is / en / dk

Þriðjudaginn 14. mars sl. var haldinn trúnaðarmannafundur trúnaðarmanna í Félagi framhaldsskólakennara í Kötlu á Hótel Sögu. .   GLÆRUR . Guðríður Arnardóttir, formaður Félags framhaldsskólakennara. . Hafdís Dögg Guðmundsdóttir, sérfræðingur í vinnuumhverfis- og jafnréttismálum hjá KÍ.  
Fundur í Félagi Kennarafélags Menntaskólans við Hamrahlíð, haldinn 11. maí 2016 fagnar því að sáttatillaga milli Félags framhaldsskólakennara/Félags stjórnenda í framhaldsskólum og Kennarasambands Íslands um Vísindasjóð FF/FS hlyti brautargengi á aukaaðalfundi FF/FS á Grand Hotel þann 8. apríl síðastliðinn. Löngu er tímabært að deilum og málaferlum sjóðstjórnar og KÍ linni. Illt er að una því að tilheyrandi fjárfúlgur renni úr sjóðnum til að standa straum af kostnaði við málaferli. Fundarmenn telja það spor í rétta átt að sjóðurinn verði aftur færður inn í Kennarahúsið og í umsjá væntanlegs starfsmanns FF/FS. Það mun auka og bæta þjónustu við félagsmenn sem er brýnt. Fundurinn hvetur málsaðila til að grafa stríðsöxina, læra af því se...
Aðalfundur Kennarafélags Menntaskólans við Hamrahlíð, sem fram fór 6. nóvember, skorar á menntamálaráðherra að standa vörð um framhaldsskóla og rýra á engan hátt innihald þess náms sem þar fer fram. Þetta er meðal þess sem kemur fram í áskorun sem fundurinn sendi menntamálaráðherra.  Þar segir jafnframt: „Nauðsynlegt er að til séu ólíkir framhaldsskólar með fjölbreytilegar námsleiðir. Kennarafélag MH hvetur menntamálaráðherra til að tryggja að framhaldsskólarnir geti áfram haldið sérkennum sínum og áherslum, meðal annars hvað varðar námsframboð og námstíma til stúdentsprófs."  
Kennarafélag Menntaskólans á Egilsstöðum skorar á ráðuneyti menntamála að hverfa tafarlaust frá stefnu sinni varðandi fjöldatakmarkanir nemenda við skólann. Þetta kemur fram í ályktun félagsins sem samþykkt var á dögunum. Ályktunin er eftirfarandi: "Kennarafélag Menntaskólans á Egilsstöðum fordæmir takmarkanir á nemendafjölda við skólann. Þessar takmarkanir gera ekki ráð fyrir fjarnemum sem hefur fjölgað ár frá ári og eflt skólastarfið til muna. Í haust voru fjarnemar skráðir í um 550 áfanga við skólann sem jafngildir 46 ársnemendum. Umsóknir bárust um fjarnám í um 640 áföngum frá 350 einstaklingum og var ekki hægt að verða við öllum umsóknum þar sem skólanum ber að halda sig innan heimilda fjárlaga. Fjöldi fjarnema hefur gert sk...
Framhaldsskólakennarar, náms- og starfsráðgjafar og stjórnendur framhaldsskóla geta nú sótt um námsorlof fyrir skólaárið 2016-2017. Umsóknir þurfa að berast Rannís eigi síðar en 1. október næstkomandi.  Um námsorlof geta sótt framhaldsskólakennarar, náms- og starfsráðgjafar og stjórnendur framhaldsskóla. Einnig geta skólameistarar sótt um námsorlof fyrir hönd kennara viðkomandi skóla. Nánari upplýsingar og rafræn umsóknareyðublöð má finna á . Þar má jafnframt kynna sér reglur sjóðsins og algengar spurningar og eru umsækjendur hvattir til að lesa þær vandlega áður en þeir skrifa umsóknina.  
Eftirfarandi ályktun var samþykkt 28. ágúst 2015: Félag kennara Menntaskólans í Reykjavík tekur undir gagnrýni sem fram hefur komið og varða breyttar forsendur vinnumats framhaldsskólakennara. Á vefsíðu verkefnisstjórnar um vinnumat [sett inn 21. ág. 2015; sótt 27. ág. 2015] er breytingin orðuð svo: „Í ljós hefur komið skekkja við útreikning á 20% álagi fyrir 29. og 30. nemandann í námshópi með 25 nemenda fjöldaviðmið skv. reiknilíkani (samanber bls. 4 í skýrslu verkefnisstjórnar frá 4. feb. 2015). Einnig ofreiknaðist álagið vegna nemenda umfram hámarksviðmið í hópum t.d. fyrir nemendur umfram 30. Villan felst í því að reikniverkið bætti í flestum tilvikum 2,5 klukkustundum aukalega við vinnumatið vegna hvers umframnemanda.“ ...
Fundur stjórnar og samninganefndar Félags framhaldsskólakennara sem fram fór þriðjudaginn 26. maí síðastliðinn samþykkti ályktun þar sem lýst er þungum áhyggjum af áformum um sameiningu framhaldsskóla í landinu. „Hér er um að ræða meginbreytingu í mennta- og byggðapólitík í landinu án samráðs við fagaðila og án umfjöllunar löggjafans," segir orðrétt í ályktun stjórnar og samninganefndar. 
Kennarafélög í fimm framhaldsskólum á Norðurlandi krefjast þess að menntamálaráðuneytið dragi þegar í stað til baka hugmyndir um sameiningu annars vegar Menntaskólans á Akureyri, Menntaskólans á Tröllaskaga og Framhaldsskólans á Húsavík og hins vegar Verkmenntaskólans á Akureyri og Framhaldsskólans á Laugum.  Í ályktun sem kennararfélögin hafa sent frá sér segir að tillögur um sameiningu séu unnar án nokkurs samráðs við stjórnendur og starfsfólk skólanna. Kennarafélögin lýsa megnri óánægju með það „virðingarleysi sem ráðuneytið sýnir skólunum með vinnubrögðum við undirbúning tillagnanna og því hvað þær eru seint fram komnar,“ eins og segir á ályktuninni. Þá er því mótmælt að skólunum skuli ætlað að takast á við þetta verkefni og ...
Meirihluti kennara í Tækniskólanum hefur fellt vinnumat sem var skrifað var undir fyrir hönd félagsmanna í Tækniskólanum. Þetta er í annað skiptið sem kennarar í Tækniskólanum fella vinnumat en þeir felldu einnig vinnumat í febrúar síðastliðnum. Vinnumatið er hluti kjarasamnings sem samþykktur var á síðasta ári en í ljósi niðurstöðunnar er nú enn ósamið við kennara í Tækniskólanum. Guðríður Arnardóttir, formaður Félags framhaldsskólakennara, segir að endurmeta þurfi stöðuna frá grunni. „Nú er ljóst að vinnumati eins og til stendur að innleiða í ríkisreknum framhaldsskólum hefur verið hafnað í Tækniskólanum og þýðingarlaust að vinna áfram að kjarasamningi á þeim grunni. Samningsaðilar þurfa að endurmeta stöðuna og við munum taka n...