is / en / dk

Joaquín de la Cuesta, frá Spáni, óskar eftir starfi í tónlistarskóla hér á landi.  Joaquín hefur sent eftirfarandi bréf þar sem hann kynnir sig. Það hljóðar svo:  Ég er Joaquín de la Cuesta frá Spáni. Eg er tónlistarskólakennari (kontrabassa og rafbassa – as specialities) and other instruments (guitar, piano, blockflute, tónfræði, popp & classic bands, nemendur og adults choirs...), orchestra & choir conductor, organist and music schools management specialist. I have classical and pop music diplomes. Some years ago, I was teaching music in Iceland (for two years, 2006-8), concretly í Tónlistarskola Egilsstaða og Kontrabassa í Sinfóníuhljómsveit Norðurlands.I also did 3 Icelandic foreigners levels.  Really it was the best ...
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða píanókennara / meðleikara í um 75% starf á Selfossi og Stokkseyri frá 20. ágúst 2018. Umsækjandi þarf að: hafa lokið píanókennaraprófi/lokaprófi (Tónlistarkennari III samkv. kjarasam. FT/FÍH). hafa reynslu og færni í píanómeðleik. vera samviskusamur, skapandi og skipulagður. eiga gott með mannleg samskipti. Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. Umsóknarfrestur er til 28. júlí 2018. Umsóknir berist í tölvupósti á netfangið . Nánari upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 861-9687, í tölvupósti og á heimasíðu skólans .  Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum landsins með starfsemi á 11 kennslustöðum í Árnessýslu. Fjöl...
Laus er staða rafgítarkennara við Tónlistarskólann í Grindavík. Um er að ræða ca. 50% stöðu. Viðkomandi þarf að geta kennt á rafgítar, rafbassa og gítar samkvæmt Aðalnámskrá Tónlistarskóla. Nánari upplýsingar veitir aðstoðarskólastjóri, Renata Ivan í gegnum netfangið . Umsókn ásamt ferilskrá sendist á aðstoðarskólastjóra, Renötu Ivan á netfangið.  
Laus er staða píanókennara við Tónlistarskóla Sandgerðis. Um er að ræða ca. 80% stöðu frá og með 1.ágúst 2018. Viðkomandi þarf að geta kennt nemendum á öllum aldri upp að framhaldsstigi að lágmarki. Við leitum að áhugasömum einstaklingi sem er lifandi og sýnir frumkvæði í starfi. Tónlistarskóli Sandgerðis er öflugur skóli þar sem mikil áhersla er lögð á samspil ýmiss konar og lifandi skólastarf á öllum sviðum. Nánari upplýsingar veitir skólastjóri, Halldór Lárusson í síma 420 7580 eða netfang . Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á skólastjóra, Halldór Lárusson: .
Tónskóli Neskaupstaðar auglýsir eftir gítarkennara í fullt starf skólaárið 2018-2019. Tónskóli Neskaupstaðar sinnir almennri tónlistarmenntun þar sem nemendur á öllum aldri geta stundað nám. Skólinn býður upp á nám á grunn-, mið- og framhaldstigi og kennt er samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskóla. Við skólann starfa 5 kennarar í 4.5 stöðugildum, nemendur eru rúmlega 100 og er skólinn vel búinn tækjum og góð aðstaða fyrir starfsfólk. Mikið og gott samstaf er við grunnskólann á staðnum, Nesskóla, sem staðsettur er í sama húsnæði og Tónskólinn. Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi í fullt starf, til eins árs, sem bæði getur kennt á klassískan- og rafgítar. Reynsla af kennslu æskileg. Laun eru samkvæmt kjarasamningum Sambands ísl...
Tónlistarskólinn á Egilsstöðum og Tónlistarskólinn í Fellabæ auglýsa eftir gítarkennara í fullt starf frá 1. ágúst, 2018. Um framtíðarstarf er að ræða. Starfið felst í kennslu á rafgítar og rafbassa auk annarrar kennslu í samræmi við áhuga og reynslu kennarans. Starf tónlistarskólanna á Fljótsdalshéraði er blómlegt, í góðum tengslum við grunnskólana og meirihluti kennslunnar er á skólatíma grunnskólanemenda. Hæfniskröfur: tónlistarkennaramenntun eða haldgóð tónlistarmenntun sem nýtist í starfi og laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FÍH/FT. Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2018 og eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um. Umsóknir berist á netfangið eða    
Tónlistarskólinn í Grindavík auglýsir eftir fiðlukennara í hlutastarf frá og með 1. janúar 2018. Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist fyrir 12. desember til Renötu Ivan, aðstoðarskólastjóra tónlistarskólans á netfangið .  Nánari upplýsingar um starfið gefur aðstoðarskólastjóri í síma 420-1138 eða í gegn um netfangið .  
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa píanókennara í um 75% starf á Laugarvatni og Selfossi frá og með 1. ágúst 2017. Menntun og eiginleikar: Tónlistarkennari III (samkv. kjarasamn. FT/FÍH) – með píanókennarapróf. Tilbúinn að kenna e.t.v. fleiri greinar s.s. tónfræði eða gítar og sinna meðleik. Eigi gott með mannleg samskipti. Samviskusamur, skipulagður og skapandi. Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 861-3884. Umsóknarfrestur er til 2. júní 2017. Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til robert@tonar.is. Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum landsins með starfsemi á 12 kennslustöðum í sýslunni. F...
auglýsir eftir fjölhæfum tónlistarkennum í 100% störf frá haustinu 2017. Aðalkennslugreinar eru píanó, fiðla og söngur auk námsgreina að sviði rytmískrar tónlistar. Nánari upplýsingar veitir Árni Sigurbjarnason skólastjóri í síma 894 9351. Frestur til að skila umsóknum er til 7. apríl nk. og skulu þær sendar á netfang:  
Lúðrasveit Þorlákshafnar (LÞ) auglýsir eftir stjórnanda. Sveitin er skipuð fjörutíu fjölbreyttum spilurum, frá 15 ára og upp úr, alltaf frá amatörum til atvinnumanna.  Lúðrasveit Þorlákshafnar æfir einu sinni í viku yfir vetrartímann. Fjórar til sex uppákomur eru yfir á starfsárinu og sér stjórn LÞ alfarið um alla framkvæmd atburða.  Æsilegt er að áhugasamir hafi reynslu af stjórnunarstörfum og séu tilbúnir að vinna bæði á hefðbundinn lúðrasveitarmáta sem og óhefðbundinn og séu opnir fyrir öðruvísi hugmyndum.  Ráðið verður til eins árs til að byrja með.  Umsókn ásamt ferilskrá sendist á . Nánari upplýsingar eru veitar í síma 692 7184.  Umsóknarfrestur er til 25. júlí 2016. {slider Auglýsing Lúðrasveitar Þorlákshaf...