is / en / dk

 

Námstefna Skólastjórafélags Íslands var haldin föstudaginn 10. október kl. 10:00-17:00 á Hótel Selfossi og í Sunnulækjarskóla. Heiti og meginþema námstefnunnar var Starfsþróun skólastjórnenda og kennara.

Á námstefnunni verður fjallað um starfsþróun skólastjórnenda og kennara og áhrif starfsþróunar á árangur nemenda. Kay Livingston, professor of Educational Research, Policy and Practice in the School of Education, University of Glasgow verður meginfyrirlesari námsstefnunnar. Hún mun fjalla um starfsþróun skólastjórnenda, hvað þeir þurfa að huga að í eigin starfsþróun til að stuðla að faglegri starfsþróun kennara. Þá mun Guðlaug Sturlaugsdóttir, skólastjóri fjalla um áhrif skólastjóra á námsárangur nemenda.

Haldnar verða málstofur þar sem skólastjórnendur sem hafa lokið rannsóknum á meistarastigi munu kynna verkefni sín. Í lok dags verður boðið upp á Menntabúðir þar sem skólastjórnendur skiptast á hagnýtum hugmyndum og leiðum sem þeir hafa nýtt í starfsþróun.
 


 

Kl. 10:00-11:00 Starfsþróun skólastjórnenda og kennara. Kay Livingston, professor of Educational Research, Policy and Practice in the School of Education, University of Glasgow.
Kl. 11:00-11:45 Umræður á borðum og fyrirspurnir til fyrirlesara.  
Kl. 11.45-12:00 Kaffi.  
Kl. 11:45-12:45 Áhrif skólastjóra á námsárangur nemenda. Guðlaug Sturlaugsdóttir, skólastjóri Grunnskóla Seltjarnarnes.
Kl. 12:45-13:45 Matur.  
Kl. 14:00-14:40 Fyrri málstofur. Málstofur fara fram í Sunnulækjarskóla og verður hver flutt tvisvar sinnum.
Kl. 14:50-15:30 Seinni málstofur.  
Kl. 15:30-15:45 Kaffi.  
Kl. 15:45-17:00 Menntabúðir.

Skólastjórnendur skiptast á hagnýtum hugmyndum og leiðum sem þeir hafa nýtt í starfsþróun.

Hægt er að:

  • að segja frá vel heppnuðum leiðum/aðferðum í starfsþróun (t.d. leshringir, handleiðsla, jafningjastuðningur, innanhúsþing, kaffihúsafundir, skólaheimsóknir),
  • spyrja spurningar eða velta upp vandamáli,
  • sýna eyðublöð, vefsíðu/app/myndband og útskýra hvernig slíkt nýtist í starfsþróun,
  • deila öllu því sem skólastjórnendum gæti þótt gagnlegt og fróðlegt varðandi skipulag og framkvæmd starfsþróunar.
     

Lýsing á málstofum

Að bera sig eftir björginni, stuðningur við nýja skólastjóra í starfi.
Ingibjörg Magnúsdóttir, Hraunvallaskóla.
Kynntar verða niðurstöður úr eigindlegri rannsókn sem unnin var 2013. Í henni var skoðað hvaða stuðning nýir skólastjórar fá frá sveitarfélaginu þegar þeir hefja störf. Skoðaður var bæði formlegur og óformlegur stuðningur sem skólastjórar fengu. Rætt var við skólastjóra, starfsmenn á fræðsluskrifstofu og fleiri einstaklinga sem komu að stuðningi með einhverjum hætti. Áhersla var lögð á að ræða við skólastjóra sem höfðu hlotið handleiðslu fyrsta árið sitt í starfi.

Stuðningur stjórnenda á vettvangi við kennarateymi.
Bryndís Björnsdóttir, deildarstjóri/staðgengill Naustaskóla.

„Það græða allir“. Viðhorf starfsmanna tveggja skóla til samreksturs leik- og grunnskóla.
Hilmar Björgvinsson, aðstoðarskólastjóri Lindaskóla.
Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að fá fram viðhorf skólastjórnenda og starfsmanna skóla til samreksturs leik- og grunnskóla m.a. í ljósi stofnanamenningar. Leitað var eftir mati þeirra á því hver er helsti ávinningur rekstrarformsins og hverjar eru helstu hindranirnar, hvernig samstarfi er háttað og hvernig stuðlað er að samfellu í námi nemenda. Rannsóknargagna var aflað í tveimur samreknum leik- og grunnskólum vorið 2013. Á málstofunni verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar.

Reynsla skólastjóra af vinnustaðakönnunum Reykjavíkurborgar og tengsl við þjónandi forystu.
Þóranna Rósa Ólafsdóttir, skólastjóri Varmárskóla.
Á Íslandi er krafa um framsækið skólastarf og samkvæmt íslenskum lögum ber skólastjórnendum grunnskóla að vinna að innra mati skólastarfs á markvissan og kerfisbundinn hátt. Einn þáttur í þessu mati eru vinnustaðakannanir á vegum sveitastjórna sem lagðar eru fyrir starfsfólk grunnskóla árlega. Viðfangsefni rannsóknar minnar var að skoða reynslu skólastjóra af vinnustaðakönnun Reykjavíkurborgar og hvort þeir telji niðurstöður hennar nýtast til umbóta í skólastarfi. Rætt var við átta skólastjóra sem starfa hjá Reykjavíkurborg sem höfðu nokkra reynslu af vinnustaðakönnunum, fjóra karlmenn og fjórar konur sem og einn mannauðsráðgjafa af Skóla- og frístundasviði. Rannsóknin var eigindleg með fyrirbærafræðilegri nálgun og var gögnum safnað með hálfopnum viðtölum. Við frekari greiningu ganga var stuðst við hugmyndafræði Þjónandi forystu og skoðað hvort greina mætti hana í niðurstöðum rannsóknar og hvort hún endurspeglist í vinnustaðakönnunum. Fjallað verður um helstu niðurstöður og farið yfir vangaveltur tengdar þeim.

Starfsþróun í grunnskólum - Von er ekki aðferð.
Gunnar Gíslason, fræðslustjóri Akureyrar.
Fjallað verður um það hvað einkennir árangursríka starfsþróun samkvæmt nýlegum rannsóknum og kenningum fræðimanna. Hvað þarf til að skipuleggja og viðhalda árangri starfsþróunar. Nám alla ævi er oft nefnt í þessu sambandi. En hvers konar nám og við hvaða aðstæður? Farið verður yfir hugmyndir nokkurra fræðimanna og þær settar í samhengi við niðurstöður rannsóknar sem undirritaður hefur unnið að á þessu sviði undanfarin 2 ár.

Starfsþróun kennara í ljósi þjónandi forystu.
Þóra Hjörleifsdóttir, deildarstjóri Síðuskóla.
Starfsþróun er hluti af starfi kennara. Starfsþróun felur í sér að starfsmenn fái tækifæri til þróa áfram færni sína, þekkingu og viðhorf og geti þannig nýtt hæfileika sína og dafnað í starfi. Starfsþróun getur verið ávinningur náms eða árangurs í starfi þar sem oftar en ekki horft er til uppbyggingar á framtíðarfærni. Skólastjóri er ábyrgur fyrir framkvæmd og úrvinnslu starfsþróunaráætlana.

Þjónandi forysta er hugmyndafræði sem gengur út á að leiðtoginn sé þjónn samstarfsfólks síns, sé hvetjandi, styðjandi og efli það til að verða sjálft þjónandi leiðtogar. Hinn þjónandi leiðtogi spyr spurninga á við: ,,Hvers þarfnast fólk? Hvernig get ég og stofnun mín komið til móts við þarfir þess?" Þannig leitast hann ætíð við að greina og mæta þörfum annarra til að stofnunin eða fyrirtækið nái sem bestum árangri.

Umræðustofa #Stafræn starfsþróun.
Ingileif Ástvaldsdóttir, skólastjóri Þelamerkurskóla.
Í þessari umræðustofu velti ég fyrir mér spurningunni hvort stafræn starfsþróun henti hverjum sem er eða hvort hún sé bara eitthvað fyrir nörda? Til að svara spurningunni segi ég frá eigin reynslu í því að nýta netið og samskiptamiðla í eigin starfsþróun og ber hana saman við bókina Digital Leadership eftir Eric Sheninger.

Umræðustofa um Talís.
Í þessari umræðustofu ræða þátttakendur um helstu niðurstöður Talís rannsóknarinnar og velta fyrir sér hvort og hvernig beri/sé hægt að bregðast við þeim.
 

Árshátíð Skólastjórafélags Íslands var haldin föstudagskvöldið 10. október á Hótel Selfossi og hófst hún kl. 20:00.
 

Aukaaðalfundur SÍ stendur frá 9:30-13:00 og hefst hann á því að Ragnar F. Ólafsson, sérfræðingur hjá Námsmatsstofnun, ræðir um hvernig niðurstöður Talís ættu að geta nýst í starfsþróun skólastjóra og kennara. Að loknu erindi hans verður gengið til dagskrár aukaðalfundar þar sem meginefni fundarins verður að gera breytingar á lögum Skólastjórafélags Íslands til samræmis við ný lög Kennarasambands Íslands í sem samþykkt voru í apríl 2014.

 

Kl. 09:30-10:30 Hvernig geta niðurstöður Talís nýst í starfsþróun skólastjóra og kennara? Ragnar F. Ólafsson, sérfræðingur hjá Námsmatsstofnun.
Kl. 10:30-10:45 Kaffi.  
Kl. 10:45-13:00 Aukaaðalfundur SÍ. Skýrsla stjórnar 2013-2014.
    Kynning á ársreikningum.
    Lagabreytingar.
Tillögur að lagabreytingum voru sendar út til félagsmanna í byrjun september. Til þess að lagabreytingar nái fram að ganga verða þær að hljóta samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða. Breytingar á lögum koma fyrst til framkvæmda þegar stjórn KÍ hefur staðfest þær. Þar sem um er að ræða aukaaðalfund er rétt að ítreka að samkvæmt 19. gr. laga félagsins þurfa tillögur að lagabreytingum að hafa borist stjórn 8 vikum fyrir aðalfund.
    Önnur mál.
     

 

 

Tengt efni