is / en / dk

Stjórn Félags grunnskólakennara ákvað á fundi sínum í gær að hefja útgáfu kennarahandbókar fyrir skólaárið 2018-2019. Ákvörðun stjórnar er í samræmi við ályktun sem var samþykkt á aðalfundi félagsins í maí síðastliðnum. Handbókin er ætluð félagsmönnum FG.  Vinna við nýju handbókina er hafin og verða nánari upplýsingar um útgáfudag birtar um leið og þær liggja fyrir. 
Félag grunnskólakennara og Samband íslenskra sveitarfélaga skrifuðu undir nýjan kjarasamning þriðjudaginn 23. ágúst. Á þessari síðu má finna samninginn sjálfan en einnig kynningarefni um innihald hans.      
    Félag grunnskólakennara og Samband íslenskra sveitarfélaga skrifuðu undir nýjan kjarasamning að kvöldi mánudagsins 30. maí síðastliðinn. Gildistími samningsins er frá 1. júní 2016 til 31. mars 2019. Kynningarefni:    Upptaka af kynningarfundi sem haldinn var í húsnæði Menntavísindasvðis HÍ fimmtudaginn 2. júní 2016:   
       
Leikskólinn Dalborg auglýsir eftir leikskólakennurum til starfa. Leikskólinn er fjögurra deilda leikskóli fyrir börn frá eins árs aldri. Við erum skóli á grænni grein og vinnum eftir uppbyggingarstefnunni Uppeldi til ábyrgðar. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst. Um er að ræða 100% starf. Menntun, reynsla og hæfniskröfur: Leikskólakennaramenntun áskilin Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum Frumkvæði og faglegur metnaður Hæfni og áhugi á að vinna í hóp Reynsla af starfi með börnum Ábyrgð og stundvísi Góð íslenskukunnátta Ef ekki fæst leikskólakennari til starfa kemur til greina að ráða starfsfólk með aðra menntun og reynslu. Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja...
Hérna kemur fullt af efni               
Skólastjórafélag Íslands varð til í núverandi mynd árið 1974. Þá hét það Félag skólastjóra og yfirkennara en nafninu var breytt árið 1990 eftir að starfsheiti yfirkennara var breytt í aðstoðarskólastjóra. Félagið er nú eitt af sjö aðildarfélögum Kennarasambands Íslands og eru félagsmenn um 500 talsins. Aðild að félaginu eiga skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og deildarstjórar á grunnskólastigi, en auk þess geta starfsmenn á skólaskrifstofum sem voru í félaginu við lagabreytingu á aðalfundi 2004 og óska eftir að vera áfram í félaginu, verið það á meðan þeir gegna sama starfi. Hlutverk félagsins er að fara með málefni félagsmanna og vinna að bættum kjörum þeirra, m.a. með gerð kjarasamninga. Auk kjaramála eru fagleg málefni og skólamá...
test
Reglur um Starfsþróunarsjóð annarra háskólamenntaðra starfsmanna í Félagi leikskólakennara 1. grein Sjóðurinn heitir Starfsþróunarsjóður annarra háskólamenntaðra starfsmanna í Félagi leikskólakennara og starfar með því skipulagi og markmiði, sem segir í reglum þessum. Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík. 2. grein Markmið sjóðsins er að styrkja aðra háskólamenntaða sem starfa samkvæmt kjarasamningi Félags leikskólakennara til að sækja sér menntun á Íslandi sem veitir þeim leyfisbréf til kennslu á leikskólastigi. 3. grein Stjórn sjóðsins er skipuð af stjórn Félags leikskólakennara. 4. grein Tekjur sjóðsins eru framlög launagreiðenda og vaxtatekjur. Launagreiðandi greiðir samtals 0.35% af heildarlaunum féla...
Í kjarasamningi Félags grunnskólakennara (FG) og Sambands íslenskra sveitarfélaga (SÍS) var árið 2014 samið um framlag í sérstakan sjóð sbr. bókun í samningi aðila. Ársfundur FG árið 2015 ákvað að setja á fót Fræðslu- og kynningarsjóð FG sem hefði eftirfarandi grunnmarkmið: A - Styrkja menntunarátak starfandi félagsmanna FG með leyfisbréf til grunnskólakennslu til að afla sér fyrstu meistaragráðu. B - Útgáfu á fræðslu- og kynningarefni um nýja strauma og stefnur í málefnum kennara og efni sem ætlað er að styrkja kennara í starfi. C - Styrkja rannsóknir, ritgerðasmíði eða útgáfu á efni sem styrkir og bætir starf og starfsaðstæður kennara, auk þess að hafa jákvæð áhrif á kennarastarfið. Auglýsa skal eft...
Hér geta trúnaðarmenn Félag grunnskólakennara fundið ýmsar hagnýtar upplýsingar.