is / en / dk

Hérna kemur fullt af efni               
Skólastjórafélag Íslands varð til í núverandi mynd árið 1974. Þá hét það Félag skólastjóra og yfirkennara en nafninu var breytt árið 1990 eftir að starfsheiti yfirkennara var breytt í aðstoðarskólastjóra. Félagið er nú eitt af sjö aðildarfélögum Kennarasambands Íslands og eru félagsmenn um 500 talsins. Aðild að félaginu eiga skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og deildarstjórar á grunnskólastigi, en auk þess geta starfsmenn á skólaskrifstofum sem voru í félaginu við lagabreytingu á aðalfundi 2004 og óska eftir að vera áfram í félaginu, verið það á meðan þeir gegna sama starfi. Hlutverk félagsins er að fara með málefni félagsmanna og vinna að bættum kjörum þeirra, m.a. með gerð kjarasamninga. Auk kjaramála eru fagleg málefni og skólamá...
test
Reglur um Starfsþróunarsjóð annarra háskólamenntaðra starfsmanna í Félagi leikskólakennara 1. grein Sjóðurinn heitir Starfsþróunarsjóður annarra háskólamenntaðra starfsmanna í Félagi leikskólakennara og starfar með því skipulagi og markmiði, sem segir í reglum þessum. Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík. 2. grein Markmið sjóðsins er að styrkja aðra háskólamenntaða sem starfa samkvæmt kjarasamningi Félags leikskólakennara til að sækja sér menntun á Íslandi sem veitir þeim leyfisbréf til kennslu á leikskólastigi. 3. grein Stjórn sjóðsins er skipuð af stjórn Félags leikskólakennara. 4. grein Tekjur sjóðsins eru framlög launagreiðenda og vaxtatekjur. Launagreiðandi greiðir samtals 0.35% af heildarlaunum féla...
Í kjarasamningi Félags grunnskólakennara (FG) og Sambands íslenskra sveitarfélaga (SÍS) var árið 2014 samið um framlag í sérstakan sjóð sbr. bókun í samningi aðila. Ársfundur FG árið 2015 ákvað að setja á fót Fræðslu- og kynningarsjóð FG sem hefði eftirfarandi grunnmarkmið: A - Styrkja menntunarátak starfandi félagsmanna FG með leyfisbréf til grunnskólakennslu til að afla sér fyrstu meistaragráðu. B - Útgáfu á fræðslu- og kynningarefni um nýja strauma og stefnur í málefnum kennara og efni sem ætlað er að styrkja kennara í starfi. C - Styrkja rannsóknir, ritgerðasmíði eða útgáfu á efni sem styrkir og bætir starf og starfsaðstæður kennara, auk þess að hafa jákvæð áhrif á kennarastarfið. Auglýsa skal eft...
 Megináherslur: Við erum upplýsandi, áhugaverð og skemmtileg. Við tölum um alla af virðingu. Við veljum af kostgæfni það efni sem við birtum og deilum engu sem... ...vafi leikur á að leyfi sé fyrir. ...er meiðandi. Markmið: Við ætlum að efla ímynd kennara. Við ætlum að auka umræðu um kennarastarfið. Við ætlum að auka umræðu um menntamál. Við ætlum að gera kennarastarfið sýnilegt. Almennt: Við eigum góð samskipti á samfélagsmiðlum. Við förum ekki í vörn ef við fáum neikvæðar athugasemdir. Við tölum við alla af virðingu. Við viðurkennum mistök fúslega og leiðréttum hratt og örugglega. Við virðum friðhelgi einkalífsins með því að veita aldrei ...
Hér geta trúnaðarmenn Félag grunnskólakennara fundið ýmsar hagnýtar upplýsingar.  
5. febrúar 2016 er Dagur leikskólans. 

Read more ...

test