is / en / dk

 

 

Launatöflur

LAUNATAFLA A-6
Leikskólakennarar
Gildir frá 1. júní 2018 til 31. mars 2019
Starfsheiti Menntunarkröfur Lfl. Laun
Aðstoðarleikskólakennari IV 226 380.010
Aðstoðarleikskólakennari með sérkennslu/ verkefnastjórn/sérgreinastjórn IV 227 389.766
Aðstoðarleikskólakennari með deildarstjórn IV 228 399.810
Háskólamenntaður starfsmaður með B.ed. próf í leikskólakennarafræðum II 228 399.810
Háskólamenntaður sérkennari / verkefnastjóri / sérgreinastjóri með B.ed í
leikskólakennarafræðum/aðstoðarleikskólakennari með sérkennslustjórn
II 229 410.160
Háskólamenntaður deildarstjóri með B.ed. próf í leikskólakennarafræðum II 230 420.822
Háskólamenntaður sérkennslustjóri / deildarstjóri
staðgengill leikskólastjóra með B.ed í leikskólakennarafræðum
II 231 431.800
    232 443.107
Leikskólakennari I 233 454.752
Leikskólasérkennari / Leikskólakennari, umsjón með þjálfun í grunnskóla /
Verkefnastjóri / Sérgreinastjóri / Leikskólakennari með umsjón heilsdagsskóla
(allt að 60 nemendur)
I 234 466.761
Deildarstjóri / Leikskólakennari með umsjón heilsdagsskóla (fleiri en 60 nemendur) I 235 479.109
Sérkennslustjóri / Deildarstjóri staðgengill leikskólastjóra I 236 491.834
    237 504.945 
    238 518.445
    239 532.351
    240 546.677
    241 561.433
    242 576.627
    243 592.281
    244 608.405
    245 625.010
    246 642.116
    247 659.733
    248 677.878
    249 696.568
    250 715.818

LAUNATAFLA B-4
Háskólamenntaðir starfsmenn
Gildir frá 1. júní 2018 til 31. mars 2019
Starfsheiti og menntunarkröfur Lfl. <34 ára frá 35 ára frá 40 ára
  103 323.800 331.851 340.146
  104 327.825 335.998 344.416
  105 331.910 340.206 348.750
  106 336.059 344.477 353.150
  107 340.270 348.815 357.616
  108 344.543 353.214 362.149
  109 348.879 357.680 366.748
  110 353.278 362.215 371.419
Háskólamenntaður starfsmaður B (III) 111 357.748 366.816 376.157
  112 362.282 371.487 380.969
Háskólamenntaður starfsmaður A (II) / sérkennari B (III)  113 366.886 376.228 385.852
  114 371.557 381.039 390.806
Háskólamenntaður sérkennari A (II) 115 376.297 385.923 396.181
  116

381.111

390.881 401.681
  117 385.996 396.263 407.264
Háskólamenntaður deildarstjóri B / verkefnastjóri B /
sérgreinastjóri B (III)
118 390.954 401.765 412.927
  119 396.343 407.346 418.679
Háskólamenntaður deildarstjóri A / verkefnastjóri A /
sérgreinastjóri A (II) / Sérkennslustjóri B (III)
120 401.844 413.012 424.516
  121 407.429 418.764 430.440
Háskólamenntaður sérkennslustjóri A (II) 122 413.098 424.603 436.453
  123 418.850 430.528 442.557
  124 424.688 436.542 448.752
  125 430.617 442.648 448.752
  126 430.617 442.648 455.041
  127 442.738 455.132 467.899
  128 448.935 461.515 474.475
  129 455.227 467.995 481.147
  130 461.608 474.570 487.922
  131 468.091 481.248 494.797
  132 474.669 488.021 501.775
  133 481.345 494.897 508.859
  134 488.121 501.878 516.049
  135 495.000 508.961 523.345
 
 

Leikskólakennarar:

Leikskólakennarar taka laun samkvæmt launatöflu A-5
 
Starfsheiti Menntunar-
kröfur
Lfl.
Aðstoðarleikskólakennari IV 226
Aðstoðarleikskólakennari með sérkennslu / verkefnastjórn /sérgreinastjórn IV 227
Aðstoðarleikskólakennari með deildarstjórn IV 228
Háskólamenntaður starfsmaður með B.ed. próf í leikskólakennarafræðum II 228
Aðstoðarleikskólakennari með sérkennslustjórn IV 229
Háskólamenntaður sérkennari með B.ed í leikskólakennarafræðum II 229
Háskólamenntaður verkefnastjóri með B.ed í leikskólakennarafræðum II 229
Háskólamenntaður sérgreinastjóri með B.ed í leikskólakennarafræðum II 229
Háskólamenntaður deildarstjóri með B.ed. próf í leikskólakennarafræðum II 230
Háskólamenntaður sérkennslustjóri með B.ed í leikskólakennarafræðum II 231
Háskólamenntaður deildarstjóri staðgengill leikskólastjóra með B.ed í
leikskólakennarafræðum
II 231
Leikskólakennari I 233
Leikskólasérkennari / Leikskólakennari, umsjón með þjálfun í grunnskóla /
Verkefnastjóri / Sérgreinastjóri / Leikskólakennari með umsjón heilsdagsskóla
(allt að 60 nemendur)
I 234
Deildarstjóri / Leikskólakennari með umsjón heilsdagsskóla (fleiri en 60 nemendur) I 235
Sérkennslustjóri /Deildarstjóri staðgengill leikskólastjóra I 236

Aðrir háskólamenntaðir starfsmenn leikskóla

Leiðbeinendur í leikskóla taka laun samkvæmt launatöflu 3-B
 

Starfsheiti
Menntunar-
kröfur

Lfl.
Háskólamenntaður starfsmaður B III 111
Háskólamenntaður starfsmaður A II 113
Háskólamenntaður sérkennari B III 113
Háskólamenntaður sérkennari A II 115
Háskólamenntaður deildarstjóri B / verkefnastjóri B / sérgreinastjóri B  III 118
Háskólamenntaður deildarstjóri A / verkefnastjóri A / sérgreinastjóri A II 120
Háskólamenntaður sérkennslustjóri B III 120
Háskólamenntaður sérkennslustjóri A II 122
 
 

Kröfur um menntun / réttindi  
Leyfisbréf leikskólakennara , sbr. lög nr. 87/2008, II. kafli, 3. grein I
BEd, BA í uppeldisgreinum, öðrum en leikskólakennarafræðum eða leyfisbréf til kennslu í grunn- eða framhaldsskóla. Bed í leikskóla- eða grunnskólakennarafræðum frá 2012 eða síðar og hafa ekki leyfisbréf til kennslu á leikskólastigi II
BA, BS í öðrum greinum III
Dipl. (120 ECTS eininga) nám í leikskólakennarafræðum frá viðurkenndum háskóla / Eldra Dipl. (90 ECTS eininga) nám í leikskólakennarafræðum frá viðurkenndum háskóla IV
 

 

 

 

Starfslýsingar

Starfslýsingar samkvæmt kjarasamningi FL og Sambands íslenskra sveitarfélaga

Næsti yfirmaður: Deildarstjóri

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Meginverkefni: Uppeldi og menntun: Tekur þátt í uppeldi og menntun barnanna eftir því skipulagi sem yfirmaður ákveður.

Stjórnun og skipulagning: Vinnur samkvæmt því skipulagi sem deildarstjóri og leikskólastjóri ákveða.

Foreldrasamvinna: Vinnur í samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna undir stjórn deildarstjóra. Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.

Annað: Situr starfsmannafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar starfsemi leikskólans. Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barnanna sem yfirmaður felur honum.

Næsti yfirmaður: Deildarstjóri

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Meginverkefni
Uppeldi og menntun: Vinnur að uppeldi og menntun barnanna. Fylgist vel með velferð þeirra og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar.

Stjórnun og skipulagning:

 • Tekur þátt í gerð skólanámskrár, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra.
 • Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn deildarstjóra.

Foreldrasamvinna:

 • Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna.
 • Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.

Annað:

 • Tekur þátt í samstarfi við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum í samráði við deildarstjóra.
 • Situr starfsmannafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar starfsemi leikskólans.
 • Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barnanna sem yfirmaður felur honum.

Næsti yfirmaður: Deildarstjóri

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, lögum um málefni fatlaðra, öðrum lögum sem við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Megin verkefni
Stjórnun og skipulagning:

 • Skipuleggur sérkennslu á viðkomandi deild í samvinnu við deildarstjóra og sérkennslustjóra og leiðbeinir starfsfólki deildarinnar þannig að starfsfólkið taki þátt í kennslu barna sem þurfa sérkennslu.
 • Gerir skriflegar einstaklingsnámskrár fyrir hvert barn sem nýtur sérkennslu á deildinni í samráði við deildarstjóra og sérkennslustjóra.
 • Sér um að einstaklingsnámskrám sé framfylgt og þær endurmetnar í samráði við deildarstjóra og sérkennslustjóra.

Uppeldi og menntun:

 • Veitir börnum sem þurfa á sérkennslu að halda sérstaka aðstoð og kennslu.
 • Gætir þess að barn sem nýtur sérkennslu einangrist ekki heldur sé hluti af hópnum og eigi hlutdeild í leikskólastarfinu.

Foreldrasamvinna:

 • Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barna sem njóta sérkennslu á deildinni og situr fundi og viðtöl með þeim.
 • Situr foreldrafundi sem haldnir eru á vegum leikskólans.

Annað:

 • Ber að hafa náið samstarf við sérkennslustjóra og sérkennsluráðgjafa vegna barna sem njóta sérkennslu á deildinni.
 • Situr fundi þar sem fjallað er um málefni barna sem þurfa sérfræðiaðstoð eða sérkennslu á deildinni samkvæmt boðun yfirmanns eða hlutaðeigandi aðila.
 • Situr starfsmannafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varða starfsemi leikskólans.
 • Sinnir þeim verkefnum er varða sérkennslu sem yfirmaður felur honum.

Næsti yfirmaður: Leikskólastjóri.

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Megin verkefni
Stjórnun og skipulagning:

 • Tekur þátt í gerð skólanámskrár, ársáætlunar, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra.
 • Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni
 • Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á að miðla upplýsingum innan deildarinnar, milli deilda leikskólans og milli leikskólastjóra og deildarinnar.
 • Ber ábyrgð á og stýrir deildarfundum og skipuleggur undirbúningstíma starfsfólks deildarinnar.
 • Hefur umsjón með móttöku, þjálfun og leiðsögn nýrra starfsmanna deildarinnar.
 • Fylgist með að deildin sé búin nauðsynlegum uppeldis- og kennslugögnum í samvinnu við leikskólastjóra.

Uppeldi og menntun:

 • Ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og ársáætlun leikskólans á deildinni.
 • Tryggir að sérhvert barn á deildinni fái kennslu, leiðsögn, umönnun og/eða sérkennslu eftir þörfum.
 • Ber ábyrgð á að meðferðaráætlunum sérfræðinga vegna einstakra barna sé framfylgt.

Foreldrasamvinna:

 • Skipuleggur samvinnu við foreldra/forráðamenn barnanna á deildinni s.s. aðlögun, dagleg samskipti og foreldraviðtöl.
 • Ber ábyrgð á að foreldrar/forráðamenn fái upplýsingar um þroska og líðan barnsins og þá starfsemi er fram fer á deildinni og ekki varðar trúnað gagnvart öðrum börnum og foreldrum/forráðamönnum þeirra.
 • Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.
 • Ber ábyrgð á að leitað sé samþykkis foreldra/forráðamanna barns, áður en leitað er aðstoðar annarra sérfræðinga.

Annað:

 • Skipuleggur samvinnu við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum í samráði við leikskólastjóra.
 • Situr starfsmannafundi, deildarstjórafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar starfsemi leikskólans.
 • Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barnanna og stjórnun deildarinnar sem yfirmaður felur honum.

Næsti yfirmaður: Leikskólastjóri eða yfirmaður stofnunar.

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Meginverkefni

 • Skipuleggur og stýrir viðkomandi verkefni í samráði við leikskólastjóra/yfirmann stofnunar.
 • Er tengiliður við þá aðila sem tengjast verkefninu innan leikskólans/stofnunar sem utan.
 • Sér um að gera áætlanir, mat og skýrslugerð sem tengist verkefninu.
 • Annast leiðbeiningu og ráðgjöf til þeirra sem í hlut eiga.

Annað:

 • Tekur þátt í samstarfi við aðrar stofnanir og aðila sem tengjast verkefninu í samráði við leikskólastjóra/yfirmann stofnunar.
 • Situr starfsmannafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar viðkomandi verkefni.
 • Staða verkefnastjóra er alltaf tímabundin.
 • Staða verkefnastjóra getur verið allt frá því að vera starf með öðru starfi (lítið verkefni) upp í að vera fullt starf.

Næsti yfirmaður: Leikskólastjóri eða yfirmaður stofnunnar.

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitafélags.

Meginverkefni:

 • Skipuleggur og stýrir verkefnum sem tengjast markmiðum hvers leikskóla.
 • Er tengiliður við þá aðila sem tengjast verkefninu innan leikskólans/stofnunnar sem utan.
 • Sér um að gera áætlun, mat og skýrslugerð sem tengist verkefninu. Annast leiðbeiningu og ráðgjöf til þeirra sem í hlut eiga.

Annað:

 • Tekur þátt í samstarfi við aðrar stofnanir og aðila sem tengjast verkefninu í samráði.
 • við leikskólastjóra/yfirmenn stofnunar.
 • Situr starfsmannafundi og aðra fundi sem yfirmaður segir til um og varðar viðkomandi verkefni.

Næsti yfirmaður: Leikskólastjóri.

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, lögum um málefni fatlaðra, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Megin verkefni
Stjórnun og skipulagning:

 • Ber ábyrgð á og stjórnar skipulagningu, framkvæmd og endurmati sérkennslunnar í leikskólanum ásamt leikskólastjóra.
 • Er faglegur umsjónarmaður sérkennslu í leikskólum, annast frumgreiningu og ráðgjöf til annarra starfsmanna leikskóla
 • Ber ábyrgð á miðlun upplýsinga milli sérkennsluráðgjafa/sérkennslufulltrúa leikskóla og starfsmanna leikskólans.
 • Hefur umsjón með uppeldis- og námsgögnum leikskólans sem tengjast sérkennslu.

Uppeldi og menntun:

 • Ber ábyrgð á að börnum sem njóta sérkennslu í leikskólanum sé boðið upp á þroskavænleg verkefni.
 • Hefur yfirumsjón með gerð verkefna og ber ábyrgð á gerð einstaklingsnámskráa fyrir börn sem njóta sérkennslu.
 • Hefur yfirumsjón með að áherslum um kennslu annarra sérfræðinga sé framfylgt í leikskólanum og að skýrslur séu gerðar.

Foreldrasamvinna:

 • Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barna sem njóta sérkennslu í leikskólanum og situr fundi og viðtöl með þeim.
 • Veitir foreldrum/forráðamönnum barna sem njóta sérkennslu stuðning, fræðslu og ráðgjöf.
 • Situr foreldrafundi sem haldnir eru á vegum leikskólans.

Annað:

 • Ber að hafa náið samstarf við sérkennsluráðgjafa og aðra sérfræðinga sem tengjast leikskólanum vegna barna sem njóta sérkennslu.
 • Situr fundi þar sem fjallað er um málefni barna sem þurfa sérfræðiaðstoð eða sérkennslu í leikskólum samkvæmt boðun yfirmanns eða hlutaðeigandi aðila.
 • Situr starfsmannafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varða starfsemi leikskólans.
 • Sinnir þeim verkefnum er varða sérkennslu sem yfirmaður felur honum.

Nám og símenntun

Viðbótarlaunaflokkar vegna náms og símenntunar

Framhaldsnám   Grein 10.4.1
60 ECTS einingar 1 lfl. Hafi starfsmaður lokið formlegu 60 ECTS eininga prófi (diplóma) á háskólastigi, sem nýtist í starfi, hækkar hann um einn launaflokk.

Tvölfalt Bed/BA/BS               

Med/MS/MA                    

2 lfl.

Hafi leikskólakennari tvöfalt Bed/BA/BS próf eða Med/MS/MA próf, raðast hann tveimur launaflokkum hærra en ella. Viðbótarmenntun vegna diplóma og meistaraprófs er mest metin til þriggja launaflokka. Einingar eru aldrei tvítaldar.

Doktorspróf 3 lfl. Hafi leikskólakennari doktorspróf raðast hann þrem launaflokkum hærra en starfsmaður með meistarapróf.


„Launabreytingar vegna framhaldsnáms gilda frá næstu mánaðamótum þess mánaðar er starfsmaður skilar inn gögnum frá viðkomandi menntastofnun til vinnuveitenda er sýni að námi sé lokið.

Mat á framhaldsnámi félagsmanna FL sem hafa menntun í leikskólakennarafræðum og leyfisbréf til kennslu í leikskóla skal vera eins og hjá Félagi grunnskólakennara til 31. mars 2019.

Því gildir eftirfarandi: Ef 30 ECTS eininga sérhæft viðbótarnám á háskólastigi eða 60 ECTS eininga framhaldsnám í fagi á háskólastigi eða leyfisbréf sem framhaldsskólakennari eða grunnskólakennari hækkar röðun hans um einn launaflokk.“ 
 

Símenntun   Grein 10.2.2
Eftir 5 ár 2 lfl. Eftir 5 ára starf sem leikskólakennari bætast við 2 launaflokkar
Eftir 10 ár 2 lfl. Eftir 10 ára starf bætast við tveir launaflokkar til viðbótar
Eftir 15 ár 2 lfl. Eftir 15 ára starf bætast við tveir launaflokkar til viðbótar

Framhaldsnám   Grein 10.4.2
60 ECTS einingar 2 lfl.

Fyrir hverjar 60 ECTS einingar í námi sem nýtist í starfi hækkar röðun hans um tvo launaflokka.

Ath. að ekki er hægt að fá meira en sex launaflokka hækkun á grundvelli framhaldsmenntunar.

Meistarapróf 6 lfl.   

Hafi starfsmaður lokið meistaraprófi sem nýtist í starfi hækkar röðun hans um sex launaflokka.

Ath. að ekki er hægt að fá meira en sex launaflokka hækkun á grundvelli framhaldsmenntunar.

Símenntun   Grein 10.2.3
Eftir 5 ár 2 lfl. Eftir 5 ára starf sem leikskólaleiðbeinandi bætast við 2 launaflokkar
Eftir 9 ár 2 lfl. Eftir 9 ára starf sem leikskólaleiðbeinandi bætast við tveir launaflokkar til viðbótar
Eftir 15 ár 2 lfl. Eftir 15 ára starf sem leikskólaleiðbeinandi bætast við tveir launaflokkar til viðbótar

Einkareknir skólar

Kjarasamningar FL við einkarekna leikskóla

 

Samtök sjálfstæðra skóla (SSSK) Gildir 1. júní 2015 til 31. mars 2019
Waldorfsskólinn Sólstarfir Gildir 1. júní 2015 til 31. mars 2019
Sigalda Gildir 1. júní 2015 til 31. mars 2019
 

Tengt efni