanna FL sem hafa menntun í leikskólakennarafræðum og leyfisbréf til kennslu í leikskóla skal vera eins og hjá Félagi grunnskólakennara til 31. mars 2019.

Því gildir eftirfarandi: Ef 30 ECTS eininga sérhæft viðbótarnám á háskólastigi eða 60 ECTS eininga framhaldsnám í fagi á háskólastigi eða leyfisbréf sem framhaldsskólakennari eða grunnskólakennari hækkar röðun hans um einn launaflokk.“ 
 

Símenntun   Grein 10.2.2
Eftir 5 ár 2 lfl. Eftir 5 ára starf sem leikskólakennari bætast við 2 launaflokkar
Eftir 10 ár 2 lfl. Eftir 10 ára starf bætast við tveir launaflokkar til viðbótar
Eftir 15 ár 2 lfl. Eftir 15 ára starf bætast við tveir launaflokkar til viðbótar

Framhaldsnám   Grein 10.4.2
60 ECTS einingar 2 lfl.

Fyrir hverjar 60 ECTS einingar í námi sem nýtist í starfi hækkar röðun hans um tvo launaflokka.

Ath. að ekki er hægt að fá meira en sex launaflokka hækkun á grundvelli framhaldsmenntunar.

Meistarapróf 6 lfl.   

Hafi starfsmaður lokið meistaraprófi sem nýtist í starfi hækkar röðun hans um sex launaflokka.

Ath. að ekki er hægt að fá meira en sex launaflokka hækkun á grundvelli framhaldsmenntunar.

Símenntun   Grein 10.2.3
Eftir 5 ár 2 lfl. Eftir 5 ára starf sem leikskólaleiðbeinandi bætast við 2 launaflokkar
Eftir 9 ár 2 lfl. Eftir 9 ára starf sem leikskólaleiðbeinandi bætast við tveir launaflokkar til viðbótar
Eftir 15 ár 2 lfl. Eftir 15 ára starf sem leikskólaleiðbeinandi bætast við tveir launaflokkar til viðbótar

Einkareknir skólar

Kjarasamningar FL við einkarekna leikskóla

 

Samtök sjálfstæðra skóla (SSSK) Gildir 1. júní 2015 til 31. mars 2019
Samkomulag um breytingar á kjarasamningi vegna bókunar 1 Gildir til 30. júní 2019
   
Krílasel Gildir 19. ágúst 2019 til 30. september 2019
Sigalda Gildir 1. júní 2015 til 31. mars 2019
Waldorfsskólinn Sólstarfir Gildir 1. júní 2015 til 31. mars 2019
   

 

 

 
 

Tengt efni