is / en / dk

Tónskóli Neskaupstaðar óskar eftir að ráða trommukennara í 50% starf skólaárið 2019 - 2020. Tónskóli Neskaupstaðar er rekinn af sveitarfélaginu Fjarðabyggð, við skólann starfa 6 kennarar og er nemendafjöldi á vorönn 110 nemendur. Skólinn er vel búinn hljóðfærum, tækjum og tólum og er í sér húsnæði á neðstu hæð í grunnskólanum í bænum, Nesskóla og er mikið og gott samstarf á milli skólanna. Kennsluaðstaða og bókakostur er eins og best verður á kosið og hefur hver kennari sér kennslustofu til umráða. Kennt er á flest algengustu hljóðfæri,við skólann er starfandi Blásarasveit sem bæði er skipuð núverandi og fyrrverand nemendum skólans og einnig eru innan skólans starfandi samspilshópar og hljómsveitir. Við leitum að áhugasömum kennara m...
Tónlistarskólinn á Egilsstöðum og Tónlistarskólinn í Fellabæ óska eftir tónlistarkennara í fullt starf frá 1. ágúst 2019. Ráðning er til eins árs. Starfið felst í kennslu á strengjahljóðfæri (fiðlu, víólu og selló) auk annarrar kennslu í samræmi við hæfni og áhuga umsækjanda. Starf tónlistarskólanna á Fljótsdalshéraði er blómlegt, í góðum tengslum við grunnskólana og meirihluti kennslunnar fer fram á skólatíma grunnskólanemenda. Hæfniskröfur: tónlistarkennaramenntun eða haldgóð tónlistarmenntun sem nýtist í starfi Laun: samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FÍH/FT Umsóknarfrestur: 15. júní 2019 Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. Umsóknir berist á netfangið eða . ...
Skólanefnd Tónlistarskóla Eyjafjarðar auglýsir lausa til umsóknar stöðu skólastjóra Tónlistarskóla Eyjafjarðar frá og með 1. ágúst 2019. Skólastjóri starfar náið með skólastjórum Þelamerkurskóla, Hrafnagilsskóla og Grenivíkurskóla.   Hæfnikröfur: Háskólamenntun á sviði á tónlistar. Menntun og reynsla á sviði stjórnunar er æskileg. Reynsla af tónlistarkennslu og tónlistarflutningi. Áhugi á skólaþróun. Hugmyndaauðgi og framsýni. Góð hæfni í mannlegum samskiptum.   Tónlistarskóli Eyjafjarðar var stofnaður 1988. Þau sveitarfélög sem standa að skólanum eru Hörgársveit, Eyjafjarðarsveit og Grýtubakkahreppur. Starf skólans er samtvinnað grunnskólastarfi sveitarfélaganna þriggja. Skólinn he...
Seyðisfjarðarskóli, samrekinn leik- grunn- og listaskóli, auglýsir starf aðstoðarskólastjóra í listadeild laust til umsóknar. Ráðning verður frá og með 1. ágúst 2019. Við leitum að fjölhæfum og metnaðarfullum stjórnanda listadeildar Seyðisfjarðarskóla. Listadeild Seyðisfjarðarskóla rekur Tónlistarskóla Seyðisfjarðar, sem er opinn öllum íbúum kaupstaðarins, en listadeild kemur einnig mikið að listgreinakennslu í grunn- og leikskóladeild auk þess sem þar fara fram námskeið utan skóla. Umsóknarfrestur til og með 31. mars 2019.  Starfssvið Fagleg forysta á sviði listgreinakennslu í nánu samstarfi við skólastjóra og aðra stjórnendur skólans, með áherslu á tónlist en jafnframt aðkomu myndlistar- og sviðslistakennslu í skólast...
Tónlistarskólinn á Egilsstöðum auglýsir eftir aðstoðarskólastjóra í 20% starf frá 1. ágúst, 2019. Helstu verkefni eru aðstoð við skólastjóra, að þjóna sem staðgengill skólastjóra í fjarveru hans og að stjórna tónlistartengdum verkefnum. Hæfniskröfur Háskólamenntun á sviði tónlistar, tónlistarkennaramenntun æskileg Farsæl reynsla af kennslu við tónlistarskóla Farsæl reynsla af stjórnun tónlistartengdra verkefna Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum Mjög góð skipulagshæfni Laun: samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FÍH/FT Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. Frekari upplýsingar veitir Sóley Þrastardóttir, skólastjóri, 470-0645 eða . Umsóknir ásam...
Joaquín de la Cuesta, frá Spáni, óskar eftir starfi í tónlistarskóla hér á landi.  Joaquín hefur sent eftirfarandi bréf þar sem hann kynnir sig. Það hljóðar svo:  Ég er Joaquín de la Cuesta frá Spáni. Eg er tónlistarskólakennari (kontrabassa og rafbassa – as specialities) and other instruments (guitar, piano, blockflute, tónfræði, popp & classic bands, nemendur og adults choirs...), orchestra & choir conductor, organist and music schools management specialist. I have classical and pop music diplomes. Some years ago, I was teaching music in Iceland (for two years, 2006-8), concretly í Tónlistarskola Egilsstaða og Kontrabassa í Sinfóníuhljómsveit Norðurlands.I also did 3 Icelandic foreigners levels.  Really it was the best ...
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða píanókennara / meðleikara í um 75% starf á Selfossi og Stokkseyri frá 20. ágúst 2018. Umsækjandi þarf að: hafa lokið píanókennaraprófi/lokaprófi (Tónlistarkennari III samkv. kjarasam. FT/FÍH). hafa reynslu og færni í píanómeðleik. vera samviskusamur, skapandi og skipulagður. eiga gott með mannleg samskipti. Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. Umsóknarfrestur er til 28. júlí 2018. Umsóknir berist í tölvupósti á netfangið . Nánari upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 861-9687, í tölvupósti og á heimasíðu skólans .  Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum landsins með starfsemi á 11 kennslustöðum í Árnessýslu. Fjöl...
Laus er staða rafgítarkennara við Tónlistarskólann í Grindavík. Um er að ræða ca. 50% stöðu. Viðkomandi þarf að geta kennt á rafgítar, rafbassa og gítar samkvæmt Aðalnámskrá Tónlistarskóla. Nánari upplýsingar veitir aðstoðarskólastjóri, Renata Ivan í gegnum netfangið . Umsókn ásamt ferilskrá sendist á aðstoðarskólastjóra, Renötu Ivan á netfangið.  
Laus er staða píanókennara við Tónlistarskóla Sandgerðis. Um er að ræða ca. 80% stöðu frá og með 1.ágúst 2018. Viðkomandi þarf að geta kennt nemendum á öllum aldri upp að framhaldsstigi að lágmarki. Við leitum að áhugasömum einstaklingi sem er lifandi og sýnir frumkvæði í starfi. Tónlistarskóli Sandgerðis er öflugur skóli þar sem mikil áhersla er lögð á samspil ýmiss konar og lifandi skólastarf á öllum sviðum. Nánari upplýsingar veitir skólastjóri, Halldór Lárusson í síma 420 7580 eða netfang . Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á skólastjóra, Halldór Lárusson: .
Tónskóli Neskaupstaðar auglýsir eftir gítarkennara í fullt starf skólaárið 2018-2019. Tónskóli Neskaupstaðar sinnir almennri tónlistarmenntun þar sem nemendur á öllum aldri geta stundað nám. Skólinn býður upp á nám á grunn-, mið- og framhaldstigi og kennt er samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskóla. Við skólann starfa 5 kennarar í 4.5 stöðugildum, nemendur eru rúmlega 100 og er skólinn vel búinn tækjum og góð aðstaða fyrir starfsfólk. Mikið og gott samstaf er við grunnskólann á staðnum, Nesskóla, sem staðsettur er í sama húsnæði og Tónskólinn. Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi í fullt starf, til eins árs, sem bæði getur kennt á klassískan- og rafgítar. Reynsla af kennslu æskileg. Laun eru samkvæmt kjarasamningum Sambands ísl...