is / en / dk

FÉLAGSMENN FG OG SÍ ATHUGIÐ: Í bókun 1 með kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga (SNS) og Félags grunnskólakennara (FG) annars vegar og Skólastjórafélags Íslands (SÍ) hins vegar kemur fram að endurskoða skuli reglur Verkefna- og námstyrkjasjóðs FG og SÍ með það að markmiði að símenntun félagsmanna FG og SÍ styðji sem best við framþróun í skólastarfi. Skipaður var starfshópur með fulltrúum frá FG, SÍ, SNS og stjórn sjóðsins. Starfshópurinn gerði tillögur að breytingum á reglum sjóðsins sem samþykktar voru af samstarfsnefndum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna FG og SÍ 29. október sl. Nýjar samþykktir og reglur um Vonarsjóð FG og SÍ taka gildi frá og með 2. maí 2016. Frá þeim tíma geta félag...
(NKG) hefur fest sig í sessi víða í grunnskólum landsins. Verkefnið hefur vaxið og dafnað og tekur á móti um 2.000 hugmyndum frá yfir þrjú þúsund börnum um allt land á ári hverju. Nýsköpunarkennsla þar sem unnið er með eigin uppfinningar, frá hugmynd að vöru er sífellt að þróast, ýmist þvert á aðrar námsgreinar eða með tímum í stundatöflu. NKG er stuðningur við það starf og heldur áfram að þróast í takt við nýjar þarfir. Viðburðir verkefnisins eru í farvegi forsvarsmenn NKG eru stoltir af samstarfi við Bakhjarla. Starfið miðar að því að þátttakendur í vinnusmiðju fari heim með fulla tösku af verkfærðum, nýjar víddir og opinn huga fyrir eigin sköpunargáfu go tækifærum. Nemendur í 5., 6. og 7. bekk grunnskóla geta tekið þátt (...
Rannsóknarstofa um þróun skólastarfs efnir til málstofuraðar á miðvikudögum í október, nóvember og fram í desember þar sem fjallað verður um hvernig nýta megi niðurstöður úr hinni viðamiklu rannsókn Starfshættir í grunnskólum. Meginniðurstöður rannsóknarinnar komu út í desember árið 2014 en aðstandendur rannsóknarinnar eru enn að vinna úr niðurstöðunum, halda erindi og birta greinar á grunni gagnanna sem aflað var.  Rannasóknarverkefnið er þverfaglegt, styrkt af Rannís, Rannsóknarsjóði HÍ, Rannsóknarsjóði HA, Menntavísindasviði HÍ, Nýsköpunarsjóði og Vinnumálastofnun. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að veita yfirsýn yfir núverandi starfshætti í íslenskum grunnskólum.    Málstofunar fara fram í stofu K206/205 á Menntavísin...
Félag grunnskólakennara segir það valda áhyggjum að verið sé að innleiða nýja aðalnámskrá, nýtt vinnumat grunnskólakennara og breyta einkunnagjöf nemenda í grunnskólum landins á sama tíma. Þetta kemur fram í nýrri yfirlýsingu stjórnar félagsins. Þar segir að nú liggi ekki fyrir með hvaða hætti nemendur útskrifast úr 10. bekk næsta vor né hvernig meta á nemendur inn í framhaldsskóla næsta haust. Skorað er á nýja Menntamálastofnun að taka málið föstum tökum. Bókun FG um málið er svohljóðandi: Stjórn Félags grunnskólakennara (FG) tekur heilshugar undir bókun Kennarafélags Reykjavíkur og Skólastjórafélag Reykjavíkur á fundi skóla- og frístundaráðs Reykjavíkur 23. september síðastliðinn. Þar koma fram áhyggjur þeirra af stöðu innleiðingar...
Opnað hefur verið fyrir umsóknir um námsleyfi grunnskólakennara og stjórnenda grunnskóla skólaárið 2016-2017. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2015. Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að við úthlutun verði sett í forgang nám sem tengist: hagnýtu læsi og lesskilningi í öllum námsgreinum, jafnrétti og lýðræði. Skal allt að 1/3 námsleyfa úthlutað vegna þessa. Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á heimasíðu , umsóknir sendar á öðru formi verða ekki teknar gildar. Nánari upplýsingar er að finna á .
Vegna endurskoðunar á reglum Verkefna- og námsstyrkjasjóðs - Vonarsjóðs verða ekki veitt námsleyfi skv. F hluta skólaárið 2016-2017.
Skólaþing er kennsluver Alþingis um löggjafarstarfið ætlað nemendum í 8.–10. bekk grunnskóla. Þar gefst nemendum kostur á að kynnast starfsháttum Alþingis af eigin raun með því að bregða sér í hlutverk þingmanna og taka fyrir mál á þingflokks-, nefndar- og þingfundum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá upplýsinga- og útgáfusviði Alþingis. Þar segir ennfremur að  níunda starfsár Skólaþings sé nú að hefjast. "Frá því það tók til starfa í nóvember 2007 hafa liðlega 11 þúsund nemendur heimsótt það, flestir úr 10. bekk. Kennarar og nemendur hafa lýst Skólaþinginu sem fræðandi og skemmtilegu. Skólaþing er til húsa við Austurvöll, Austurstræti 8–10. Heimsókn í Skólaþing tekur tvær og hálfa til þrjár klukkustundir og miðað er við að einn bek...
Skólum og félögum sem áhuga hafa á að kynna verkefni sín og skólastarf í opnu rými á LSP ráðstefnunni er boðið að senda inn lýsingu á verkefnunum á .  Lýsingin má vera á íslensku eða ensku. Lögð er áhersla á verkefni og kynningar sem tengjast áherslum ráðstefnunnar frá skólum á öllum skólastigum, svo og félögum. Kynningarnar verða í Skála og öðrum opnum rýmum og göngum í húsnæði Menntavísindasviðs við Stakkahlíð. Frestur til að senda inn lýsingar er til 5. ágúst 2015. Niðurstöður verða kynntar 15. ágúst.   
Ráðstefna Heilsueflandi grunnskóla 2015 verður haldin 21. ágúst n.k. kl. 8:30 – 15:30. Ráðstefnan er öllum opin og verður haldin í Víðistaðaskóla í Hafnarfirði. Heilsueflandi grunnskóli er á vegum Embættis landlæknis og finna má nánari upplýsingar um það á heimasíðu Embættis landlæknis . Í aðalnámskrá um grunnskóla er Heilsa og velferð einn af grunnþáttum menntunnar og mun Heilsueflandi grunnskóli auðvelda skólum að setja sér heilsustefnu og útfæra aðgerðaráætlun með markmiðum til að efla sig í heilsueflingu og vellíðan. Starfsfólk þeirra skóla sem eru nú þegar þátttakendur í verkefninu og þeir sem hafa áhuga á sækja um að starfa í anda Heilsueflandi grunnskóla eru sérstaklega hvattir til að mæta. Takið daginn frá og fylgist ...
Opnað hefur verið fyrir umsóknir úr Endurmenntunarsjóði grunnskóla. Hlutverk sjóðsins er að veita fé til endurmenntunar kennara og stjórnenda grunnskóla. Þeir sem hyggjast standa fyrir endurmenntun fyrir kennara og stjórnendur grunnskóla geta sótt um framlög úr sjóðnum, þar á meðal grunnskólar, skólaskrifstofur, sveitarfélög, símenntunarstofnanir, félög, fyrirtæki og aðrir. Frestur til að sækja um styrk til verkefna vegna skólaársins 2015-2016 er til og með 1. júní 2015. Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að allt að þriðjungi ráðstöfunarfjár verði úthlutað til verkefna sem tengjast eftirfarandi áherslusviðum: Náttúrugreinar Upplýsinga- og tæknimennt Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á , umsóknir sendar á ...